L'Ajuntament millora els accessos i la seguretat de deu estacions de sanejament d'aigües residuals

Les actuacions suposen una inversió de més de 50.000 euros

L'Ajuntament de Terrassa ha millorat els accessos i les condicions de seguretat d'una desena d'estacions de bombament i depuració d'aigües residuals de la ciutat. Les obres s'han dividit en dues actuacions, d'una banda, s'ha intervingut als camins d'accés i, d'altra, a les tapes de registre d'accés als dipòsits. En total, els treballs de millora han suposat una inversió de 53.550,97 euros (IVA inclòs).

En el cas de les estacions de bombament de la Font de l'Espardenyera i del carrer d'Amposta i de l'estació depuradora de Cadernera s'ha treballat en l'adequació dels camins. En tots tres casos existien dificultats d'accés a les infraestructures, que es feia a través de camins sense pavimentar i amb pendents, en unes condicions que s'agreujaven en dies de pluja. En el cas de l'estació de bombament de la Font de l'Espardenyera la intervenció ha suposat l'adequació de 300 metres lineals de camí; a l'estació de bombament del carrer d'Amposta la distància reparada ha estat de 700 metres; mentre que a l'estació depuradora de Cardenera s'han adequat 175 metres de camí. L'actuació ha estat més exigent a l'entorn d'aquesta estació depuradora, degut a la necessitat de netejar, esbrossar i formar cuneta i trencaaigües abans de pavimentar.

En una segona actuació, s'han millorat les condicions de les tapes de registre dels accessos als dipòsits de nou estacions de bombament d'aigües residuals. L'objectiu ha estat el de garantir que els sistemes incorporin mecanismes antitancament i anticaiguda, a l'hora que es disminueix el pes de les tapes, tot facilitant les feines de manteniment. Les millores han afectat les estacions de bombament de Montsià, Amposta, Tanzània, Guinea, País Basc, Zamora, Les Carbonelles, Font de l'Espardenyera i Can Mata. En uns casos les tapes han estat adaptades i en d'altres s'han substituït. També s'han fet treballs complementaris, com l'adequació d'escales i el repintat de totes les casetes de les estacions-

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) subvencionarà parcialment aquestes actuacions. La primera, per a l'adequació dels camins, té un cost de 24.657,38 euros (IVA inclòs) i ha estat executada per l'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya, SA. Pel que fa a la segona, d'adaptació de les tapes d'accés als dipòsits, el pressupost és de 28.893,59 euros (IVA inclòs), i l'empresa Tecnoconverting Ingeniería, SL s'ha encarregat dels treballs.