Terrassa s'adhereix al Pacte per a la Moda Circular per treballar en la transformació sostenible del sector tèxtil

La recollida selectiva de roba serà obligatòria pels municipis a partir de 2025

El Ple ha aprovat avui l'adhesió de Terrassa al Pacte per a la Moda Circular. Els objectius d'aquest acord són reduir de manera significativa els residus tèxtils, incrementar el percentatge de recollida selectiva d'aquesta fracció i afavorir-la perquè tingui una segona vida. Impulsat per la Generalitat, vol introduir valors de sostenibilitat dins la indústria de la moda per fer la transició cap a una economia circular. Aquest Pacte compta amb la participació de les administracions i de les empreses implicades en la cadena de valor del tèxtil i s'emmarca dins el pla d'acció del projecte European regions toward Circular Economy  (CircE), desenvolupat per la Generalitat i un consorci de socis europeus. 

L'adhesió de Terrassa respon a la necessitat d'incrementar la recollida selectiva de residus tèxtils i s'alinea amb els objectius fixats el Pla de Residus 2018-2030 per avançar cap al residu zero, treballant per gestionar millor les deixalles en el context actual d'emergència climàtica. En el cas dels residus tèxtils, el Pla contempla que l'any 2030 caldrà recollir a Terrassa de manera selectiva, com a mínim, el 35% en pes de la fracció tèxtil i calçat generada.

Els objectius del Pacte per a la Moda Circular per als municipis adherits per a l'any 2024 són:

    • Reduir la generació de residus entre un 5-10% (kg/hab./any)
    • Augmentar la recollida selectiva entre un 25-30% ( kg/hab./any)
    • Valoritzar aquest residu, de manera que entre un 55-60% es pugui tornar a reutilitzar i, entre un 40-50%, es destini a reciclatge.
    • Aconseguir que hi hagi un punt de recollida cada 1.000/1.500 persones.                   
    • Establir un model de contractació de la recollida tèxtil que incentivi la recollida selectiva i la reutilització.
    • Implementar la compra pública de tèxtil circular per fomentar la demanda.
Aquest Pacte està obert a tots els actors del sector del tèxtil (empreses fabricants, distribuïdores i comercialitzadores, patronals i associacions sectorials, gestors de residus, centres tecnològics i acadèmics, administracions i entitats del tercer sector) perquè l'objectiu final és transformar la manera en què es produeix, subministra, consumeix i utilitza la roba i els teixits per reduir els residus tèxtils, que ajudin a frenar l'impacte de la crisi climàtica.


Una nova fracció en 2025

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig, estableix que els estats membres han de crear una recollida separada de tèxtils abans de l'1 de gener de 2025, obligació que ja ha quedat recollida a la  Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats. 

Terrassa compta amb contenidors de recollida de roba des de l'any 2012, que gestiona Eco Inserció, una associació que treballa per a la integració social, el desenvolupament personal i la sostenibilitat.  Actualment, hi ha 94 contenidors a la ciutat, amb una ràtio d'un per cada 2.150 habitants. L'any 219 es va recollir 661 tones, l'any 2020, 650 tn i, l'any passat, 676 tn.  

A Catalunya, cada persona consumeix entre 21,5 i 26 kg de tèxtils a l'any; es recullen selectivament només  el 12% dels residus tèxtils i, cada any, s'incineren o es llencen a l'abocador més de 140 mil tones. Per això, cal treballar per incrementar la reutilització dels residus; augmentar el reciclatge i potenciar l'aprofitament dels residus com a recursos. Hores d'ara, els residus tèxtils són el cinquè emissor de gasos efecte hivernacle al món.