Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Façana de l'Ajuntament de TerrassaDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.


Atenció a persones en situació vulnerable:

–    L'atenció social de manera presencial ha registrat 2.148 atencions des del dia 16 de març fins el 29 d'abril, amb 222 atencions del 24 al 29 d'abril. Aquesta atenció social també s'ha fet de manera telefònica, amb 9.606 atencions telefòniques, 1.555 entre els dies 24 i 29 d'abril.
–    La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.
–    Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, el Centre d'Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places, actualment està ocupat per 46 homes i 10 dones. El total de pernoctacions acumulades són 2.080, des del dia 19 de març, en què es va habilitar.
–    Des del dia 23 de març, en què es va habilitar l'espai de famílies situat a l'Alberg de Joventut, s'han acumulat 561 pernoctacions. Actualment hi ha 5 infants i 5 persones adultes. Aquest espai també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l'emergència.
–    El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha fet un repartiment total de 3.421 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 24 i el 29 d'abril s'han entregat 395 lots a 311 famílies (971 persones).

–    Entre el 24 i el 29 d'abril s'ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 94 menors beneficiaris.
–    El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) ha prestat entre el 24 i el 30 d'abril servei a 625 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 18.281 serveis prestats a 1.444 domicilis.
–    Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 24 i el 30 d'abril, 5.015 persones disposen del servei. Així, el total acumulat es del 16 de març és de 5.053 persones.
–    El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 24 i el 30 d'abril, un total de 1.697 menús a 229 persones, de les quals 9 han estat altes noves. Des del 16 de març, el total és 8.936 menús per a 273 persones.

 

Atenció a la dona

–    El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es pugui atendre les dones en situació de violència masclista, malgrat el tancament de Casa Galèria, on es presta l'atenció presencial. Les psicòlogues del servei fan seguiment diari de totes les dones ateses al SIAD. Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei de Polítiques de Gènere ha implementat diferents mesures, com el correu electrònic [email protected], o les dues noves línies telefòniques d'atenció (675957904 i 675296296) que funcionen de 9 a 20 h.  En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, poden desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i establir el circuit a seguir.

–    Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a la línia d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operativa durant les 24 hores.

–    Pel que fa a dades del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), des del 16 de març fins al 30 d'abril (ambdós inclosos), s'han realitzat 756 atencions de seguiment i 54 d'urgència, registrant-se 810 actuacions en total.

–    Per serveis específics:
•    Servei psicologia per a dones: 332 atencions de seguiment i 34 d'urgència
•    Servei psicologia per a menors i adolescents: 203 atencions de seguiment i 7 urgències
•    Servei jurídic: 119 atencions de seguiment i 10 urgències
•    Servei inserció sòcio-laboral: 102 atencions de seguiment i 3 urgències


Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

–    El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin.  Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei LGTBI+ ha implementat diferents mesures d'atenció, com el correu electrònic [email protected] o el telèfon 651.195.182 que funciona de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics.

–    Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]

–    Des del 16 de març fins el 30 d'abril, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 53 persones, 50 de seguiment i 3 de noves, registrant-se 172 atencions en total. De les persones ateses, 37 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 16 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:

•    Atencions psicològiques: 25
•    Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 21
•    Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 6
•    Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 8
•    Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar:3
•    Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 94
•    Seguiment grup de famílies: 15

 

Transport públic i mobilitat

–    Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% el dimecres 1 d'abril, dia en el que 2.060 persones en total van viatjar en autobús durant tota la jornada. Així doncs, l'ocupació del servei ha registrat una disminució progressiva durant aquestes darreres setmanes: s'ha passat de 6.876 persones usuàries el 16 de març, a 3.572 el dia 25 de març, a 2.060 el dia 1 d'abril, i 4.377 el dia 15 d'abril i 5.113 viatgers/es a dia 22 d'abril. Aquesta darrera setmana les persones usuàries del bus fins el passat dia 29 d'abril han estat 5.316. Aquesta dada suposa una reducció del 90% respecte un període habitual.

–    D'altra banda, des del dia 27 d'abril s'ha passat a 37 vehicles en circulació, quan durant les primes setmanes de l'estat d'alarma eren 29. Abans de la crisi eren 56.

–    Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l'activació de l'estat d'alarma, la circulació a les principals avingudes ha anat registrant davallades força destacables. Així les primeres setmanes el trànsit rodat a les principals avingudes va ser un 75% inferior i va arribar a pics dels 80%. La setmana passada, la mitjana de trànsit registrada s'havia reduït un 58% i aquesta setmana ha estat una reducció superior, del 65%. Així doncs, a Terrassa s'han mogut menys cotxes aquesta darrera setmana que en l'anterior, cosa que podria respondre a la climatologia ja que ha fet més bo i la pluja acostuma a fer que més persones es moguin amb vehicle.

 

Nivell de Qualitat de l'Aire a la ciutat

–    Qualitat de l'aire: els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió han disminuït un 52,29 % i un 55,08 % aquesta setmana, entre el 20  i el 26 d'abril, respecte la setmana de l'1 al 13 de març. La setmana passada era de 58,72% i 36,43% respectivament, respecte el mateix període inicial abans de l'inici de l'estat d'alarma. El descens a les partícules en suspensió respon a les pluges dels darrers dies.

 

Nivell de Qualitat del so a la ciutat

–    Qualitat del so: el trànsit és el principal factor de contaminació acústica i ha estat un dels elements que ha incidit directament en una dràstica reducció del soroll ambiental. El valor global representatiu de la caiguda, a tota la ciutat i durant les cinc primeres setmanes de confinament, ha estat de 5,2 dB(A) de mitjana (s'han registrat moments del dia, i dies de la setmana, en què aquests valors han estat més alts). De dilluns a dijous la mitjana ha estat de 3,9 dB(A) i, de divendres a diumenge, de 7 dB(A). L'estudi  s'ha elaborat comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de reclusió, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics de la ciutat, que permeten analitzar l'evolució dels nivells sonors.

 

Servei d'abastament d'aigua

–    Des de Taigua s'informa que els serveis mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa funcionen amb normalitat. Es recorda que l'atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través de la web, (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada)  per correu electrònic a [email protected], o per telèfon al 93 736 28 20  (de 7.30 a 15.30 h)   Avaries 24 h: 93 736 28 28.

–    Pel que fa a les incidències durant aquestes setmanes de confinament, s'han produït 2 avaries principals. La primera es va localitzar el 24 de març al barri de Can Palet, provocada per una fuita que, en diferents fases, va afectar als carrers de Colom, de Marinel·lo Bosch i de Ramon y Cajal. La segona, en canvi, registrada el 23 d'abril, va tenir una major afectació (barris de Can Boada, Torrent d'en Pere Parres i Sant Pere Nord) ja que, a causa d'unes obres, es va trencar la canonada principal de distribució al carrer de Transversal.

 

Campanya inspecció residus - Tolerància zero

–    El dia 13 d'abril es va anunciar una campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat. Així es va intensificar la tasca de control i inspecció a tota la ciutat.

–    Entre el 16 i el 30 d'abril, s'han realitzat 83 inspeccions, s'han realitzat 145 entrevistes i aixecades 28 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. En la segona setmana  l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de quasi 12.000 euros (11.840 euros).
 

Servei de neteja

-    El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, continua la disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s'ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial.

–    S'ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats  a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc.

–    Pel que fa a neteja viària, s'han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d'entorns de contenidors, buidat de papereres i similars.

–    L'evolució de la recollida per fracció del mes de març i del mes d'abril, desprèn les següents dades:
•    La quantitat de Resta recollida, es manté respecte altres mesos de l'any, amb 133 Tm per dia el mes de març, i 134 Tm al dia, durant el mes d'abril.
•    En envasos, s'ha passat de 14,6 Tm a 18 Tm/dia durant el mes de març, a 16,1, fins el dia 14 d'abril.
•    En recollida de vidre, durant el mes de març es va registrar una lleugera reducció, de 9,9 Tm a 9,1 Tm/dia, tornant ara a 9,5 Tm/dia, aquests mes d'abril
•    En orgànica, després de la reducció de 26 Tm a 20 Tm/dia durant el mes de març, sembla que durant el mes d'abril es recupera a xifres anteriors a l'estat d'alarma, encara per confirmar i validar.
•    Pel que fa a mobles es manté la reducció de 12,1 Tm a 5,9 Tm/dia durant el mes de març, amb 6,3 Tm/dia aquest mes d'abril.
•    En paper i cartró, durant el mes de març es va registrar una reducció de 17 Tm a 15 Tm/dia. Durant l'abril, la recollida de cartró s'ha fixat en 15,57 tones al dia.

 

Servei 010

–    Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13 de març fins ahir dia 30 d'abril, s'han registrat un total de 17.294 trucades. Fins el dia 13, eren 7.469.

–    L'horari del servei és de dilluns a divendres, de 9 h a 20h, ininterrompudament. Els caps de setmana, l'horari és de 10h a 14h i de 16h a 19h. Divendres 1 de maig de 10h a 14h.

 

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

–    El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa està cobrint tots els serveis mínims, donada la situació d'emergència, realitzant jornades, horaris i grups de treball adaptats a aquestes necessitats. Les funcions bàsiques que s'estan cobrint amb els serveis mínims són la neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos als mateixos patis del CAAD, i acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

–    Pel que fa a l'atenció al públic, a excepció de la ciutadania que hagi de recuperar el seu animal, no es realitza. El servei de recollida d'animals a la via pública es manté 24h.

–    A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 75 gossos i 35 gats. Aquesta setmana s'ha tramitat l'adopció de 20 gats i 2 gossos.

 

Servei d'Ocupació – Foment de Terrassa SA

–    Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 2.423 atencions a persones de la ciutat. D'aquestes, 674 han estat tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic.; 1.138 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball; i 611 assessoraments via mail. A més, s'han realitzat 1.214 trucades i s'han realitzat enviaments (mailings) a 24.702 adreces. L'activitat via web ha registrat 681 noves altes, i s'han realitzat 3.244 actualitzacions de perfils via web.

–    Pel que fa a empreses ateses, s'han realitzat 593 atencions amb assessorament telefònic, i s'han realitzat 4.283 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

–    En aquest període de temps, la Borsa de treball ha gestionat 102 contractacions laborals, per les que s'han rebut 2.101 candidatures i s'han enviat 953 CV per a cobrir-les. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 616.

–    Els sectors de les ofertes obertes a data 1 de maig són: Sanitat (5); Administració i Oficines (1); Indústria farmacèutica (2)

 

Oficina d'Atenció a l'Empresa

–    Des del decret d'Alarma, s'han realitzat un total de 328 atencions telemàtiques a empreses, 98 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19, la resta ha estat relacionades amb la gestió de pròpia del servei.

 

Servei de Consum

–    Des del 13 de març s'han realitzat 279 gestions i atencions telemàtiques des d'aquest servei, 176 relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19 de temàtiques com anul·lacions de viatges, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer, mascaretes, entre d'altres.

 

Servei de Comerç

–    S'han realitzat un total de 695 gestions i atencions relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació a comerços i mercats per fer arribar a la ciutadania. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat, així com continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de totes els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, així com per saber els que estan oberts per a poder-ho fer públic al nou web botiguesobertes.terrassa.cat.

 

Servei d'Innovació

–    Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació,  ja s'han donat d'alta 105 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinergies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi.  Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9  El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

 

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

–    Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 76 assessorament individuals, dels quals, 13 han estat actuacions d'assessorament en l'àmbit de l'economia social, 41 consultes sobre la reactivació de l'activitat i 22, han estat tutories telefòniques a persones emprenedores usuàries del Servei. També s'han realitzat 362 mailings a les entitats de l'ESS amb informació sobre programes d'orientació en aquest àmbit i en aquests moments d'emergència sanitària, així com un enviament a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-los sobre els ajuts.