L'Ajuntament de Terrassa, premi Reina Letizia 2016 d'accessibilitat universal de municipis

El jurat ha volgut destacar diferents aspectes inclosos en Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020

Terrassa accessibleEl Real Patronato sobre Discapacidad, organisme autònom adscrit al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha concedit a l'Ajuntament de Terrassa el Premi Reina Letizia 2016 d'Accesibilitat Universal de Municipis, en la categoria de ciutats de més de 100.000 habitants, per l'elaboració i desenvolupament del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020. Els premis, que es convoquen anualment, tenen per objectiu reconèixer la tasca continuada, portada a terme per les ciutats en un període de més de cinc anys, en el camp de l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, l'educació, l'oci, la cultura, els esports, el transport, el turisme i les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

En rebre la comunicació oficial de la concessió d'aquest reconeixement, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha manifestat que "per a la ciutat, és un orgull i un honor rebre aquest guardó Reina Letizia 2016 a l'accessibilitat universal". Ballart ha volgut destacar "l'estreta col·laboració que hi ha a la ciutat amb totes les entitats que treballen en l'àmbit de les discapacitats, i la tasca, que ja dura anys, que s'està duent a terme per eliminar barreres físiques, culturals i mentals. El nostre objectiu és seguir construint dia a dia una ciutat per a tothom, sense exclusions ni discriminacions". Així mateix, la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, destaca que aquest premi és "un reconeixement a la tasca col·lectiva realitzada fins ara i un estímul per seguir avançant en la mateixa línia en el futur: assolir la plenitud de drets per a tots els ciutadans i les ciutadanes, sense excepció". La regidora també posa en valor "el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal com el compromís de la ciutat per treballar per una Terrassa inclusiva i accessible per a tothom". El Pacte es va signar el 2012 i és l'acord entre l'Ajuntament, entitats i ciutadania que guia les actuacions a seguir en matèria d'accessibilitat universal a Terrassa.

En la seva decisió, el jurat ha volgut destacar diferents aspectes inclosos en Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020 de Terrassa, que va ser aprovat per unanimitat al Ple municipal el febrer de 2016:

En l'àmbit de l'atenció i integració social i laboral en el camp educatiu i ocupacional, destaca la tasca de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, així com de l'Oficina Tècnica per a la promoció de l'Accessibilitat. Pel que fa a les tecnologies de la informació i comunicació, destaca l'informe de diagnòstic sobre els serveis TIC al propi Ajuntament, així com les mesures preses per afavorir l'accessibilitat a recursos com podria ser el propi web municipal. En l'àmbit de l'accessibilitat universal, es destaca l'existència del programa de supressió de barreres als domicilis de persones amb mobilitat reduïda i la targeta social per al transport públic. Pel que fa a accessibilitat física, es cita la millora de l'accessibilitat als mitjans de transport públic, als edificis dels polígons residencials de promoció pública, als parcs i carrers, i en edificis públics (com la Seu d'Ègara, els Mercats o la Casa Baumann, entre d'altres). Finalment, el jurat destaca la tasca de sensibilització i difusió prevista al Pla, amb les diferents activitats de sensibilització realitzades a les escoles i les adreçades a la població en general, així com l'existència de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i els diferents grups de treball, entre altres actuacions.

El Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, de l'Ajuntament de Terrassa, aprovat al febrer de l'any passat, és un full de ruta per a la promoció de la qualitat de vida i l'exercici dels drets de les persones amb capacitats diverses de la ciutat. La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és qui s'encarrega de prioritzar les accions a desenvolupar en cadascun dels 4 anys de vigència del Pla. A més de vetllar pel seu compliment, en fa seguiment i adapta la planificació a les noves necessitats.