El Govern elevarà al Ple el nou reglament per a la gestió del centre d'animals domèstics

La sessió de setembre debatrà el canvi de gestió del servei, que es proposa que passi d'Eco Equip a la regidoria de Benestar Animal

Instal·lacions del CAADEl Govern municipal elevarà al pròxim Ple de setembre l'aprovació inicial del nou Reglament dels serveis per al benestar animal i de gestió del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa (CAAD). Amb el canvi de reglament, es preveu que la gestió del servei municipal passi d'Eco Equip a la regidoria de Benestar Animal.

El reglament parteix del reconeixement que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat i drets reconeguts legalment i defineix les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats dels animals domèstics, l'organització i funcionament dels serveis municipals, el règim de participació, voluntariat i col·laboracions, per tal d'assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals i afavorir una responsabilitat elevada i una conducta cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels mateixos.

Per al tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, «Terrassa és una ciutat pionera en aquest àmbit i té tot el sentit que el CAAD estigui gestionat per la regidoria de Benestar Animal, que es va crear específicament per la defensa i la protecció dels animals». Duque destaca que «és una carrera de fons en la qual l'Ajuntament de Terrassa hi està present activament, amb el suport de moltes entitats i el voluntariat amb les quals hem comptat per a l'elaboració d'aquest reglament, axí com amb els i les treballadores del CAAD i els comitès d'empresa i totes les persones, entitats i grups polítics de la Comissió de Benestar Animal, que han pogut aportar la seva visió».

En el reglament s'estableixen les finalitats i objectius, tant del CAAD com de la regidoria de Benestar Animal basades en:

  • El deure de vetllar per la protecció dels animals i garantir que disposin de les condicions higienicosanitàries i del benestar adequades i necessàries: alimentació, aigua, allotjament, així com la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l'aixopluc adequats, per evitar que pateixin cap sofriment, per satisfer les seves necessitats vitals i garantir el seu benestar físic i psíquic, garantint un tracte en positiu, evitant estrès i frustració dels animals que arriben al CAAD.
  • Ser un altaveu dels animals, per reclamar drets, dignitat i necessitats. Atenent les denúncies, reclamacions o suggeriments de les persones i exercir les accions pertinents, a banda dels mecanismes de presentació d'instància i habilitant un telèfon de denúncia ciutadana, i promovent activitats de sensibilització, foment d'actituds cíviques i tinença responsable d'animals, i fer efectiva la corresponsabilitat entre la ciutadania.
  • Foment de la cooperació i la participació del voluntariat i de les associacions/entitats que defensen els drets dels animals, així com la promoció de la participació ciutadana i política a través de la Comissió de Benestar Animal.
  • Reduir el nombre d'entrades d'animals al CAAD, a través de la generalització i actualització permanent de registres informatitzats d'animals, la identificació dels animals amb microxip i millorar l'efectivitat en els processos de localització i el retorn d'animals perduts als seus propietaris. Es vetllarà per localitzar el propietari abans d'activar el servei de recollida.
  • Incrementar les sortides d'animals del CAAD, promovent campanyes que fomentin les adopcions i les acollides temporals, de forma responsable i exitosa. Els gossos i gats necessiten una segona oportunitat, una llar on oblidar els moments difícils i traumàtics de l'abandonament.

Després de l'elevació al Ple per a la seva aprovació inicial, el reglament s'ha de sotmetre a informació pública per un període d'un mes, abans d'esdevenir definitiu.