Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Façana de l'ajuntament de TerrassaDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.

 

 

Atenció a persones en situació vulnerable

L'atenció social per via telefònica ha registrat des de l'inici de l'emergència 22.790 trucades, mentre que la presencial s'ha reobert ja tant a la seu central dels Serveis Socials municipals (edifici Glòries) com als districtes. La tipologia de les demandes rebudes en tot aquest període ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació, consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, actualment estan allotjades a l'Alberg de Joventut un total de 29 homes i 11 dones. El total de pernoctacions acumulades des del 19 de març, dia en què es va habilitar el Centre d'Acollida Frederic Soler, és de 5.505. L'espai de famílies, ubicat actualment en un hostal de la ciutat, dóna servei a 10 persones adultes i set infants. Aquest dispositiu, que també està disponible per acollir víctimes de violència masclista, acumula des del 23 de març, quan es va posar en marxa, 968 pernoctacions.

El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha repartit en total 6.769 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 29 de maig i el 4 de juny, s'han lliurat 648 lots a 646 famílies (1.845 persones).

El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) entre el 29 de maig i el 4 de juny ha prestat 3.809 serveis a 888 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 33.640 serveis prestats a 1.469 domicilis.

Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 29 de maig i el 4 de juny, 4.986 persones disposen del servei, de les quals hi ha hagut una nova alta. Així, el total acumulat des del 16 de març és de 5.060 persones ateses.

El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 29 de maig i el 4 de juny un total de 1.691 menús per a 270 persones, de les quals 11 han estat noves altes. Des del 16 de març, el total és de 17.709 menús per a 336 persones.

 

Atenció a la dona

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa està oferint atenció presencial a Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere, 36) en horari de matí (de 8.30 a 14 h), per als casos més urgents de violència masclista. Aquesta setmana s'han fet cinc atencions presencials, a càrrec de les psicòlogues del servei.

Es manté l'atenció no presencial en la resta de casos (a través del correu electrònic [email protected], o les dues línies telefòniques d'atenció -675957904 i 675296296- que funcionen de 9 a 20h (a la fase 2, el telèfon serà el 935874105). En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, i amb cita prèvia, podran desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i atendre les seves necessitats, amb els equips i mesures de protecció adequades. Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a les línies d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operatives durant les 24 hores.

Des del 16 de març fins al 4 de juny (ambdós inclosos), el SIAD ha realitzat 1.422 atencions de seguiment i 66 d'urgència (1.498 actuacions en total). Per serveis específics:

 • Servei psicologia per a dones: 615 atencions de seguiment i 43 d'urgència
 • Servei psicologia per a menors i adolescents: 334 atencions de seguiment i 9 urgències
 • Servei jurídic: 235 atencions de seguiment i 11 urgències
 • Servei inserció sòcio-laboral: 209 atencions de seguiment i 3 urgències
 • Servei primera acollida: 29 atencions

 

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa ha començat a complementar les atencions telefòniques efectuades durant l'estat d'alarma, amb atencions presencials en els casos més urgents d'LGTBI-fòbia. Aquestes trobades es fan sempre després de ser citades pel personal tècnic del servei, i paral·lelament al manteniment de l'atenció telefònica no presencial, per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin.

Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei d'LGTBI+ ha implementat diferents eines d'atenció, com el correu electrònic [email protected], o el telèfon 651195182, operatiu de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics. 

Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]

Des del 16 de març fins el 4 de juny, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 63 persones, 53 de seguiment i 10 de noves, registrant-se 324 atencions en total. De les persones ateses, 44 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 19 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:

 • Atencions psicològiques: 45 (una de les quals, presencial)
 • Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 35
 • Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 18
 • Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 13
 • Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar: 13
 • Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 174 (una de les quals, presencial)
 • Seguiment del grup de famílies: 26

 

Polítiques socials d'habitatge

L'Oficina d'Intermediació en Hipoteca i Endeutament del Lloguer (OFIMEH-LL) ha atès des del 16 de març un total de 1.497 consultes en relació a temàtiques relacionades amb el lloguer i la hipoteca. D'aquestes, 729 han estat específiques per temes relacionats per l'aprovació del RDL 11/2020, sobre moratòries. D'aquestes 729, 54 han estat per hipoteques i 669 per lloguers. A més, s'està fent seguiment d'expedients per realitzar intermediació en 158 casos i s'han fet 47 requeriments de lloguer social.

L'Oficina d'Intermediació en Ocupacions ha atès des del 16 de març un total de 280 trucades, amb seguiment posterior, de persones usuàries per resoldre dubtes i gestions sobre els desnonaments programats i sobre l'acolliment per aplicació del Decret Legislatiu 17/2019, que obliga als grans tenidors a oferir lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, s'han obert 80 expedients per incomplir l'obligació d'oferir un lloguer social.

El Servei de Suport a Comunitats Veïnals ha continuat fent acompanyament en la resolució d'incidències a les comunitats, així com en les situacions de més urgència i vulnerabilitat desencadenades per la COVID-19. Des del 16 de març, el servei ha rebut 47 sol·licituds d'intervenció noves i s'ha treballat amb un total de 99 casos.

L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica (OFIMAPE) ha obert des del 16 de març un total de 34 nous expedients. Pel que fa a gestions amb companyies de llum i gas ha treballat 33 expedients de persones usuàries i s'han realitzat, a més, 88 assessoraments, quatre dels quals a altres ajuntaments.

 

Transport públic i mobilitat

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril. Posteriorment la xifra ha pujat paulatinament però encara està molt per sota de la normalitat. El 2 de juny es comptaven 15.698 persones usuàries dels autobusos urbans al llarg de tota la jornada. La xifra ha augmentat respecte la setmana passada però encara representa només el 30% de la demanda habitual en aquestes dates. Pel que fa a autobusos en servei, des del 25 de maig n'hi ha 48 (abans de l'alarma n'eren 56).

Pel que fa al trànsit a la ciutat, els valors són similars als de la setmana passada. L'entrada a la Fase 1 ha comportat un augment destacable de la circulació de vehicles a la ciutat, que actualment se situa al 69% de l'anterior a l'inici de la crisi.

 

Nivell de qualitat de l'aire a la ciutat

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. Durant la setmana del 25 al 31 de maig, La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, que porta setmanes pujant lleugerament, ha estat un 26,3 % i un 24,97 %, respectivament, més baixa que el període de l'1 al 13 de març. L'increment de l'ús de vehicles motoritzats està relacionat directament amb l'augment d'emissions contaminants.

 

Nivell de qualitat del so a la ciutat

El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental en les primeres setmanes de confinament. Amb l'entrada a la Fase 1 de desescalada s'ha detectat que els nivells sonors ambientals s'acosten als valors habituals.

El valor global representatiu de la caiguda del soroll, en el conjunt de la ciutat, durant les 11 primeres setmanes de confinament, és de 4,8 dB(A) (3,4 de dilluns a dijous i 6,5 de divendres a diumenge). La recuperació dels nivells sonors aquesta onzena setmana (primera en Fase 1) ha estat notable, ja que la caiguda global respecte al valor de referència és de només 1,4 dB(A) (0,7 de dilluns a dijous i 2,5 de divendres a diumenge). Això ens indica que les activitats laborals recuperen la normalitat més de pressa que les activitats d'oci. La possibilitat de retrobar-se en petits grups, de fins a 10 persones, i de poder fer ús de les terrasses dels establiments de restauració, ha incrementat la mobilitat i l'ús social de l'espai públic.

El descens més important es continua registrant a la Plaça Vella, i el menor a la plaça del Rector Homs, que ka era una zona tranquil·la, de baix nivell sonor, sense trànsit de vehicles a motor. Els nivells més baixos a tota la ciutat es van donar durant la Setmana Santa, per a partir d'aleshores invertir-se la tendència

L'anàlisi es fa comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de confinament, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics.

 

Servei d'abastament d'aigua

Taigua va reobrir dilluns, 1 de juny,  les oficines d'atenció al públic (c/ Societat, 30), amb el seu horari habitual: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h (dijous, fins a les 15 h) i dilluns tarda, de 16 a 18 h. L'accés és sense cita prèvia i l'atenció es regularitza amb el gestor de cues amb tiquet. Es manté l'atenció a través del web (https://www.taigua.cat), on es poden realitzar consultes i gestions usuals (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada). També es poc contactar amb l'empresa  per correu electrònic ([email protected]) o per telèfon al 937362820  (de 7.30 a 15.30 h). Avaries 24 h: 937362828.

 

Campanya inspecció residus - Tolerància zero

En el marc de la campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat, iniciada el passat 13 d'abril, s'han realitzat, fins el 4 de juny, 339 inspeccions. També s'han realitzat 867 entrevistes i s'han aixecat 111 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. Des de l'inici de la campanya, l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de 45.659 euros.

 

Campanya d'inspecció urbanística d'obres i serveis

El nou equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que va entrar en funcionament el 6 de maig, vetlla pel compliment de la normativa vigent sobre els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres) sobre l'execució dels treballs de reforma i construcció durant l'estat d'alarma.

Entre el 6 i el 31 de maig s'han realitzat un total de 466 inspeccions relacionades amb l'execució d'obres de caràcter privat i la protecció de la legalitat urbanística. Del total de 466 inspeccions, 217 han estat de seguiment d'obres autoritzades; 182 a obres amb expedients de disciplina oberts; 31 per tractar-se d'obres sense llicència i 36 han estat inspeccions d'ofici per edificis, solars o via pública en mal estat.

 

Neteja i recollida de residus

Els serveis de recollida mantenen les freqüències habituals excepte en el cas de la recollida de mobles i voluminosos, que continua recollint quantitats molt inferiors a les habituals perquè està suspès el servei amb trucada prèvia.

Durant el mes de maig, la recollida de les diferents fraccions dels residus urbans presenta les següents variacions respecte el maig del 2019:

 • Envasos: +17,8%
 • Vidre: +12,1%
 • Paper i cartró: -7'03%
 • Orgànica: -10,95%
 • Resta: -2'18%
 • Voluminosos: -19,17%
 • Total: -2,54%

La deixalleria de Can Casanovas ha registrat durant el mes de maig 3.194 entrades, gairebé un 34% més que el maig del 2019 (2.256).

 

Atenció Ciutadana

Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del 13 de març fins el 4 de juny s'han registrat un total de 40.501 trucades. Amb l'inici de la fase 1 del desescalament, el 010 va passar a atendre de 8.30 a 20 h de dilluns a divendres, i de 10 a 14 h els dissabtes.

També han tornat a obrir al públic la majoria d'oficines d'atenció ciutadana, només amb cita prèvia i amb els següents horaris:

 • OAC de Plaça Didó: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
 • OAC dels districtes 2, 5, 6 i 7: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30h

L'Ajuntament recorda a la ciutadania que cal evitar realitzar les tramitacions de forma presencial, i prioritzar les tramitacions a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat/) com a primer canal de relació amb l'Ajuntament. A través de la Seu Electrònica es poden realitzar tots els tràmits durant les 24h els 365 dies de l'any.

 

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

El CAAD de Terrassa està cobrint, des que es va decretar l'estat d'alarma, tots els serveis habituals: neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos, així com l'acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 76 gossos i 46 gats. Aquesta setmana s'han tramitat 20 adopcions.

Tots els tràmits per realitzar adopcions s'han de fer a través del correu electrònic [email protected] o per telèfon, trucant al 937275059 o al 937276841. Al web www.adoptam.terrassa.cat es poden consultar els animals en adopció. Un cop triat l'animal, el personal del CAAD indicarà la persona interessada els passos a seguir per completar l'adopció.

 

Servei d'Ocupació - Foment de Terrassa SA

Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 4.577 atencions a persones de la ciutat:

 • 1.522 tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic
 • 1.991 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball
 • 1.047 assessoraments via mail.
 • 17 tutories presencials

 

Atenció a empreses:

 • 1.069 assessoraments telefònics
 • 4.661 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

 

Borsa de treball

 • 143 contractacions laborals
 • 3.642 candidatures rebudes
 • Tramesa de 1.580 CV per a cobrir-les
 • 1.149 altes a la Borsa.

 

Els sectors de les ofertes obertes a data 5 de juny són: Sanitat (2); Indústria farmacèutica (1), Tèxtil (3), Serveis a la Comunitat (6); Comerç (1); Metall (1), Turisme (1); Industria Pesada (1); Edificació i obres públiques (5). Totes les ofertes de treball es poden consultar a www.terrassaocupacio.cat

Altres indicadors del servei:

 • 1.704 trucades
 • Mailings a 28.849 adreces
 • 1.201 noves altes al web del servei
 • 113 SMS
 • 5.920 actualitzacions de perfils via web.

 

Oficina d'Atenció a l'Empresa

Des del decret d'alarma, s'han realitzat un total de 1.034 atencions telemàtiques a empreses, 242 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19. La resta han estat relacionades amb la gestió pròpia del servei.

 

Servei de Consum

Des del 13 de març aquest servei ha realitzat 718 gestions i atencions telemàtiques. D'aquestes, 127 han estat mediacions i 310 han estat relacionades amb la crisi de la Covid-19, de temàtiques com anul·lacions de viatges, transport aeri, esdeveniments, concerts, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer o mascaretes, entre d'altres.

 

Servei de Comerç

S'han realitzat un total de 2.033 gestions i atencions als comerços, eixos i entitats d'aquest àmbit relacionades amb l'actual situació de la crisi del Covid-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació i assessorament a comerços i mercats, perquè aquests puguin comunicar a la ciutadania les mesures higièniques i de distància social. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat i continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de tots els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, i poder informar de quins estan oberts al nou web www.botiguesobertes.terrassa.cat. A dia d'avui, hi ha donats d'alta en aquest web 950 establiments.

 

Servei d'Innovació

Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació, ja s'han donat d'alta 129 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinèrgies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi. Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.

El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

 

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 197 atencions individuals:

 • 48 assessoraments en l'àmbit de l'economia social
 • 63 consultes sobre la reactivació de l'activitat
 • 38 consultes sobre creació d'empreses
 • Tres consultes sobre reorientació de negoci
 • 35 tutories telefòniques i 52 via mail a persones emprenedores usuàries del Servei.

 

Altres accions del servei:

 • 362 mailings a les entitats de l'ESS amb informació sobre programes d'orientació en aquest àmbit i en aquests moments d'emergència sanitària
 • Mailing a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-les sobre els ajuts.
 • Difusió a 3.500 persones de les formacions gratuïtes que ofereix el servei.