L'Ajuntament repara la coberta i les llanternes de la Sala Muncunill

Els treballs començaran en els propers dies

La Sala Muncunill, amb la bastida provisional corresponent als treballs previsL'Ajuntament de Terrassa està a punt d'iniciar obres de reparació de la impermeabilització de la coberta de la Sala Muncunill i les seves llanternes. A mitjans de la setmana vinent està previst instal·lar-hi una gran bastida que cobrirà tota la façana, per immediatament començar les obres. Actualment s'estan fent treballs previs i proves de materials, i per aquest motiu hi ha una bastida provisional des de fa uns dies.

El projecte s'ha dividit en dues fases per la complexitat dels treballs a desenvolupar i per no interferir amb l'activitat de la sala. Els treballs es desenvoluparan en els períodes en què no hi hagi exposicions a l'edifici.

Els treballs que estan a punt de començar constitueixen la primera fase del projecte i inclouen les següents actuacions:

  • Neteja de la coberta i substitució de les peces trencades o en mal estat de conservació i rejuntat de la mateixa.
  • Substitució dels vidres que tanquen les llanternes per uns plafons translúcids que recuperin la imatge de les obertures originals. Es col·locaran exutoris per a garantir una correcta ventilació de l'espai.
  • Aplicació d'un producte impermeable transparent en la superfície de la coberta per garantir-ne l'estanqueïtat.

Les obres s'han adjudicat a Baldó Serveis i Obres S.A per 222.313,30 € i es preveu que finalitzin abans de final d'any.

Aquest projecte de rehabilitació i conservació es suma a les diferents intervencions emmarcades dins el programa d'actuacions de manteniment i rehabilitació del patrimoni de la ciutat. És el cas de les actuacions que s'han fet els darrers anys a la Casa Alegre de Sagrera, la coberta de la Masia Freixa o el Condicionament Terrassenc, entre d'altres. Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament de Terrassa vol contribuir a preservar en les millors condicions possibles un patrimoni històric que pertany a tothom i, al mateix temps, treballar per potenciar-lo com a element d'atractivitat cultural i turística.

 

Una obra singular de Lluís Muncunill

La Sala Muncunill, situada a la Plaça Didó, és la quadra o sala de tints de l'antic Vapor Amat (conegut també com a Ca l'Izard) un complex fabril de l'últim terç del segle XIX. L'arquitecte Lluís Muncunill va ser l'encarregat de construir la nau que es conserva en l'actualitat i que l'Ajuntament de Terrassa va remodelar com a Sala d'Exposicions el 1986, un cop enderrocada la fàbrica.

La nau que allotja la sala d'exposicions municipal és una construcció de planta rectangular dividida en dues parts longitudinals, separades entre elles per pilars de ferro colat que sostenen setze voltes de maó pla. En aquest espai, Lluís Muncunill va experimentar l'obertura de llanternes damunt les voltes. D'aquesta manera, l'arquitecte dotava la nau d'uns elements que proporcionaven alhora il·luminació i ventilació.