L'Ajuntament de Terrassa crea un sistema de beques de menjador per a famílies monoparentals

Els ajuts s'atorgaran en base a criteris de risc social

Detall d'un menjador escolarL'Ajuntament de Terrassa atorgarà beques de menjador a famílies monoparentals que han quedat fora de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. Els serveis socials municipals està estudiant la situació de prop de 40 famílies que no han pogut obtenir beques perquè superaven el límit d'ingressos (generalment per poc) però que presenten perfils d'un determinat grau de risc social, per determinar ens quins casos atorgarà beques.

Amb aquesta iniciativa, el Govern municipal vol donar suport a les famílies monoparentals que presenten situacions socials de risc i que, per motius laborals, no poden ser a casa durant l'horari del dinar i necessàriament han de fer ús del servei de menjador. En aquest sentit, el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, ha explicat: "es tracta d'una tasca proactiva per tal que la situació social d'aquestes famílies no s'agreugi encara mes. Estem parlant de famílies, generalment formades per una dona amb un o més fills, que necessiten molt el suport i acompanyament de l'Administració per poder afrontar la cura dels seus fills i filles, i la situació econòmica, en aquests casos, no ha de ser un motiu que discrimini un possible suport social".

Inicialment es concediran beques a les famílies monoparentals que han quedat fora de la convocatòria de la Generalitat si així ho determinen els Serveis Socials, després d'estudiar cada família. Posteriorment, al llarg del curs, es podrien incloure més famílies que vagin arribant a la ciutat o que per circumstàncies sobrevingudes esdevinguin monoparentals i presentin risc social. Les beques cobriran un percentatge variable de la quota del menjador, que serà com a mínim del 50% i podrà arribar fins el 100% segons el cas. Es valorarà el grau de risc social detectat i, en qualsevol cas, els ajuts només es concediran si la mare o pare treballa durant l'horari del menjador escolar. Les primeres beques ja s'han començat a concedir.