Comença el procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2017

Es posa en marxa una prova pilot d'un projecte innovador per concretar les accions, programes i projectes a executar en cada exercici pressupostari

Logo PAM 2017L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal (PAM) de l‘any 2017, que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. Es tracta d'un acord de Ple, a iniciativa del grup municipal de TeC, que es recull al Reglament de Participació Ciutadana que està previst aprovar definitivament al Ple de juliol. La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable en l'elaboració dels PAM que han d'acompanyar els pressupostos municipals. Tots els grups municipals excepte un -el PP- han aprovat les bases d'aquest procés de participació que ha de servir per a l'elaboració dels PAM anuals.

El Pla de Mandat 2015-2019 recull que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM, que s'han d'aprovar anualment acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. Aquests plans han de concretar les accions, els programes o els projectes que s'hauran de portar a terme en cada exercici pressupostari.

Arrenca doncs un procés participatiu en què la ciutadania és la protagonista i pot assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats, i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. D'aquesta manera, la implicació de la ciutadania esdevé una nova eina per a la millora de la democràcia participativa a la ciutat i de la qualitat de les actuacions públiques.

Amb el nou procés de participació ciutadana per a l'elaboració dels PAM anuals, l'Ajuntament fa un pas més enllà del que fins ara s'havia fet en aquest àmbit, amb la incorporació de noves eines de participació que se sumen a d'altres ja existents, com els  consells de districte, o les audiències públiques, entre d'altres. Aquest caràcter innovador fa que l'experiència d'elaboració del PAM de 2017 neixi com una prova pilot, susceptible de millora constant, per tal d'establir una metodologia que s'incorpori de manera estable a l'elaboració dels PAM futurs.

El procés per a l'elaboració del PAM 2017 es dividirà en diferents fases:

- Informació, formació i autoaprenentatge (juliol/setembre)
- Període de presentació de propostes (12 al 25 de setembre)
- Període de recollida de suports (12 de setembre al 2 d'octubre)
- Valoració de propostes (fins al 14 d'octubre)
- Avaluació (novembre de 2016)

Per tal de definir els plans d'acció de l'any 2017, s'inicia ara el procés participatiu amb la ciutadania per proposar projectes i accions. Com a pas previ a la fase de presentació de propostes, durant els mesos de juliol i setembre l'Ajuntament anirà posant a l'abast de la ciutadania nous recursos en format virtual amb els que aquelles persones que ho desitgin podran aprofundir en el coneixement de la gestió de les finances municipals, com ara el curs de gestió dels pressupost de l'Escola d'Administració Pública o un espai de preguntes i respostes sobre el cicle pressupostari que s'obrirà al portal de Transparència i Govern Obert.

En aquesta primera fase està previst fer diverses sessions informatives sobre la mecànica del procés. A més, com a complement informatiu de l'acció de govern es convoquen diverses sessions presencials d'audiència pública sobre el pressupost municipal. En aquestes sessions, la ciutadania podrà conèixer quines són les claus de l'acció municipal i el cicle pressupostari, donar la seva visió i augmentar la seva corresponsabilitat en les decisions municipals. Es tracta, en definitiva, de generar espais de coneixement, debat i discussió sobre les especificitats, l'estratègia operativa i de gestió de l'Ajuntament. Les sessions previstes són aquestes:

19 de juliol, 19 h - Centre Cívic Alcalde Morera. Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. Amb el tinent d'alcalde Alfredo Vega i la direcció de l'Àrea.
20 de juliol, 19 h – Centre Cívic President Macià. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Amb el tinent d'alcalde Marc Armengol, els regidors/es i la direcció de l'Àrea.
25 de juliol, 19 h - Centre Cívic Alcalde Morera. Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. Amb la tinenta d'alcalde Rosa Maria Ribera, els regidors/es i la direcció de l'Àrea.
13 de setembre, 19 h - Centre Cívic Avel·lí Estrenjer. Àrea de Desenvolupament Econòmic Indústria i Ocupació. Amb el tinent d'alcalde Miquel Sàmper, i la direcció de l'Àrea.
15 de setembre, 19 h – Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Àrea de Cultura Innovació i Projecció de la Ciutat. Amb el tinent d'alcalde Amadeu Aguado, els regidors/es i la direcció de l'Àrea.

 

Presentació de propostes

A partir del mes de setembre, tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa podran presentar propostes, i totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa podran donar-hi suport. Cada ciutadà o ciutadana podrà donar suport a un màxim de tres propostes. Les propostes hauran d'aconseguir els suports necessaris i acomplir diversos requeriments tècnics. Finalment serà la Junta de Govern qui determini la seva inclusió o no en el PAM, tal i com s'estableix a les bases del procés.

Els òrgans que participen en el procés són la Comissió Política de Qualitat Democràtica, que a partir del consens dels grups polítics elabora i fa el seguiment i l'avaluació del procés; la Comissió tècnica, encarregada d'avaluar les propostes i executar les accions per fer possible el procés; i la Comissió Ciutadana de Seguiment, que és la que vetlla pel bon funcionament del procés formada pels membres de la Comissió Política de Qualitat Democràtica, un membre de cada Consell Municipal de Districte, un membre de la cada Consell Municipal Sectorial i  un membre de cada Taula participativa.

Col·laboren en el procés participatiu la Diputació de Barcelona, que realitzarà el seguiment i avaluarà el procés, i Localret, que incorpora l'eina Consensus per facilitar la participació.