Els districtes comencen a preparar els seus Plans de dinamització pel 2019

Els Consells Municipals de Districte han aprovat les bases del procés

Una de les sessions dels Consells Municipals de Districte del mes de generEls Consells Municipals de Districte de Terrassa han aprovat les bases del procés de participació als Plans de dinamització de districtes pel 2019. Entre el passat 23 de gener i ahir dimarts, tots els Consells han aprovat les bases, que estableixen com s'han de presentar les propostes, els requisits a complir, els sistema per a la presa de decisió i el calendari del procés, entre altres aspectes.

Aquest procés té com a objectiu decidir com administrar 10.000 € per districte en accions de dinamització comunitària per millorar la convivència i la cohesió social, incidint en aspectes com la diversitat i el civisme. En aquesta línia hi tenen cabuda aquelles propostes que impliquin més d'una entitat, que busquin la participació de la ciutadania i que afavoreixin la vida en comunitat. D'aquesta manera, es potencien les relacions entre el veïnat i es reforça el paper de les entitats del territori.

Els membres dels Consells Municipals de Districte tenen fins el proper 1 de març per presentar les seves propostes. Després d'una fase de valoració tècnica, el plenari de cada Consell debatrà les propostes presentades i decidirà quines seran les que es duran a terme.

Aquest és el tercer any consecutiu que es desenvolupen els plans de dinamització i els corresponents processos participatius, que obeeixen a la voluntat del Govern municipal de potenciar la cocreació i l'apoderament del teixit social. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla de Mandat 2015-2019, que recull el compromís de facilitar la participació, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en el govern de la ciutat, dotant els Consells Municipals de Districte de recursos econòmics, de gestió i decisió pròpia, per prioritzar actuacions en els seus territoris.