Comença una nova etapa en la participació ciutadana als PAM mitjançant un procés permanent

Des del 14 de gener es poden presentar propostes, que hauran d'obtenir com a mínim 500 suports

Imatge promocional del procésA partir d'aquest 14 de gener es poden presentar propostes al nou Procés de participació ciutadana als Plans d'Actuació Municipals, que a partir d'ara s'articularà mitjançant un procés permanent, i no en base a processos anuals amb calendaris tancats com fins ara. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol crear un espai d'interacció i col·laboració de la ciutadania sempre obert a les seves aportacions.

Amb el nou procés permanent, la ciutadania podrà presentar en qualsevol moment propostes susceptibles de ser incorporades a la planificació municipal. Totes les persones que estiguin registrades a la plataforma Participa a Terrassa podran presentar les seves propostes i donar suport a les d'altres. També podran fer propostes les associacions i col·lectius de la ciutat, per la mateixa via.

Les propostes presentades a la plataforma podran ser projectes i actuacions sobre qualsevol aspecte de l'acció municipal, preferentment sobre els següents eixos d'activitat:

  • Les persones i la igualtat d'oportunitats.
  • L'economia, empresa i ocupació.
  • L'educació, la cultura i l'esport.
  • La convivència ciutadana, via pública i la gestió de l'espai públic.
  • El medi ambient i la sostenibilitat
  • La transparència, participació, qualitat i Govern Obert

 

La secretaria tècnica comprovarà que les propostes presentades compleixin els requisits legals i tècnics establerts a les bases, i si els compleixen podran rebre suports. Les bases es poden consultar també a la pàgina dedicada al procés de participació als PAM dins la plataforma Participa a Terrassa.

En el moment que una proposta hagi superat els 500 suports, els serveis tècnics municipals redactaran un informe sobre la proposta i, si s'escau, el pressupost necessari per dur-la a terme. El termini per a aquest tràmit serà de dos mesos (tres si l'actuació requereix d'inversió).

L'informe tècnic s'elevarà a la Junta de Govern Local, l'òrgan competent per aprovar les propostes. Les propostes aprovades per la Junta de Govern s'incorporaran al PAM de l'exercici pressupostari que correspongui, d'acord amb els recursos disponibles.

Per tal d'afavorir la participació i facilitar l'ús de la plataforma Participa a Terrassa, l'Ajuntament ha habilitat canals d'atenció telefònica i presencial. Les persones que necessitin més informació o en tinguin dubtes poden trucar de dilluns a divendres, de 9 a 14 h al Servei de Qualitat Democràtica (93 739 70 00, extensió 7859). També s'atendrà presencialment, els divendres de 10 h a 14h, al Punt del Voluntariat (atri de l'Ajuntament, Raval de Montserrat, 14).

Complementàriament, l'Ajuntament oferirà sessions presencials de dinamització i participació que permetin aportar reflexions i noves idees que serveixin per a la construcció de propostes. Aquestes sessions es faran fins el mes de maig, amb una periodicitat mensual. La primera d'elles es farà l'11 de febrer, de 18 a 20 h, al casal cívic de Ca n'Aurell (pl del Tint, 4). Per assistir-hi cal inscripció mitjançant correu electrònic a [email protected] En aquesta mateixa adreça es poden demanar, si s'escau, servei de canguratge i de llenguatge de signes (aquests serveis s'han de demanar cinc dies abans de la sessió).