Comença el projecte de reordenació i millora de l'arbrat de la carretera de Montcada

El pressupost de la primera fase de l'actuació és de 72.300 euros

L'Ajuntament ha posat en marxa la reordenació i millora de l'arbrat de la carretera de Montcada, que es va iniciar el 27 de gener. El projecte s'executarà en tres fases. L'àmbit d'actuació de la primera fase és el tram comprès entre la plaça del Doré i els carrers del Col·legi –vorera Nord- i d'Avinyó –vorera Sud-. L'actuació s'emmarca dins el programa de millora de l'espai públic Terrassa Barris en Marxa. La primera fase té un pressupost de 72.339,81 euros (IVA inclòs) i el termini previst per a l'actuació és de dos mesos.

La intervenció sobre l'arbrat de la carretera de Montcada se centra en la reordenació dels arbres que hi ha actualment i la seva substitució per d'altres d'espècies menys agressives amb el paviment. Les arrels d'aquests arbres havien provocat desperfectes en el paviment i, per aquest motiu, s'ha trobat necessària la seva substitució per d'altres d'espècies més adients.

La reordenació de l'arbrat d'aquesta via es farà d'una forma més racional i es deixarà més distància de separació entre els escocells, ja que també s'ha detectat que l'actual distància de separació era massa petita i provocava desperfectes en el paviment. Durant la primera fase dels treballs es retiraran els arbres que actualment ocupen les voreres i se'n plantaran 29 de nous, amb una major distància de separació.

Els treballs han estat encarregats a l'empresa Moix Serveis i Obres, S.L. L'execució de las següents fases del projecte de reordenació i millora de l'arbrat de la carretera de Montcada es programaran a mida que es disposi dels recursos necessaris.