L'Ajuntament de Terrassa i l'INCASÒL permuten uns locals per a equipaments per uns terrenys per a habitatge assequible

Gràcies a la permuta, l'Ajuntament adquireix quatre locals situats a la carretera de Matadepera, i l'INCASÒL construirà una promoció de lloguer assequible

Reunió amb INCASÒLL'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el director de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), Damià Calvet, han signat aquest divendres 22 de juliol la permuta  d'uns locals situats a la carretera de Matadepera, propietat de l'INCASÒL, per uns terrenys inclosos dins del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora "Vapor Cortès, polígon I" de Terrassa. L'acte ha tingut lloc a l'Ajuntament de Terrassa, i ha comptat també amb l'assistència del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol.

L'Ajuntament de Terrassa tenia en cessió d'ús els locals que ara adquireix definitivament, situats en els números 321, 323, 325 i 327 de la carretera de Matadepera. Aquests locals estan qualificats com a equipaments cívics. Una part d'aquests locals estan cedits en ús per part de l'INCASÒL a l'entitat sense ànim de lucre Associació Vallès Amics de la Neurologia–AVAN.

En permuta, l'INCASÒL rebrà uns terrenys amb aprofitament residencial lliure, de valor equivalent al de l'immoble objecte de transmissió, que es troben inclosos dins del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora "Vapor Cortès, polígon I". Es tracta d'un solar de 739,98 m2 on l'INCASÒL programarà una promoció pública d'habitatges en règim de lloguer assequible, i un percentatge del 28,56% d'un espai lliure annex de 435,79 m2.