L'Ajuntament crea amb la Coordinadora Capaç i Prou Barreres la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Accessibilitat de les àrees de joc infantil

Es treballarà de manera conjunta i participativa amb les entitats per dotar de més accessibilitat a les zones de joc infantil

L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'Oficina de l'Accessibilitat i el servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana, va constituir ahir, juntament amb les entitats Coordinadora Capaç i Prou Barreres, la Comissió de Seguiment del Pla de Millora de l'Accessibilitat de les àrees de joc infantil a Terrassa. Per la seva banda, ONCE va expressar també la voluntat d'integrar-se en la Comissió en la propera reunió.

Es tracta de la primera comissió que es constitueix a la ciutat per tractar aquest tema, amb l'objectiu de treballar de manera conjunta propostes de millora d'accessibilitat dels parcs infantils i fer-ne un seguiment per tal de seguir impulsant l'accessibilitat a la ciutat.

La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha expressat que «constituir la Comissió és un pas més en la consecució de la ciutat que volem: inclusiva i accessible per a tothom, que no deixi enrere a ningú i el més important, amb el consens de les entitats. La voluntat política d'aquest Equip de Govern és seguir treballant per l'accessibilitat universal, tot i detectant les necessitats i estudiant col·lectivament la viabilitat de les propostes per així poder dur-les a terme».

Terrassa compta amb un total de 185 àrees de joc infantil repartides per tota la ciutat, les quals disposen de 1.068 elements de joc. Al voltant de 293 són adaptats, accessibles o inclusius. En aquest sentit, la regidora d'Obres Públiques, Manteniment Urbà i Parcs i Jardins, Montserrat Alba, ha matisat que «s'està duent a terme una diagnosi amb un inventari detallat de totes les àrees de joc infantil des de la perspectiva de l'accessibilitat universal que ens permetrà seguir avançant per fer més zones de jocs inclusius i accessibles a la ciutat».