Finalitzen els treballs de millora i reordenació del mercadal de Martí l'Humà

El projecte ha inclòs la pavimentació, senyalització i reorganització de l'espai

passeig central pavimentatL'Ajuntament de Terrassa ha finalitzat les diferents accions que s'han dut a terme en les darreres setmanes per a adequar l'espai destinat al mercadal de Martí l'Humà, a l'avinguda de Béjar, i per a millorar l'organització del mateix mercadal. 

Aquesta actuació ha inclòs treballs d'urbanització i pavimentació a l'avinguda i diferents canvis en la senyalització, tancament perimetral i distribució de parades. En total s'han invertit gairebé 180.000 €, dels quals prop de 160.000 corresponen a les obres a l'avinguda.

Els treballs de pavimentació i urbanització, que ha executat l'empresa Construcciones Jordi Riera, S.L., han permès adequar l'avinguda per a l'activitat comercial setmanal. Els treballs no han afectat el funcionament del mercadal, perquè les obres s'han paralitzat cada dimecres al matí.

Les obres han abastat el passeig central de l'avinguda entre la carretera de Matadepera i el carrer de l'Alguer, format per quatre illes. A les tres primeres, el paviment de sauló s'ha substituït per un paviment asfàltic de color, mentre que a la quarta s'ha adequat el sauló existent sense canviar-lo. Aquesta actuació ha permès anivellar la superfície del terra, i reduir la generació de pols. A més, la vegetació arbustiva que hi havia s'ha substituït per arbrat, que donarà ombra al passeig. Finalment, el passeig s'ha dotat de sistema de reg i s'han fet algunes modificacions en l'enllumenat per adaptar-lo als canvis que s'han dut a terme en aquest àmbit.

Aquestes obres, més enllà dels beneficis pel mercadal, suposen una millora al passeig central de cara al seu ús quotidià. Properament, i en funció de la disponibilitat de recursos, es preveu dur a terme intervencions similars en altres trams del passeig.

La nova configuració de l'avinguda ha permès una reordenació de part de les parades del Mercadal amb l'objectiu d'aconseguir una millor organització. Les 57 parades que fins ara s'ubicaven a la vorera nord de l'avinguda han passat al passeig central. D'aquesta manera, a més de deixar lliure un vial de l'avinguda, amb la conseguent millora en la mobilitat en aquest sector, s'aconsegueix crear un circuit continu a seguir pels usuaris del mercat, configurant una ruta que facilita als compradors passar per davant de totes les parades.

Paral·lelament a les obres d'urbanització i pavimentació, s'han dut a terme un seguit d'actuacions per a millorar el tancament perimetral i la senyalització del mercadal, treballs que s'han encarregat a l'empresa Obres i Rases Leon SLU.

Els treballs han consistit a instal·lar pilones mòbils situades estratègicament, substituint les tanques que es feien servir fins ara. També s'han instal·lat armaris i cofres per guardar aquestes pilones i altres elements, com ara cons i senyals. Amb aquestes millores s'aconsegueix simplificar i facilitar les tasques de tancament, a més de reduir costos. Fins ara, bona part del material era de lloguer, i a més es guardava en magatzems lluny del mercadal.

Igual que en el cas de les obres d'urbanització, els treballs relacionats amb la senyalització i tancament s'han dut a terme sense afectar l'activitat del Mercadal.