Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

façana de l'ajuntamentDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.

 

Atenció a persones en situació vulnerable

L'atenció social per via telefònica ha registrat des de l'inici de l'emergència 26.226 trucades, mentre que la presencial s'ha reobert ja tant a la seu central dels Serveis Socials municipals (edifici Glòries) com als districtes. La tipologia de les demandes rebudes en tot aquest període ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació, consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, actualment estan allotjades a l'Alberg de Joventut un total de 28 homes i 11 dones. El total de pernoctacions acumulades des del 19 de març, dia en què es va habilitar el Centre d'Acollida Frederic Soler, és de 5.787. L'espai de famílies, ubicat actualment en un hostal de la ciutat, dóna servei a vuit persones adultes i sis infants. Aquest dispositiu, que també està disponible per acollir víctimes de violència masclista, acumula des del 23 de març, quan es va posar en marxa, 1.083 pernoctacions.

El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha repartit en total 7.486 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 5 i l'11 de juny, s'han lliurat 717 lots a 714 famílies (2.047 persones).

El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) ha prestat servei entre el 5 i l'11 de juny a 967 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 37.778 serveis prestats a 1.469 domicilis.

Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 5 i l'11 de juny, 4.985 persones disposen del servei. El total acumulat des del 16 de març és de 5.069 persones ateses.

El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 5 i l'11 de juny un total de 1.683 menús per a 273 persones. Des del 16 de març, el total és de 19.392 menús per a 339 persones.

 

Atenció a la dona

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa està oferint atenció presencial a Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere, 36) en horari de matí (de 8.30 a 14 h), per als casos més urgents de violència masclista.Es manté l'atenció no presencial en la resta de casos, a través del correu electrònic [email protected], i del telèfon 935874105. En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, i amb cita prèvia, podran desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i atendre les seves necessitats, amb els equips i mesures de protecció adequades. Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a les línies d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operatives durant les 24 hores.

Des del 16 de març fins l'11 de juny (ambdós inclosos), el SIAD ha realitzat 1.550 atencions de seguiment i 69 d'urgència (1.619 actuacions en total). Per serveis específics:

 • Servei psicologia per a dones: 615 atencions de seguiment i 45 d'urgència
 • Servei psicologia per a menors i adolescents: 364 atencions de seguiment i nou urgències
 • Servei jurídic: 261 atencions de seguiment  i 12 urgències
 • Servei inserció sòcio-laboral: 225 atencions de seguiment i tres urgències
 • Servei primera acollida: 50 atencions
 • Servei de mediació amb dones magribines: 35 atencions

 

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa està realitzant atenció presencial des del 2 de juny, per donar resposta als casos més urgents d'LGTBI-fòbia. Aquestes trobades es fan sempre després de ser citades pel personal tècnic del servei, i paral·lelament al manteniment de l'atenció telefònica no presencial, per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin.

Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei d'LGTBI+ ha implementat diferents eines d'atenció, com el correu electrònic [email protected], o el telèfon 651195182, operatiu de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics.

Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]

Des del 16 de març fins l'11 de juny, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 68 persones, 53 de seguiment i 15 de noves, registrant-se 363 atencions en total. De les persones ateses, 48 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 20 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:

 • Atencions psicològiques: 49 (quatre de les quals, presencials)
 • Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 38
 • Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 24
 • Tràmits de documentació (DNI, targeta sanitària i títols de transport): 17
 • Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar: 16
 • Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 193 (dues de les quals, presencials)
 • Seguiment del grup de famílies: 26

 

Polítiques socials d'habitatge

L'Oficina d'Intermediació en Hipoteca i Endeutament del Lloguer (OFIMEH-LL) ha atès des del 16 de març un total de 1.729 consultes en relació a temàtiques relacionades amb el lloguer i la hipoteca. D'aquestes, 743 han estat específiques per temes relacionats per l'aprovació del RDL 11/2020, sobre moratòries. D'aquestes 729, 54 han estat per hipoteques i 689 per lloguers. A més, s'està fent seguiment d'expedients per realitzar intermediació en 168 casos i s'han fet 50 requeriments de lloguer social.

L'Oficina d'Intermediació en Ocupacions ha atès des del 16 de març un total de 393 trucades, amb seguiment posterior, de persones usuàries per resoldre dubtes i gestions sobre els desnonaments programats i sobre l'acolliment per aplicació del Decret Legislatiu 17/2019, que obliga als grans tenidors a oferir lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, s'han obert 108 expedients per incomplir l'obligació d'oferir un lloguer social.

El Servei de Suport a Comunitats Veïnals ha continuat fent acompanyament en la resolució d'incidències a les comunitats, així com en les situacions de més urgència i vulnerabilitat desencadenades per la COVID-19. Des del 16 de març, el servei ha rebut 55 sol·licituds d'intervenció noves i s'ha treballat amb un total de 107 casos.

L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica (OFIMAPE) ha obert des del 16 de març un total de 40 nous expedients.

 

Transport públic i mobilitat

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril. Posteriorment la xifra ha pujat paulatinament però encara està molt per sota de la normalitat. El 9 de juny es comptaven 16.549 persones usuàries dels autobusos urbans al llarg de tota la jornada. La xifra representa el 31% de la demanda habitual en aquestes dates (un punt més que la setmana passada). Pel que fa a autobusos en servei, des del 25 de maig n'hi ha 48 (abans de l'alarma n'eren 56).

Pel que fa al trànsit a la ciutat, el desescalament continua comportant un augment destacable de la circulació de vehicles. Aquesta setmana s'ha situat al 76,5% dels valors habituals, un 7% més que setmana passada.

 

Nivell de qualitat de l'aire a la ciutat

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents durant les primeres setmanes de confinament, encara que després els valors van començar a tornar a acostar-se als habituals de manera progressiva. Durant la setmana de l'1 al 7 de juny, la concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, ha estat un 39,82 % i un 39,05 %, respectivament, més baixa que el període de l'1 al 13 de març. L'increment de l'ús de vehicles motoritzats està relacionat directament amb l'augment d'emissions contaminants.

 

Nivell de qualitat del so a la ciutat

El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental en les primeres setmanes de confinament. Els nivells més baixos a tota la ciutat es van donar durant la Setmana Santa, per a partir d'aleshores invertir-se la tendència. L'inici del desescalament, aquest mes de juny, ha comportat que els nivells sonors ambientals s'acostin als valors habituals.

El valor global representatiu de la caiguda del soroll, en el conjunt de la ciutat, durant les 12 primeres setmanes de confinament, és de 4,1 dB(A). La de l'última setmana és només de 1,5, dB(A). Una caiguda de 3 dB(A) equival a reduir un 50 % la potència sonora i que una d'1,5 dB(A) equival a reduir un 25 % la potència sonora.

Per zones, la caiguda des nivell sonors a la Plaça Vella encara és la més important, però la diferència respecte a la caiguda en altres punts de control s'ha reduït significativament. La caiguda menor es produeix a plaça del Rector Homs,  que ja era una zona tranquil·la, de baix nivell sonor.

L'anàlisi es fa comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de confinament, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics.

 

Servei d'abastament d'aigua

Taigua va reobrir dilluns, 1 de juny,  les oficines d'atenció al públic (c/ Societat, 30), amb el seu horari habitual: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h (dijous, fins a les 15 h) i dilluns tarda, de 16 a 18 h. L'accés és sense cita prèvia i l'atenció es regularitza amb el gestor de cues amb tiquet. Es manté l'atenció a través del web (https://www.taigua.cat), on es poden realitzar consultes i gestions usuals (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada). També es poc contactar amb l'empresa  per correu electrònic ([email protected]) o per telèfon al 937362820  (de 7.30 a 15.30 h). Avaries 24 h: 937362828.

 

Campanya d'inspecció residus - Tolerància zero

En el marc de la campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat, iniciada el passat 13 d'abril, s'han realitzat, fins l'11 de juny, 406 inspeccions. També s'han realitzat 1.049 entrevistes i s'han aixecat 139 actes. Des de l'inici de la campanya, l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de 54.379 €.

 

Campanya d'inspecció urbanística d'obres i serveis

El nou equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que va entrar en funcionament el 6 de maig, vetlla pel compliment de la normativa vigent sobre els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres) sobre l'execució dels treballs de reforma i construcció durant l'estat d'alarma.

Entre el 6 de maig i el 7 de juny s'han realitzat un total de 588 inspeccions relacionades amb l'execució d'obres de caràcter privat i la protecció de la legalitat urbanística. Del total de 588 inspeccions, 249 han estat de seguiment d'obres autoritzades; 223 a obres amb expedients de disciplina oberts; 36 per tractar-se d'obres sense llicència i 50 han estat inspeccions d'ofici per edificis, solars o via pública en mal estat.

 

Neteja i recollida de residus

Els serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Aquesta setmana s'ha reactivat la recollida de mobles i voluminosos i també torna prestar servei la Deixalleria mòbil.

Pel que fa a la deixalleria de Can Casanovas, aquest mes de maig ha tractat 189 tones de residus, mentre que en el mateix mes de l'any 2019 en van ser 128. L'augment obeeix sobretot al gran increment de fusta, mobles i voluminosos portats a la deixalleria aquest mes de maig (105 tones, més del doble que el maig del 2019).

 

Atenció Ciutadana

Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Amb l'inici del desescalament, el 010, com altres serveis, ha anat tornant progressivament a la normalitat i actualment atén de 8.30 a 20 h de dilluns a divendres. Des del 13 de març fins l'11 de juny el 010 ha registrat un total de 48.247 trucades.

També han tornat a obrir al públic la majoria d'oficines d'atenció ciutadana, només amb cita prèvia i amb els següents horaris:

 • OAC de Plaça Didó: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
 • OAC dels districtes 2, 5, 6 i 7: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30h

L'Ajuntament recorda a la ciutadania que cal evitar realitzar les tramitacions de forma presencial, i prioritzar les tramitacions a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat/) com a primer canal de relació amb l'Ajuntament. A través de la Seu Electrònica es poden realitzar tots els tràmits durant les 24h els 365 dies de l'any.

 

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

El CAAD de Terrassa està cobrint, des que es va decretar l'estat d'alarma, tots els serveis habituals: neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos, així com l'acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 84 gossos, 49 gats i una fura. Aquesta setmana s'han adoptat tres gossos.

Tots els tràmits per realitzar adopcions s'han de fer a través del correu electrònic [email protected] o per telèfon, trucant al 937275059 o al 937276841. Al web www.adoptam.terrassa.cat es poden consultar els animals en adopció. Un cop triat l'animal, el personal del CAAD indicarà la persona interessada els passos a seguir per completar l'adopció.

 

Servei d'Ocupació - Foment de Terrassa SA

Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 5.045 atencions a persones de la ciutat:

 • 1.675 tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic
 • 2.156 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball
 • 1.184 assessoraments via mail.
 • 30 tutories presencials

 

Atenció a empreses:

 • 1.137 assessoraments telefònics
 • 4.748 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

 

Borsa de treball

 • 147 contractacions laborals
 • 3.947 candidatures rebudes
 • Tramesa de 1.752 CV per a cobrir-les
 • 1.281 altes a la Borsa.

 

Els sectors de les ofertes obertes a data 11 de juny són: Sanitat (3); Indústria farmacèutica (2), Tèxtil (3), Serveis a la Comunitat (8); Comerç (2); Metall (1); Edificació i obres públiques (6). Totes les ofertes de treball es poden consultar a www.terrassaocupacio.cat

 

Altres indicadors del servei:

 • 1.854 trucades
 • Mailings a 30.276 adreces
 • 1.323 noves altes al web del servei
 • 114 SMS
 • 6.273 actualitzacions de perfils via web
 • Dues formacions webinar impartides
 • 47 persones que reben formació online

 

Oficina d'Atenció a l'Empresa

Des del decret d'alarma, s'han realitzat un total de 1.272 atencions telemàtiques a empreses, 269 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19. La resta han estat relacionades amb la gestió pròpia del servei.

 

Servei de Consum

Des del 13 de març aquest servei ha realitzat 860 gestions i atencions telemàtiques. D'aquestes, 147 han estat mediacions i 355 han estat relacionades amb la crisi de la Covid-19, de temàtiques com anul·lacions de viatges, transport aeri, esdeveniments, concerts, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer o mascaretes, entre d'altres.

 

Servei de Comerç

S'han realitzat un total de 2.165 gestions i atencions als comerços, eixos i entitats d'aquest àmbit relacionades amb l'actual situació de la crisi del Covid-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació i assessorament a comerços i mercats, perquè aquests puguin comunicar a la ciutadania les mesures higièniques i de distància social. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat i continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de tots els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, i poder informar de quins estan oberts al nou web www.botiguesobertes.terrassa.cat.

 

Servei d'Innovació

Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació, ja s'han donat d'alta 132 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinèrgies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi. Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.

El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

 

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 208 atencions individuals:

 • 48 assessoraments en l'àmbit de l'economia social
 • 53 consultes sobre la reactivació de l'activitat
 • 48 consultes sobre creació d'empreses
 • Quatre consultes sobre reorientació de negoci
 • 35 tutories telefòniques i 62 via mail a persones emprenedores usuàries del Servei.

 

Altres accions del servei:

 • 362 mailings a les entitats de l'ESS amb informació sobre programes d'orientació en aquest àmbit i en aquests moments d'emergència sanitària
 • Mailing a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-les sobre els ajuts.
 • Difusió a 3.500 persones de les formacions gratuïtes que ofereix el servei.