L'Ajuntament ofereix recursos i formacions per promoure l'accessibilitat en l'organització d'actes

Les sol·licituds es poden cursar a través de la Seu Electrònica municipal

L'Ajuntament posa a disposició d'entitats, empreses, serveis i professionals nous recursos d'accessibilitat i programes de formacions gratuïtes per facilitar i promoure  que l'organització i difusió dels actes, les reunions i les activitats siguin accessibles. Les noves eines ja estan disponibles a la pàgina web https://www.terrassa.cat/actes-accessibles i inclouen documents amb recomanacions pràctiques, així com pautes per difondre correctament la informació d'accessibilitat als diferents materials comunicatius.

També s'ha dissenyat un programa de formacions gratuïtes dirigides a entitats, empreses o serveis, amb continguts flexibles segons el sector i les necessitats concretes del sol·licitant. Aquestes sessions seran impartides per personal tècnic especialitzat de l'Ajuntament, i es poden sol·licitar a través de la Seu Electrònica https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7917

Així mateix, s'ha posat a l'abast de la població tot un seguit de recursos d'accessibilitat gratuïts, com un banc d'icones, una relació d'espais públics amb el seu grau d'accessibilitat i exemples municipals de bones pràctiques. També s'ha incorporat una guia de proveïdors especialitzats, que inclou material divers com rampes per a escenaris, servei d'interpretació en llengua de signes, subtitulació en directe i bucle magnètic portàtil, audiodescripció en directe, adaptació de continguts audiovisuals, braille, lectura fàcil i adaptacions cognitives.

Aquesta acció s'emmarca en el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal i el Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, que tenen com a objectiu, entre altres, que els actes organitzats a la ciutat i la seva difusió siguin accessibles per a tothom. Això inclou l'accessibilitat física, però també la sensorial i la cognitiva.

Trobareu més informació a https://www.terrassa.cat/ca/oficina-capacitats-diverses-accessibilitat.