L'Ajuntament de Terrassa licitarà els serveis bàsics d'ajuda a domicili i d'ajut a la higiene de la llar

El Ple aprova l'expedient de contractació, per valor de 7 milions d'euros

Entrada a l'Edifici Glòries, seu dels Serveis Socials municipalsEl Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar ahir, durant la sessió ordinària del mes de març, l'expedient de contractació per adjudicar els serveis bàsics d'ajuda a domicili i d'ajut a la higiene de la llar. L'aprovació permetrà licitar properament aquests serveis, que formen part del conjunt de serveis d'atenció domiciliària que presta l'Ajuntament de Terrassa a través del Serveis Socials.

Els serveis bàsics d'ajuda a domicili s'adrecen a persones que tinguin limitada l'autonomia personal i no tinguin capacitat econòmica per procurar-se els ajuts necessaris. Actualment, unes 1.700 llars de la ciutat gaudeixen d'aquesta prestació.

Els nous plecs de condicions s'adapten als requisits de la nova legislació en matèria de contractació pública i presenten diferents novetats respecte el contracte anterior, incorporant una perspectiva més socioeducativa i preventiva i menys assistencial en la prestació del servei. Així, s'incorporen noves funcions de seguiment i inspecció per detectar situacions de risc. A més, s'incorporen noves prestacions com ara l'acompanyament de les persones usuàries a tràmits i visites mèdiques fora del municipi, quan aquestes no tinguin persones del seu entorn que ho puguin fer. També s'establirà atenció telefònica gratuïta les 24 hores i els 365 dies any. Una altra novetat rellevant és la incorporació de serveis d'ajut a la higiene de la llar.

D'altra banda, els plecs incorporen l'exigència d'estàndards de qualitat superior als actuals i diversos protocols per garantir un millor servei, així com la perspectiva de gènere. També s'exigirà a l'empresa adjudicatària el compliment de l'acord dels alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental en relació a les retribucions del personal. Igual que en totes les contractacions de serveis que fa l'Ajuntament, el personal serà subrogat. El contracte tindrà una durada d'un any i serà prorrogable per un més. El pressupost base de licitació és de 7.143.861,53 € per any.