Enllestit el Pla d'Acció del projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans"

El Consistori ha remès a l'OMS el document per a la seva validació 

Activitats per a gent granEl projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans" es troba en un punt decisiu del seu desenvolupament. L'Ajuntament de Terrassa ha enllestit el Pla d'Acció, el document que recull la diagnosi sobre la situació de la gent gran a la ciutat, el treball fet durant el procés participatiu i les propostes de millora. El Consistori ha enviat aquest document a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la seva validació. Finalitza així la fase de planificació del projecte, un període de dos anys en què l'Ajuntament de Terrassa, amb el suport i la implicació de nombroses entitats i persones, ha dut a terme un estudi en profunditat sobre la siutació de la gent gran a la ciutat i sobre les possibles vies de millora.

"Ciutats amigues de les Persones Grans" és un projecte promogut per l'OMS per a impulsar polítiques d'envelliment actiu, millorant la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen i implicant el conjunt de la societat. Es tracta d'un projecte de ciutat de cinc anys de durada que té com a prioritat estimular i combinar iniciatives públiques, privades (lucratives i no lucratives) i comunitàries. Un cop finalitzada la fase de planificació i elaborat el Pla d'Acció, l'OMS ha de validar aquest document per així poder iniciar la fase d'implementació, de tres anys de durada, en què s'han de desplegar el mig centenar de mesures recollides per aquest document. Passat aquest temps l'Ajuntament haurà de lliurar un nou informe a l'OMS per tal que aquesta atorgui definitivament la certificació de Ciutat amiga de la gent gran, posteriorment sotmesa a revisió anual.

Durant els tres anys de la fase d'implementació, una comissió formada per diferents membres del Consell de la Gent Gran de Terrassa (membres d'entitats de gent gran i dels grups municipals) farà el seguiment del desenvolupament del pla. Aquesta comissió ha tingut també un paper destacat en l'elaboració del Pla d'Acció, recollint les aportacions dels grups de discussió.