Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Façana de l'AjuntamentDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.

 

Atenció a persones en situació vulnerable

L'atenció social per via telefònica ha registrat des de l'inici de l'emergència 28.956 trucades, mentre que la presencial s'ha reobert ja tant a la seu central dels Serveis Socials municipals (edifici Glòries) com als districtes. La tipologia de les demandes rebudes en tot aquest període ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació, consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, actualment estan allotjades a l'Alberg de Joventut un total de 26 homes i 11 dones. El total de pernoctacions acumulades des del 19 de març, dia en què es va habilitar el Centre d'Acollida Frederic Soler, és de 6.067. L'espai de famílies, ubicat actualment en un hostal de la ciutat, dóna servei a set persones adultes i sis infants. Aquest dispositiu, que també està disponible per acollir víctimes de violència masclista, acumula des del 23 de març, quan es va posar en marxa, 1.188 pernoctacions.

El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha repartit en total 8.956 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 12 i el 18 de juny, s'han lliurat 657 lots a 654 famílies (1.957 persones).

El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) ha prestat servei entre el 12 i el 18 de juny a 1.046 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 42.270 serveis prestats a 1.474 domicilis.

Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 12 i el 18 de juny, 4.979 persones disposen del servei. El total acumulat des del 16 de març és de 5.069 persones ateses.

El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 12 i el 18 de juny un total de 1.701 menús per a 276 persones. Des del 16 de març, el total és de 21.093 menús per a 345 persones.

 

Atenció a la dona

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa està oferint atenció presencial a Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere, 36) en horari de matí (de 8.30 a 14 h), per als casos més urgents de violència masclista.Es manté l'atenció no presencial en la resta de casos, a través del correu electrònic [email protected], i del telèfon 935874105. En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, i amb cita prèvia, podran desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i atendre les seves necessitats, amb els equips i mesures de protecció adequades. Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a les línies d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operatives durant les 24 hores.

Des del 16 de març fins l'18 de juny (ambdós inclosos), el SIAD ha realitzat 1.712 atencions de seguiment i 69 d'urgència (1.781 actuacions en total). Per serveis específics:

 • Servei psicologia per a dones: 681 atencions de seguiment i 45 d'urgència
 • Servei psicologia per a menors i adolescents: 386 atencions de seguiment i nou urgències
 • Servei jurídic: 279 atencions de seguiment  i 12 urgències
 • Servei inserció sòcio-laboral: 248 atencions de seguiment i tres urgències
 • Servei primera acollida: 68 atencions
 • Servei de mediació amb dones magribines: 46 atencions

 

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa està realitzant atenció presencial des del 2 de juny, per donar resposta als casos més urgents d'LGTBI-fòbia. Aquestes trobades es fan sempre després de ser citades pel personal tècnic del servei, i paral·lelament al manteniment de l'atenció telefònica no presencial, per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin.

Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei d'LGTBI+ ha implementat diferents eines d'atenció, com el correu electrònic [email protected], o el telèfon 651195182, operatiu de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics.

Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]

Des del 16 de març fins l'18 de juny, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 70 persones, 53 de seguiment i 17 de noves, registrant-se 396 atencions en total. De les persones ateses, 49 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 21 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:

 • Atencions psicològiques: 53 (set de les quals, presencials)
 • Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 42
 • Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 31
 • Tràmits de documentació (DNI, targeta sanitària i títols de transport): 19
 • Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar: 18
 • Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 207 (dues de les quals, presencials)
 • Seguiment del grup de famílies: 26

 

Polítiques socials d'habitatge

L'Oficina d'Intermediació en Hipoteca i Endeutament del Lloguer (OFIMEH-LL) ha atès des del 16 de març un total de 521 famílies. La majoria de les consultes ateses (776) han estat per temes relacionats per l'aprovació del RDL 11/2020, sobre moratòries. També s'han atès consultes sobre impagaments de lloguer, desnonaments, renovacions de lloguer socials, etc. D'altra banda, s'ha pogut suspendre els vuit llançaments que s'havien de fer durant el mes de juny, que han quedat pendents de nova data.

L'Oficina d'Intermediació en Ocupacions ha atès des del 16 de març un total de 506 trucades, amb seguiment posterior, de persones usuàries per resoldre dubtes i gestions sobre els desnonaments programats i sobre l'acolliment per aplicació del Decret Legislatiu 17/2019, que obliga als grans tenidors a oferir lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, s'han obert 114 expedients per incomplir l'obligació d'oferir un lloguer social.

El Servei de Suport a Comunitats Veïnals ha continuat fent acompanyament en la resolució d'incidències a les comunitats, així com en les situacions de més urgència i vulnerabilitat desencadenades per la COVID-19. Des del 16 de març, el servei ha rebut 62 sol·licituds d'intervenció noves i s'ha treballat amb un total de 114 casos.

L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica (OFIMAPE) ha obert des del 16 de març un total de 45 nous expedients. En aquest període, l'OFIMAPE ha assessorat a vuit ajuntaments sobre temes relacionats amb la seva activitat.

 

Transport públic i mobilitat

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril. Posteriorment la xifra ha pujat progressivament però encara està molt per sota de la normalitat. El passat dimecres 17 de juny es van superar les 20.000 persones usuàries dels autobusos urbans al llarg de tota la jornada laborable. Aquesta dada significa que actualment el servei recull una demanda del 38% respecte el nombre de viatgers/es habitual en aquestes dates, el que suposa set punts més que la setmana passada. Pel que fa a autobusos en servei, des del 25 de maig n'hi ha 48 (abans de l'estat d'alarma n'eren 56).

Pel que fa al trànsit a la ciutat, ens trobem al 79% de la demanda habitual en aquests dies, és a dir, que la circulació a la ciutat s'ha incrementat gairebé un 2,5% respecte la setmana passada.

 

Nivell de qualitat de l'aire a la ciutat

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents durant les primeres setmanes de confinament, encara que després els valors van començar a tornar a acostar-se als habituals de manera progressiva. Durant la setmana del 8 al 14 de juny, la concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, ha estat un 39,88 % i un 43,68 %, respectivament, més baixa que el període de l'1 al 13 de març. L'increment de l'ús de vehicles motoritzats està relacionat directament amb l'augment d'emissions contaminants.

 

Nivell de qualitat del so a la ciutat

El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental en les primeres setmanes de confinament. Els nivells més baixos a tota la ciutat es van donar durant la Setmana Santa, per a partir d'aleshores invertir-se la tendència. El desescalament ha comportat un augment significatiu dels nivells sonors ambientals.

La caiguda de nivell sonor és de -2,3 dB (A), sent d'1,6 de dilluns a dijous i de 3,3 de divendres a diumenge, la qual cosa representa una reducció aproximada del 38% de la potencia sonora de la ciutat. Aquest valor de -2,3 dB(A) està molt per sobre de la caiguda mitjana registrada des què es va iniciar el confinament, que va ser de -4,3 dB(A): 3,0 de dilluns a dijous i 6,2 de divendres a diumenge.

La caiguda global més important en aquesta 13 setmana s'ha produït en horari de nit, tot i que en horari de vespre, ha registrat una davallada en el nivell sonor que és atribuïble a la desaparició de les franges horàries assignades per a la pràctica de l'esport i altres activitats. La Plaça Vella és el punt de la ciutat on la caiguda és més important, mentre que la menor es produeix a la plaça del Rector Homs.

L'anàlisi es fa comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de confinament, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics.

 

Servei d'abastament d'aigua

Taigua va reobrir l'1 de juny les oficines d'atenció al públic (c/ Societat, 30), amb el seu horari habitual: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h (dijous, fins a les 15 h) i dilluns tarda, de 16 a 18 h. L'accés és sense cita prèvia i l'atenció es regularitza amb el gestor de cues amb tiquet. Es manté l'atenció a través del web (https://www.taigua.cat), on es poden realitzar consultes i gestions usuals (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada). També es poc contactar amb l'empresa per correu electrònic ([email protected]) o per telèfon al 937362820 (de 7.30 a 15.30 h). Avaries 24 h: 937362828.

 

Reobertura de l'atenció al públic a l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat

Des del 8 de juny es torna a fer atenció presencial a l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat (c/ Pantà, 20 2ª planta) per fer tràmits, consultes o entrevistes tècniques, amb ús obligatori de mascareta. Les persones interessades poden concertar dia i hora a través de la Seu Electrònica (https://citaprevia.terrassa.cat/), l'aplicació mòbil "Sense esperes" o bé trucant al 010 (gratuït). Per a professionals i empreses, aquest servei es fa exclusivament de forma telemàtica

Del 8 al 14 de juny s'han atès 30 peticions de cita prèvia: en 11 casos es va resoldre la gestió per telèfon, en 11 casos es va donar hora per atenció presencial i vuit es van derivar a altres serveis. A més, s'han atès 23 consultes tècniques i nou sol·licituds de visita amb personal tècnic.

 

Campanya d'inspecció residus - Tolerància zero

En el marc de la campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat, iniciada el passat 13 d'abril, s'han realitzat, fins l'19 de juny, 459 inspeccions. També s'han realitzat 1.193 entrevistes i s'han aixecat 161 actes. Des de l'inici de la campanya, l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de 61.979 €.

 

Campanya d'inspecció urbanística d'obres i serveis

El nou equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que va entrar en funcionament el 6 de maig, vetlla pel compliment de la normativa vigent sobre els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres) sobre l'execució dels treballs de reforma i construcció durant l'estat d'alarma.

Entre el 6 de maig i el 14 de juny s'han realitzat un total de 625 inspeccions relacionades amb l'execució d'obres de caràcter privat i la protecció de la legalitat urbanística. Del total de 625 inspeccions, 259 han estat de seguiment d'obres autoritzades; 267 a obres amb expedients de disciplina oberts; 38 per tractar-se d'obres sense llicència i 62 han estat inspeccions d'ofici per edificis, solars o via pública en mal estat.

 

Atenció Ciutadana

Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Amb l'inici del desescalament, el 010, com altres serveis, ha anat tornant progressivament a la normalitat i actualment atén de 8.30 a 20 h de dilluns a divendres. Des del 13 de març fins el 18 de juny el 010 ha registrat un total de 51.792 trucades.

També han tornat a obrir al públic la majoria d'oficines d'atenció ciutadana, només amb cita prèvia i amb els següents horaris:

 • OAC de Plaça Didó: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
 • OAC dels districtes 2, 3, 5, 6 i 7: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30h

L'Ajuntament recorda a la ciutadania que cal evitar realitzar les tramitacions de forma presencial, i prioritzar les tramitacions a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat/) com a primer canal de relació amb l'Ajuntament. A través de la Seu Electrònica es poden realitzar tots els tràmits durant les 24h els 365 dies de l'any.

 

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

El CAAD de Terrassa està cobrint, des que es va decretar l'estat d'alarma, tots els serveis habituals: neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos, així com l'acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 79 gossos, 51 gats i una fura. Aquesta setmana s'han adoptat cinc gossos i tres gats.

Tots els tràmits per realitzar adopcions s'han de fer a través del correu electrònic [email protected] o per telèfon, trucant al 937275059 o al 937276841. Al web www.adoptam.terrassa.cat es poden consultar els animals en adopció. Un cop triat l'animal, el personal del CAAD indicarà la persona interessada els passos a seguir per completar l'adopció.

 

Servei d'Ocupació - Foment de Terrassa SA

Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 5.415 atencions a persones de la ciutat:

 • 1.803 tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic
 • 2.307 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball
 • 1.247 assessoraments via mail.
 • 58 tutories presencials

Atenció a empreses:

 • 1.214 assessoraments telefònics
 • 4.831 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

Borsa de treball

 • 159 contractacions laborals
 • 4.183 candidatures rebudes
 • Tramesa de 1.885 CV per a cobrir-les
 • 1.377 altes a la Borsa.

Els sectors de les ofertes obertes a data 11 de juny són: Indústria farmacèutica (2), Tèxtil (3), Serveis a la Comunitat (5); Metall (2); Edificació i obres públiques (6). Totes les ofertes de treball es poden consultar a www.terrassaocupacio.cat

Altres indicadors del servei:

 • 1.995 trucades
 • Mailings a 5.047 adreces
 • 1.431 noves altes al web del servei
 • 130 SMS
 • 7.342 actualitzacions de perfils via web
 • Cinc formacions webinar impartides
 • 125 persones que reben formació online

 

Oficina d'Atenció a l'Empresa

Des del decret d'alarma, s'han realitzat un total de 1.581 atencions a empreses, 283 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19. La resta han estat relacionades amb la gestió pròpia del servei.

 

Servei de Consum

Des del 13 de març aquest servei ha realitzat 1.001 gestions i atencions telemàtiques. D'aquestes, 174 han estat mediacions i 394 han estat relacionades amb la crisi de la Covid-19, de temàtiques com anul·lacions de viatges, transport aeri, esdeveniments, concerts, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer o mascaretes, entre d'altres.

 

Servei de Comerç

S'han realitzat un total de 2.471 gestions i atencions als comerços, eixos i entitats d'aquest àmbit relacionades amb l'actual situació de la crisi del Covid-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació i assessorament a comerços i mercats, perquè aquests puguin comunicar a la ciutadania les mesures higièniques i de distància social. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat i continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de tots els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, i poder informar de quins estan oberts al nou web www.botiguesobertes.terrassa.cat.

 

Servei d'Innovació

Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació, ja s'han donat d'alta 132 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinèrgies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi. Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.

El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

 

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 283 atencions individuals:

 • 48 assessoraments en l'àmbit de l'economia social
 • 75 consultes sobre la reactivació de l'activitat
 • 54 consultes sobre creació d'empreses o reorientació del negoci
 • 35 tutories telefòniques i 106 via mail a persones emprenedores usuàries del Servei.
 • Tres webinars impartits amb la participació de 38 persones

Altres accions del servei:

 • 21 trameses d'informació sobre programes i informació de subvencions en aquets moments d'emergència sanitària:
  • 13 mailings a les 360 entitats de l'ESS
  • Vuit mailings a 3.500 persones usuàries del servei
 • Tramesa a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-les sobre els ajuts.