L'Ajuntament integra la Finestreta Única Empresarial per facilitar la relació entre Administració i empreses

L'objectiu és avançar cap a la simplificació administrativa d'aquets processos

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) de l'Ajuntament de Terrassa ha finalitzat la integració de la Finestreta Única Empresarial (FUE) a les seves funcions de facilitadora dels tràmits de les empreses i els emprenedors amb l'Administració. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, recorda que "la implantació de la Finestreta Única Empresarial a l'OAE és el resultat del Pla de la Implementació de la FUE que va presentar la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de crear un únic punt de relació entre Administració i empreses". Sàmper destaca que "amb la integració de la FUE volem facilitar i simplificar als professionals els tràmits per a la posada en marxa de noves activitats econòmiques a la ciutat".

La Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, obliga a que les administracions públiques de Catalunya adoptin el model organitzatiu de la finestreta única. Això comporta la realització de diferents actuacions que es recullen en el Pla 2015-2017 del Govern català per garantir que els ajuntaments s'adhereixin a la FUE en el termini màxim de sis mesos o d'un any, per a aquells que utilitzin solucions pròpies.

A efectes pràctics, esdevenir FUE ha suposat per a l'Ajuntament la incorporació i la revisió de diversos tràmits de legalització de les activitats econòmiques per estandarditzar-los i adaptar-los al model de la Generalitat. També ha implicat l'actualització de la informació dels tràmits i dels impresos per la Seu electrònica i l'elaboració i l'anàlisi dels seus procediments, en els que es seguirà treballant els propers mesos. L'adhesió ha començat amb 9 tràmits i el catàleg s'anirà ampliant progressivament.

A nivell de l'Administració local, Terrassa disposa des del maig de 2013 de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa per facilitar la constitució d'empreses amb els serveis d'emprenedoria, legalització d'activitats i promoció industrial. Amb la integració de la FUE, l'OAE amplia els seus serveis. Des de la seva posada en funcionament, l'OAE ha atès a 36.864 consultes i ha tramitat un total de 2.680 expedients per l'obertura d'activitats.