La Copa del Món d'Hoquei ha tingut un impacte econòmic a la ciutat de 12,5 milions d'euros

La competició va generar l'equivalent a 229 llocs treball i les persones assistents van gastar uns 8,6 milions d'euros directament en serveis de la ciutat

L'informe d'impacte econòmic, social i esportiu de la Copa del Món Femenina d'Hoquei 2022 de la Diputació de Barcelona, elaborat per l'empresa BIM Consultors, conclou que la celebració de l'esdeveniment a la ciutat ha tingut un impacte econòmic total de 12.541.894 euros. Així es determina de l'explotació dels indicadors econòmics recollits i que situen la copa del món com un esdeveniment que ha estat capaç de generar activitat econòmica a la ciutat. 

Pel que fa a aquests indicadors, l'informe indica que l'impacte econòmic directe es situa en 8,6 milions d'euros (8.685.522 €), i l'indirecte en 3,8 (3.856.372 €). Pel que fa a l'impacte en valor afegit per a l'economia local, ha estat de 9.908.095 euros, i s'ha generat l'equivalent a 229 llocs de treball al municipi. 

Per al regidor d'Esports i president del Comitè Organitzador de la Copa del Món d'Hoquei Femenina, Miguel Ángel Moreno: "Les dades refermen l'aposta que es va fer per aquest esdeveniment esportiu, tant pel seu impacte directe i indirecte, així com per la projecció internacional que ha tingut per a la ciutat". En aquest sentit, per a Moreno, "la Copa del Món ha suposat un avenç molt destacat per a la ciutat a curt, mitjà i llarg termini, amb l'actualització i reforma de l'Estadi Olímpic -amb la renovació de les instal·lacions i el canvi de gespa- així com del Martí Colomer o de l'Àrea Olímpica en el seu conjunt, que també han estat reformats i actualitzats". 

Les conclusions de l'estudi s'han elaborat en base a un treball de camp amb tres models d'enquesta diferents, realitzades a ciutadania en general, al públic assistent, així com als i les participants de la competició. A les enquestes, que es van efectuar en català, castellà i anglès, s'han tingut en compte aspectes com el perfil sociològic, variables d'impacte econòmic, de perfil del consumidor i de Net Promotore Score, un indicador de mesura de fidelitat de consumidor. El total d'enquestats va superar els 600, entre ciutadania, assistents i participants a l'esdeveniment.

En la valoració feta a la ciutadania de Terrassa, amb una enquesta que es va fer a 218 persones residents a la ciutat, l'informe determina que un 81,2 % de les persones enquestades tenien coneixement de la seva celebració a Terrassa. La nota amb què les persones enquestades van valorar l'esdeveniment ha estat de 9,09, en una escala de l'1 al 10.

Pel que fa a la despesa realitzada per part de les persones assistents a la competició, la mitjana obtinguda és de 53,3 € per persona. Aquesta xifra sorgeix de la despesa detectada entre el públic local assistent, amb 14,6 € al dia; la del públic assistent de l'entorn directe de l'esport i l'organització, 16,5 € diaris; i la del públic assistent de fora de la ciutat, que ascendeix a 134 € al dia. D'altra banda, pel que fa als equips participants, és on s'ha detectat una major despesa per persona i dia, amb 215 euros de mitjana. 


Despeses en el sector serveis

El públic assistent a l'esdeveniment, segons l'informe, va gastar-se en bars i restaurants de la ciutat 22,37 € diaris. Pel que fa a compres en establiments de la ciutat, la mitjana determina que cada assistent a l'esdeveniment es va gastar uns 25,86  euros. 

En allotjament, la mitjana obtinguda de despesa és de 68,08 € al dia, sent aquest concepte la despesa més important de l'estada assumida per les persones assistents. Pel que fa als llocs d'allotjament, un 40% de les persones assistents van pernoctar a Barcelona, un 35% ho van fer a Terrassa i la resta en altres destinacions. 

En desplaçaments, les persones enquestades han manifestat que han tingut una despesa mitjana de 98,4 €. En activitats culturals i d'oci al territori, al marge de la competició (com atraccions, museus, teatres, espectacles), la despesa mitjana ha estat de 22,81 € per persona. 

Finalment, l'estudi determina que l'impacte econòmic total per al municipi de Terrassa, en valors o termes directes, se situa en 8.685.522 €, una capitalització vinculada directament tant a esportistes com a públic. Si s'incorpora l'impacte indirecte, s'assoleixen els 12.541.894 €. 


Visibilitat obtinguda

En l'àmbit de la projecció, la Copa del Món ha generat un impacte econòmic en publicity de 383.943 euros i un retorn econòmic de 10,9 milions d'euros, segons s'explica a l'informe.

Pel que fa a audiència (opportunity to See), s'han comptabilitzat 604 milions de visualitzacions o interaccions amb informacions referents a l'esdeveniment abans de la competició, entre l'1 de novembre i el 18 de juliol; i 363 milions en el període de competició, de l'1 al 17 de juliol. 

Pel que fa a valors obtinguts en mitjans de comunicació, la competició va comportar l'aparició del Mundial a 1.097 articles online; 435 en premsa escrita; 134 impactes vinculats a mitjans radiofònics; aparicions a 51 televisions diferents, així com 35.336 posts de xarxes socials.