L'Ajuntament i l'ACA arriben a un acord per invertir 700.000€ en la millora de les rieres de les Arenes i del Palau

Les intervencions estan destinades a minimitzar el risc d'inundacions als dos cursos d'aigua

Detall d'una riera de TerrassaLa Junta de Govern ha aprovat aquest matí la proposta de conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Terrassa per a la promoció i execució d'actuacions per a la minimització del risc d'inundació a les rieres del Palau i de les Arenes de Terrassa. Aquest acord, fruït de la negociació entre ambdues parts per a la redacció d'un conveni de col·laboració per impulsar accions de millora extraordinàries en aquestes rieres, permetrà la inversió de més de 700.000 € en intervencions destinades a millorar el manteniment als dos cursos d'aigua.

Els estudis realitzats per les dues administracions en els darrers anys han posat de manifest dos problemes fonamentals a les dues rieres: D'una banda, s'han detectat alguns trams on els murs de canalització han anat patint un procés de degradació. De l'altra, l'excessiva presència, en diversos punts, de vegetació massa crescuda. Amb l'objectiu d'evitar riscos potencials, s'han dissenyat cinc actuacions incloses en aquest conveni.

Aquests cinc projectes es concreten en la retirada de sediments a la riera de Palau, a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Marcet. Una intervenció en la vegetació de la riera de les Arenes, entre el pont de les Arenes i la riera del Palau, així com una tala i esbrossada de vegetació en el tram urbà de la riera del Palau i en el Torrent Mitger. Aquestes retirades de vegetació són selectives i afecten a arbres de grans dimensions i altres elements que podrien taponar el ponts en cas d'avingudes d'aigua. Finalment, es realitzaran reparacions puntuals dels murs a la riera de les Arenes, des de la rotonda dels Bellots cap al nord; i s'executarà una millora puntual concreta en aquesta mateixa llera en el tram que va des del pont de Sant Llorenç fins el de Navarra.

El conveni que subscriuran l'Ajuntament i l'ACA estableix les aportacions d'ambdues institucions per a l'execució d'aquestes obres per un import de 710.000 euros (IVA inclòs). Aquestes aportacions econòmiques corresponen als pressupostos dels anys 2017 i 2018. Concretament, l'ACA ha consignat 100.000 euros pel primer any i 300.000 pel segon. L'Ajuntament, per la seva part, aportarà per a l'execució d'aquests treballs 79.000 euros el 2017 i 231.000 euros el 2018.

 

Subvencions

Paral·lelament, l'ACA ha concedit a l'Ajuntament 38.421 euros de la convocatòria de subvencions d'ajuts als municipis per actuacions en lleres que discorren per zona urbana. La subvenció correspon al 80% del cost total de les actuacions. Aquestes es concreten en dues a la Riera del Palau, als trams que van des dels Jutjats fins al Torrent de Vallaparadís i des d'aquest torrent al carrer dels Horts. En aquests espais es realitzarà la retirada de canyes, rizomes i arbres aïllats situats al mig de la llera i es plantaran arbres a la part superior de la llera per protegir el marge i donar consistència. Una altra intervenció serà al Torrent Mitger, entre el pont de la carretera de Rellinars i el carrer de Seron, on a més de la retirada de canyes, rizomes, esbarzers i arbres, se'n plantaran també a la part alta del talús per acompanyar el tram on es pot passejar.

Finalment, a la riera de les Arenes, entre el Passeig del 22 de Juliol i la carretera de Rubí, es tallaran i retiraran els arbres situats a més de cinc metres de les parets laterals de la riera, seguint les recomanacions dels equips tècnics de l'ACA, i s'esporgarà la resta fins a l'alçada mínima d'1,5 metres. També es sembraran les parts properes als estreps dels ponts per estabilitzar les terres. La previsió d'execució d'aquestes actuacions és durant el mes d'octubre d'aquest any 2017.

Per altra banda, durant el 2016 es van efectuar diverses actuacions a les rieres, per import de més de 85.000 euros. Dins d'aquestes intervencions hi figura la retirada de més de quatre mil arbres, així com l'actuació realitzada pel Districte 6, en el marc del Programa de Priorització d'Inversions dels Districtes.