Ja es coneixen les cinc propostes del procés participatiu del PAM 2017 que s'incorporaran al projecte de pressupost del proper any

S'ha culminat el procés participatiu que respon a l'objectiu municipal de donar protagonisme a la ciutadania en la presa de decisions del futur

Ajuntament de Terrassa

Finalitzada la valoració de les propostes que van obtenir el mínim de suports establerts per les Bases del procés participatiu del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 per part de la Comissió Tècnica, aquest matí la Junta de Govern Local ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. De les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir el suport mínim establert a les bases del procés, la Comissió Tècnica ha valorat positivament el compliment dels requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 per a cinc propostes. Aquesta comissió, formada per tècnics i tècniques de diferents serveis municipals, ha tingut en compte aspectes com la legalitat, la competència municipal, la viabilitat tècnica i econòmica, així com l'interès general, en la seva valoració.

Les cinc propostes són:

  • Cobrir la pista exterior de Can Jofresa i asfaltar pàrquing
  • Construcció d'un camp polivalent al barri de Les Fonts per a ús conjunt Futbol-Rugby  
  • Adequació Centre Obert Grup Colònies Ca n'Anglada
  • Estudi de la seguretat de les naus properes a l'Escola El Cim
  • Carril bici entre el barri del Centre i els jutjats (La Cogullada i Segle XX)

 El procés participatiu del PAM 2017 és un projecte pilot que ha permès establir les bases d'una metodologia que es pretén aplicar en els plans d'acció futurs. Els PAMs, que s'elaboraran anualment i que tenen per objectiu desplegar progressivament els compromisos del Pla de Mandat, anirà acompanyats cada any del corresponent procés participatiu. D'aquesta manera, es dóna compliment a l'objectiu municipal de donar protagonisme a la ciutadania per a expressar les seves necessitats i prioritats, incidint directament en l'elaboració d'un full de ruta comú que marqui l'acció de govern. Aquesta metodologia ha de suposar una eina de millora de la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques en la nostra ciutat.

Les dades de participació

El procés participatiu del PAM 2017 ha recollit 354 propostes presentades per la ciutadania entre el 12 i el 25 de setembre a través d'Internet, o bé presencialment a diferents equipaments municipals. A través dels mateixos canals, les persones més grans de 16 anys empadronades a Terrassa han pogut donar el seu suport fins al 2 d'octubre a les propostes presentades.

Un total de 3.078 persones han participat en el procés, ja sigui presentant propostes i/o donant suport. S'han recollit un total de 4.850 suports: 4.558 per Internet i 292 presencialment, que han estat donats per 2.202 persones. Fins al 3 d'octubre s'han fet 1.438 comentaris al web habilitat per a participar en el procés.

Podeu trobar més informació al web http://www.terrassa.cat/ca/pam