Terrassa té capacitat immediata per a donar refugi a més d'una quarantena de persones

El procés d'acollida es gestiona de forma coordinada amb les entitats que treballen amb persones demandants d'asil

La ciutat de Terrassa, a dia d'avui, té capacitat immediata per donar refugi a més d'una quarantena de persones, de forma coordinada entre l'Ajuntament i les entitats que tenen conveni amb el Govern espanyol per gestionar els processos d'acollida. Aquesta xifra, però, no és la capacitat màxima de Terrassa en la seva voluntat de ser ciutat acollidora, sinó que en les tres fases que integren tot el procés per a persones refugiades: primera acollida, integració i fase d'autonomia de les persones nouvingudes, a la primera en pot atendre més d'una quarantena de manera efectiva, i amb plena capacitat per respondre a les seves necessitats.

La competència de l'atenció social a persones sol·licitants d'asil és  responsabilitat de l'Estat Espanyol, a través del Ministeri de Treball i Seguretat Social, que donant compliment a les obligacions de la Convenció de Ginebra, en quant a aspectes relacionats amb la protecció, l'allotjament i la cobertura de necessitats bàsiques, articula un programa d'atenció a sol·licitants d'asil per a les entitats que té conveniades.

Des de fa mesos, a Terrassa s'està duent a terme una tasca de coordinació i formació de diferents serveis implicats en aquests processos d'acollida. El primer pas ha estat la formació de personal municipal de Serveis Socials, a càrrec de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, amb sessions per proporcionar eines als i les professionals que han de resoldre tràmits amb les persones demandants d'asil.

Des de l'inici de la coneguda com crisi dels refugiats, l'any 2015, l'Ajuntament de Terrassa ha establert contactes amb institucions i entitats especialitzades per gestionar de la manera més eficient possible l'arribada de persones refugiades a la ciutat. En aquest sentit, l'Ajuntament sempre ha mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, participant de forma activa en trobades de coordinació amb institucions i entitats especialitzades en la matèria per gestionar, de la manera més eficient possible, l'arribada d'aquesta població afectada a la ciutat.

El consistori també ha impulsat la creació de la Taula de Refugiats, un espai de participació que té com a objectiu aplegar les entitats implicades i la ciutadania que, a nivell particular, està interessada per la situació generada pel conflicte de Síria. La funció d'aquest òrgan s'ha centrat en proposar actuacions consensuades en favor de l'acollida municipal al contingent de refugiats, informar a la ciutadania i promoure la seva participació

La posada en marxa de noves línies de treball integral, mitjançant la transversalitat de diferents serveis municipals, englobant des de projectes d'ajuda humanitària i accions de conscienciació de la ciutadania, fins a la preparació per a una eventual acollida a Terrassa, han estat liderades pel servei municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Ja a l'any 2016, l'Ajuntament va participar econòmicament en diversos projectes d'ajuda d'emergència destinats a millorar la vida de les persones refugiades. Així, la regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional va cooperar amb un projecte d'assistència bàsica per a la població refugiada siriana a Líbia, articulat per l'ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats); i ha endegat diverses accions de suport a les tasques de salvament al Mediterrani amb l'entitat Proactiva Open Arms.

L'Ajuntament, a més, ha articulat un llistat de ciutadans i ciutadanes amb voluntat de col·laborar en l'acollida, que juntament amb la posada en marxa de la Taula de les Persones Refugiades, esdevé la via més efectiva per treballar de forma conjunta aquesta nova situació social.

Exposició itinerant per desmentir rumors

Entre les accions de difusió i conscienciació que es duen a terme, avui divendres s'inaugura l'exposició itinerant "Refugiats" al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig  (av. de Barcelona, 180). La mostra, que recorrerà centres cívics i biblioteques de la ciutat, vol desmentir amb dades contrastades els missatges xenòfobs i rumors que s'escampen sobre la crisi de les persones refugiades. L'acció complementa la tasca de sensibilització que l'Ajuntament està duent a terme des del moment en què va esclatar aquesta crisi. Des d'aleshores s'han fet tallers a les escoles, conferències, conta-contes a les biblioteques, sessions de cinema i altres exposicions sobre aquesta temàtica.