L'Ajuntament reforça el servei de neteja amb la incorporació de 21 treballadors a Eco-Equip

El 18 de juliol s'hi sumaran 24 persones més, en aquest cas per sis mesos, procedents d'un pla d'ocupació

Neteja viàriaL'Ajuntament ha reforçat el servei de neteja i recollida selectiva amb la incorporació, avui mateix, de 14 nous treballadors que incrementaran la plantilla d'Eco-Equip, provinents del darrer procés de selecció de l'empresa municipal. A aquests treballadors se sumaran 7 persones més en els propers dies, destinades a la cobertura de jubilacions i baixes per incapacitat. D'altra banda, a mitjans de juliol, un total de 24 persones més començaran a treballar en la neteja i manteniment de la ciutat a través d'un pla d'ocupació, en aquest cas amb un contracte de sis mesos. Així doncs, aquest mes de juliol hi haurà 45 persones més treballant per a la neteja i la recollida selectiva a la ciutat. A aquestes incorporacions, se sumarà en els propers mesos la de quatre persones més, que ampliaran la plantilla d'Eco-Equip per realitzar tasques en els tallers i administratives. Aquest increment dels recursos humans són una mostra del compromís de l'Ajuntament per avançar cap a un model de ciutat on el manteniment i la neteja tinguin un protagonisme central.

El personal que s'ha incorporat avui a Eco-Equip reforça el servei de recollida de residus. De les set incorporacions dels propers dies, dues persones ho faran a l'equip de neteja exterior de contenidors, tres als equips de neteja diària i dues restants a l'equip de recollida de mobles.

Aquesta millora del servei de neteja de la ciutat s'emmarca en el Pacte de Ciutat per la Neteja i la Recollida Selectiva de Residus, que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va presentar el passat mes de gener com un dels compromisos fonamentals del Pla de Mandat. El Pacte va néixer com un acord que vol implicar tots els Grups Municipals, els agents socials i el conjunt de la ciutadania amb l'objectiu de treballar plegats i de forma corresponsable per tenir una ciutat neta i incrementar la recollida selectiva. Per aconseguir que tothom tingui un paper actiu que afronti la situació des del seu àmbit i des de la seva responsabilitat, l'Ajuntament ha organitzat diferents reunions, en un procés desenvolupat entre els mesos d'abril i juny, per explicar els objectius, la diagnosi i els compromisos amb les actuacions a realitzar:

- Reunió amb tots els grups polítics municipals.
- Reunió amb la Federació d'associacions de veïns de Terrassa.
- Reunions amb les entitats ciutadanes dels 6 districtes.
- Reunió amb els agents econòmics (gremis, Cambra, CECOT, associacions de comerciants i sindicats).

Aquestes reunions han servit per recollir les propostes d'aquests col·lectius per incorporar-les al Pacte.