Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Façana de l'Ajuntament de TerrassaDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.


Atenció a persones en situació vulnerable

L'atenció social de manera presencial ha registrat 2.805 atencions des del dia 16 de març fins el 21 de maig, amb 209 atencions del 15 i al 21 de maig (ambdós inclosos). Aquesta atenció social també s'ha fet de manera telefònica, amb 15.321 atencions telefòniques, 2.154 entre el 15 i el 21 de maig. La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, aquesta setmana han estat traslladades del Centre d'Acollida Frederic Soler a l'Alberg de Joventut, el qual actualment està ocupat per 29 homes i 11 dones. El total de pernoctacions acumulades des del dia 19 de març, en què es va habilitar el Centre d'Acollida Frederic Soler, són 3.034. Alhora, l'espai de famílies situat fins ara a l'Alberg de Joventut s'ha traslladat aquesta setmana a l'Església Unida. Des de la posada en marxa d'aquest dispositiu, el passat 23 de març, s'han acumulat 817 pernoctacions. Actualment hi ha 9 infants i 5 persones adultes. Aquest espai de famílies també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l'emergència.

El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha repartit en total 5.424 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 15 i el 21 de maig, s'han lliurat 601 lots a 598 famílies (1.709 persones).

Entre el 15 i el 21 de maig s'ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 10 menors beneficiaris.
El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) ha prestat entre el 15 i el 21 de maig 3.050 serveis a 709 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 26.395 serveis prestats a 1.459 domicilis.

Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 15 i el 21 de maig, 4.996 persones disposen del servei, de les quals hi ha hagut una nova alta. Així, el total acumulat es del 16 de març és de 5.058 persones.

El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 15 i el 21 de maig, un total de 1.604 menús a 262 persones, de les quals dues han estat noves altes. Des del 16 de març, el total és 14.399 menús per a 318 persones.


Atenció a la dona

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa tornarà a oferir atenció presencial a Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere, 36) a partir de dilluns, de 8.30 a 14h, per als casos més urgents de violència masclista. Es manté l'atenció no presencial en la resta de casos (a través del correu electrònic [email protected], o les dues línies telefòniques d'atenció -675957904 i 675296296- que funcionen de 9 a 20h. En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, i amb cita prèvia, podran desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i atendre les seves necessitats, amb els equips i mesures de protecció adequades. Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a les línies d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operatives durant les 24 hores.

Des del 16 de març fins al 21 de maig (ambdós inclosos), el SIAD ha realitzat 1.153 atencions de seguiment i 62 d'urgència (1.215 actuacions en total). Per serveis específics:
•    Servei psicologia per a dones: 497 atencions de seguiment i 41 d'urgència
•    Servei psicologia per a menors i adolescents: 281 atencions de seguiment i 8 urgències
•    Servei jurídic: 202 atencions de seguiment i 10 urgències
•    Servei inserció sòcio-laboral: 167 atencions de seguiment i 3 urgències
•    Servei primera acollida: 6 atencions

 

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin. El Servei LGTBI+ ha implementat diferents mesures d'atenció, com el correu electrònic [email protected] o el telèfon 651195182, que funciona de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics.

Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]

Des del 16 de març fins el 21 de maig, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 57 persones, 50 de seguiment i 7 de noves, registrant-se 248 atencions en total. De les persones ateses, 40 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 17 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:
•    Atencions psicològiques: 35
•    Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 26
•    Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 15
•    Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 10
•    Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar:3
•    Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 133
•    Seguiment grup de famílies: 26


Polítiques socials d'habitatge

L'Oficina d'Intermediació en Hipoteca i Endeutament del Lloguer (OFIMEH-LL) ha atès des del 16 de març un total de 1.158 consultes en relació a temàtiques relacionades amb el lloguer i la hipoteca. D'aquestes, 631 han estat específiques per temes relacionats per l'aprovació del RDL 11/2020, sobre moratòries. D'aquestes 631, 51 han estat per hipoteques i 580 per lloguers. A més, s'està fent seguiment d'expedients per realitzar intermediació en 149 casos i s'han fet 26 requeriments de lloguer social.

L'Oficina d'Intermediació en Ocupacions ha atès des del 16 de març un total de 180 trucades, amb seguiment posterior, de persones usuàries per resoldre dubtes i gestions sobre els desnonaments programats i sobre l'acolliment per aplicació del Decret Legislatiu 17/2019, que obliga als grans tenidors a oferir lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, s'han obert 66 expedients per incomplir l'obligació d'oferir un lloguer social i s'estan gestionant 37 propostes de lloguer social: en 29 casos s'ha arribat a un acord amb el tenidor i en vuit casos el servei espera resposta per part de la propietat.

El Servei de Suport a Comunitats Veïnals ha continuat fent acompanyament en la resolució d'incidències a les comunitats, així com en les situacions de més urgència i vulnerabilitat desencadenades per la COVID-19. Des del 16 de març, el servei ha rebut 31 sol·licituds d'intervenció noves i s'ha treballat amb un total de 83 casos.

L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica (OFIMAPE) ha obert des del 16 de març un total de 23 nous expedients. Pel que fa a gestions amb companyies de llum i gas ha treballat deu expedients de persones usuàries.


Transport públic i mobilitat

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril. Posteriorment la xifra ha pujat paulatinament però encara està molt per sota de la normalitat. El 20 de maig es comptaven 9.400 persones usuàries dels autobusos urbans al llarg de tota la jornada laborable. Aquesta dada significa que actualment el servei recull una demanda del 18% respecte el nombre de viatgers/es habitual en aquestes dates. Pel que fa a autobusos en servei, des del 27 d'abril n'hi ha 37 (abans de l'alarma n'eren 56).

Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l'activació de l'estat d'alarma, la circulació a les principals avingudes ha anat registrant davallades força destacables. Així, les primeres setmanes el trànsit rodat a les principals avingudes va ser un 75% inferior i va arribar a pics de reducció del 80%. Aquesta setmana, la reducció mitjana de trànsit durant els dies laborables ha estat del 48,5%, mentre que la setmana anterior va ser del 52%. És a dir, la mobilitat de vehicles ha pujat un 3,5% en una setmana.


Nivell de qualitat de l'aire a la ciutat

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. Durant la setmana de l'11 al 17 de maig, La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió ha estat un 52,78 % i un 54,23 %, respectivament, més baixa que el període de l'1 al 13 de març. Els valors són similars als registrats del 20 al 26 d'abril.  La setmana passada la disminució respecte abans de l'inici de l'estat d'alarma era del 45,99 % d'òxid de nitrogen i 40,59 % de partícules.


Nivell de qualitat del so a la ciutat

El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental en les primeres setmanes de confinament. La caiguda mitjana global durant les nou primeres setmanes d'alerta sanitària és de 3,2 dB(A), la qual cosa indica que la tendència del nivell sonor és clarament a l'alça. No obstant això, els nivells sonors mesurats són encara lluny dels nivells de referencia.

Amb tot, la recuperació és desigual segons la zona de control. Mentre que a la Plaça Vella estan encara molt per sota dels valors habituals, als vials principal ja s'apropen als valors de referencia. A la plaça del Rector Homs, fins i tot, ja s'han superat perquè el canvi d'hàbits ha provocat que aquesta zona tranquil·la s'hagi convertit en un espai de passeig i esbarjo

El descens més important de decibels es detecta a final de setmana. Mentre que de dilluns a dijous es registra una caiguda mitjana de 3,2 dB(A), de divendres a diumenge aquesta és de 6,1 dB(A). Pel que fa a les franges horàries, el descens és més acusat de 21 a 23 h, 5,9 dB(A), mentre que de 7 a 21 h és de 4db(A) i, a partir de les 23 h, és de 4,9 dB (A).

L'anàlisi es fa comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de confinament, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els nou punts de control operatius, situats en llocs estratègics de la ciutat.

 

Servei d'abastament d'aigua

Taigua està aplicant amb normalitat els serveis mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa. Es recorda que l'atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través del web https://www.taigua.cat (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada),  per correu electrònic a [email protected], o per telèfon al 937362820  (de 7.30 a 15.30 h). Avaries 24 h: 937362828.


Campanya inspecció residus - Tolerància zero

En el marc de la campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat, iniciada el passat 13 d'abril, s'han realitzat, fins el 21 de maig, 217 inspeccions. També s'han realitzat 475 entrevistes i s'han aixecat 71 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. Des de l'inici de la campanya, l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de 27.419 euros.


Campanya d'inspecció urbanística d'obres i serveis

El nou equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que va entrar en funcionament el 6 de maig, vetlla pel compliment de la normativa vigent sobre els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres) sobre l'execució dels treballs de reforma i construcció durant l'estat d'alarma.

Entre el 6 i el 17 de maig s'han realitzat un total de 267 inspeccions relacionades amb l'execució d'obres de caràcter privat i la protecció de la legalitat urbanística. Del total de 267 inspeccions, 127 han estat de seguiment d'obres autoritzades; 106 a obres amb expedients de disciplina oberts; 19 per tractar-se d'obres sense llicència i 15 han estat inspeccions d'ofici per edificis, solars o via pública en mal estat.


Neteja i recollida de residus

Des del passat dilluns 4 de maig, quan va reobrir, i fins ahir dijous, 21 maig, la deixalleria de Can Casanovas ha acollit un total de 1.376 persones usuàries. En el mateix període de l'any 2019 es van registrar 1.647 entrades.

Pel que fa a la recollida de residus, el còmput per fraccions es fa quinzenalment. La setmana vinent estaran disponibles les dades de la segona quinzena de maig.


Atenció Ciutadana

Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13 de març fins ahir dia 21 de maig, s'han registrat un total de 29.198 trucades.

A partir de l'inici de la fase 1 del desescalament, previst pel proper dilluns, el 010 atendrà de 8.30 a 20 h de dilluns a divendres, i de 10 a 14 h els dissabtes.
També està prevista per dilluns la reobertura de la majoria d'oficines d'atenció ciutadana, amb els següents horaris:
•    OAC de Plaça Didó: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
•    OAC dels districtes 2, 5, 6 i 7: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30h


Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

El CAAD de Terrassa està cobrint, des que es va decretar l'estat d'alarma, tots els serveis habituals: neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos, així com l'acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 75 gossos i 44 gats. Aquesta setmana s'ha tramitat l'adopció de quatre gossos.

Tots els tràmits per realitzar adopcions s'han de fer a través del correu electrònic [email protected] o per telèfon, trucant al 937275059 o al 937276841. Al web www.adoptam.terrassa.cat es poden consultar els animals en adopció. Un cop triat l'animal, el personal del CAAD indicarà la persona interessada els passos a seguir per completar l'adopció.


Servei d'Ocupació - Foment de Terrassa SA

Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 3.652 atencions a persones de la ciutat:
•    1.163 tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic
•    1.650 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball
•    839 assessoraments via mail.

Atenció a empreses:
•    880 assessoraments telefònics
•    4.483 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

Borsa de treball
•    119 contractacions laborals
•    2.942 candidatures rebudes
•    Tramesa de 1.246 CV per a cobrir-les
•    918 altes a la Borsa.

Els sectors de les ofertes obertes a data 22 de maig són: Sanitat (2); Indústria farmacèutica (3), Tèxtil (4), Serveis a la Comunitat (4); Comerç (1); Metall (5), Logística (1); Industria Pesada (1); Edificació i obres públiques (4). Totes les ofertes de treball es poden consultar a www.terrassaocupacio.cat

Altres indicadors del servei:
•    1.553 trucades
•    Mailings a 26.327 adreces
•    880 noves altes al web del servei
•    4.275 actualitzacions de perfils via web.


Oficina d'Atenció a l'Empresa

Des del decret d'alarma, s'han realitzat un total de 651 atencions telemàtiques a empreses, 178 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19. La resta ha estat relacionades amb la gestió pròpia del servei.


Servei de Consum

Des del 13 de març aquest servei ha realitzat 508 gestions i atencions telemàtiques. D'aquestes, 95 han estat mediacions i 266 han estat relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19, de temàtiques com anul·lacions de viatges, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer o mascaretes, entre d'altres.


Servei de Comerç

S'han realitzat un total de 1.515 gestions i atencions als comerços, eixos i entitats de l'àmbit competent relacionades amb l'actual situació de la crisi del Coronavirus/COVID-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació i assessorament a comerços i mercats, perquè aquests puguin comunicar a la ciutadania les mesures higièniques i de distància social. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat i continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de tots els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, i poder informar de quins estan oberts al nou web www.botiguesobertes.terrassa.cat.


Servei d'Innovació

Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació, ja s'han donat d'alta 122 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinèrgies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi. Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.

El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.


Servei d'Emprenedoria i Economia Social

Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 163 atencions individuals:
•    45 assessoraments en l'àmbit de l'economia social
•    55 consultes sobre la reactivació de l'activitat
•    18 consultes sobre creació d'empreses
•    28 tutories telefòniques i 30 via mail a persones emprenedores usuàries del Servei.

Altres accions del servei:
•    362 mailings a les entitats de l'ESS amb informació sobre programes d'orientació en aquest àmbit i en aquests moments d'emergència sanitària
•    Mailing a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-les sobre els ajuts.
•    Difusió a 3.500 persones de les formacions gratuïtes que ofereix el servei.