L'Ajuntament obre dues convocatòries d'ajuts per a habitatges destinats al lloguer social

Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 d'octubre

vista de la ciutatL'Ajuntament de Terrassa, mitjançant la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, ha obert dues convocatòries de subvencions adreçades a persones propietàries d'habitatges buits que vulguin destinar-los al lloguer social. D'una banda, per reduir l'impacte de l'IBI en aquests habitatges, i d'altra, per cobrir part del cost de les obres de rehabilitació. En ambdós casos només s'hi podran acollir petits tenidors propietaris d'un habitatge ubicat al terme municipal de Terrassa, quedant excloses les entitats financeres, empreses constructores o agències immobiliàries.

La primera convocatòria és per atorgar ajuts per cobrir el 50% de l'import de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l'anualitat de 2018 per a habitatges destinats al lloguer social o al programa d'altres formes d'accés a l'habitatge. El pressupost municipal per a aquesta convocatòria és de 15.000€.

La segona s'adreça a la reforma d'habitatges destinats a lloguer social o al programa d'altres formes d'accés a l'habitatge. L'objectiu d'aquest ajut és que els petits tenidors d'habitatges buits que puguin estar en mal estat o els manqui la cèdula d'habitabilitat puguin dur a terme les millores necessàries per garantir que estiguin en condicions d'ús. L'import de la subvenció serà com a màxim del 50% del cost total de les obres, amb un màxim de 3.000€ per obra i instal·lació d'habitabilitat, ampliable a 5.000€ en cas d'incloure obres de millora energètica. L'Ajuntament compta amb un pressupost de 95.000€ destinats als ajuts d'aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds als ajuts d'ambdues convocatòries s'ha obert aquest mes de maig i finalitza el 15 d'octubre. Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica, amb certificat digital, o bé presencialment a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa.

A https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-municipals trobareu més informació i les bases detallades de la convocatòria.

 

Més de 600 habitatges a la borsa de lloguer social

Actualment Terrassa disposa d'una borsa de lloguer social de 611 habitatges, tots ells ocupats Aquesta borsa presenta un seguit d'avantatges per a les persones propietàries, com ara la mediació i assessorament municipal en tot el procés, una assegurança multirisc per a l'habitatge mentre el contracte sigui vigent i assistència jurídica gratuïta en casos d'impagament. En aquest sentit, el programa garanteix la recuperació de fins a sis mensualitats impagades. La persona propietària ha d'acceptar un preu de mercat d'acord amb l'Índex de Referència de Preus del Lloguer. Per tramitar l'ingrés a la borsa, les persones propietàries poden adreçar-se presencialment a Habitatge Terrassa (carrer Pantà, 30) o bé per telèfon al 93 733 61 71.