Els casals d'estiu 2015 tornen a oferir més de 1.700 places als infants i joves de la ciutat

Dissabte comença el període d'inscripció

Casals d'estiuL'Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Joventut i Lleure Infantil, i les entitats de lleure de la ciutat, ofereixen per a aquest estiu 22 casals distribuïts per tot el territori. Aquest dissabte, 16 de maig, s'obre el termini d'inscripció a la gran majoria d'entitats.

L'edició d'enguany del projecte de casals d'estiu de Terrassa compta amb la participació de 18 entitats de lleure educatiu, que organitzen els 22 casals programats. L'oferta de places es manté per sobre de les 1.700, igual que l'any passat. El segment d'edat al qual s'adrecen els casals és de 3 anys (amb P-3 acabat) fins a 17 anys. Dos dels casals s'adrecen específicament a joves, com ja es va fer per primera vegada l'any passat. La fidelització amb les famílies i infants als casals any rere any ha fet que el percentatge de participants de secundària augmenti i es consolidin els grups de joves en molts casals, mentre que quan va començar el programa municipal de casals, fa més d'una dècada, hi havia una majoria aclaparadora d'infants i molt pocs joves inscrits. El Servei de Joventut i Lleure Infantil ha editat un díptic que recull la informació relativa a tots els casals, que també es pot consultar a www.casabaumann.cat.

El circ, centre d'interès

Com cada any, entitats i Ajuntament han acordat un centre d'interès (eix temàtic que centra tota l'activitat) que serà comú als 22 casals i que enguany serà el món del circ. Cada entitat adaptarà a la seva manera aquest tema i farà el seu propi eix d'animació a partir d'una ambientació específica i amb un fil conductor que permeti als infants anar seguint una història durant els dies del casal.

El dijous 2 de juliol tots els casals participaran en una de les sis trobades simultànies que tindran lloc a diferents indrets de la ciutat. Per afavorir que infants dels diferents casals facin una activitat conjunta i es coneguin, s'agruparan per edats i cada grup realitzarà una activitat diferent. Cada festa estarà organitzada per les pròpies entitats participants.


Calendari i inscripcions

Tots els casals començaran el 22 de juny i la data de finalització variarà d'acord amb les activitats d'estiu que cada entitat porta a terme durant el mes de juliol (colònies, campaments i/o rutes). Així, la durada dels casals anirà de tres a cinc setmanes.

El període d'inscripció s'obre el proper dissabte, 16 de maig, a la pràctica totalitat de les entitats organitzadores. Tanmateix, hi ha alguna excepció i, a més, cada esplai o agrupament escolta pot establir uns horaris i condicions diferents. Per aquest motiu, l'Ajuntament recomana a les famílies interessades que contactin directament amb l'entitat organitzadora del casal pel qual es vulgui formalitzar la inscripció.

Les quotes d'inscripció són les mateixes que l'any passat i estan ajustades el màxim possible, atès que l'activitat va a càrrec d'entitats sense ànim de lucre i està subvencionada per l'Ajuntament de Terrassa. A més de participar econòmicament en l'organització dels casals, el Consistori atorga beques a les famílies amb dificultats econòmiques i en risc d'exclusió social. L'any 2014 se'n van atorgar 387.

L'Ajuntament de Terrassa vetlla també per la inclusió dels infants amb necessitats educatives especials i, en aquells casals on calgui, hi haurà un o més monitors de suport formats específicament per atendre infants amb aquestes necessitats i fomentar la inclusió de tots els membres del grup en les activitats. En aquesta mateixa línia, hi haurà dos casals específicament per a infants amb diversitat funcional.

Una oferta lúdica i educativa de qualitat

El servei de Joventut i Lleure Infantil coordina el projecte de casals d'estiu a la ciutat. Mitjançant reunions periòdiques durant tot l'any, el Consistori i les entitats vetllen perquè els casals siguin una activitat de qualitat tant a nivell organitzatiu com educatiu, oferint una bona proposta lúdico-educativa. Les activitats que es desenvolupen en tots els casals mantenen una clara funció pedagògica i social, contribuint a l'educació integral dels infants i joves participants, per tal que siguin persones compromeses amb la societat, i treballant per la cohesió i la inclusió socials.

Tots els equips de responsables i monitors disposen de la titulació homologada corresponent. Molts joves que fan de responsables i monitors tenen en els casals d'estiu la seva primera feina, accedint així a una professionalització de les tasques que fan de manera voluntària amb la seva entitat durant la resta de l'any. L'Ajuntament de Terrassa ha contractat més de 1.700 monitors i monitores pels casals d'estiu des del 2002.


I després dels casals... Treu el Suc de l'Estiu 2015

A més dels casals d'estiu, i un cop finalitzats aquests, les entitats de lleure, en coordinació amb l'Ajuntament de Terrassa, organitzen activitats que inclouen pernoctació. Enguany hi haurà un total de 24 activitats, entre colònies, rutes i campaments, amb durades d'entre 4 i 14 dies, organitzades per 18 esplais i agrupaments escoltes de la nostra ciutat. Aquestes activitats es promocionen com a programa separat dels casals, sota l'eslògan "Treu el suc de l'estiu". Cada any participen en aquestes activitats més d'un miler d'infants i joves.