L'Ajuntament ha iniciat una campanya d'esporga que afectarà prop de 3.000 arbres de la ciutat

Dos equips treballen simultàniament fins el 31 de desembre en la conservació de l'arbrat urbà considerat prioritari

L'Ajuntament està duent a terme una campanya especial d'esporga de l'arbrat urbà que suposa la intervenció sobre 2.938 exemplars considerats prioritaris que es troben repartits per tota la ciutat. Concretament, es tracta de 2.438 dels arbres identificats que es troben als carrers i 500 més ubicats a parcs i jardins. Aquesta actuació es tancarà el 31 de desembre, tot i que el manteniment ordinari dels arbres es prolonga durant la resta de l'any.

Aquesta campanya està mobilitzant dos equips que treballen simultàniament partint des dels extrems oposats de la ciutat. Les dues brigades van equipades amb elevadors per accedir a les branques més altes i a les capçades, però també amb maquinària per triturar les restes vegetals in situ. Aquestes restes s'utilitzaran per a l'elaboració de compost.

L'actuació especial s'adreça, d'una banda, als arbres que s'esporguen periòdicament, cada dos, tres o quatre anys segons les espècies i les seves característiques. D'altra banda, també s'ha atès als criteris de servitud, és a dir, a la necessitat de retallar les branques d'arbres que es troben massa a prop de façanes o altres elements. I, finalment, en els casos especials, s'han identificat els arbres que necessiten reduccions de capçades, per problemes estructurals.

L'esporga consisteix en una eliminació selectiva de branques per conservar en òptimes condicions l'arbrat de la ciutat. D'aquesta forma s'aconsegueix un desenvolupament equilibrat dels arbres i s'eviten pertorbacions en habitatges, a més de garantir la seguretat als vianants de la ciutat.

L'empresa Natural i Art Jardiners SL (Naturalia) ha rebut l'encàrrec de dur a terme aquesta campanya especial d'esporga amb un contracte adjudicat per un valor de 118.495,24 euros (IVA inclòs).

Més enllà d'aquesta campanya, el servei municipal de Gestió de l'Espai Públic coordina les tasques de manteniment de l'arbrat de la ciutat durant la resta de l'any, que entre altres actuacions pot incloure esporgues puntuals.