L'alcalde demana una entrevista amb el nou president de la Generalitat per abordar les demandes pendents amb Terrassa

El deute de la Generalitat amb la ciutat és de prop d'11 milions d'euros

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha demanat una entrevista amb el nou president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, per presentar-li el dossier amb les principals demandes que la ciutat té plantejades amb el Govern de la Generalitat. En aquest sentit, l'alcalde vol plantejar al nou president l'eliminació definitiva del peatge de les Fonts, que perjudica la ciutadania i el teixit productiu de Terrassa i del conjunt de la comarca, a més de recordar-li que Terrassa no rep cap quantitat procedent del Fons de Cooperació Local des de l'any 2012. Ballart també posa especial èmfasi en la necessitat de finalitzar el Projecte d'intervenció integral del barri de la Maurina, tenint en compte que la Generalitat deu a l'Ajuntament el 50% de la despesa justificada corresponent a tres anys i mig d'execució del projecte, una quantitat superior als quatre milions d'euros.

A 21 d'octubre de 2015, el deute de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Terrassa arribava als 10.894.465,07 euros. Els apartats principals d'aquest deute corresponen a programes d'ocupació, serveis socials, educació, plans de barris, obres a l'Arxiu Comarcal, el Centre de Dia de Salut Mental, els Fons de Cooperació Local i cultura.

Altres reclamacions que l'alcalde vol plantejar al president de la Generalitat són la urgència de la nova construcció dels edificis de l'Escola Sala i Badrinas i dels instituts Can Roca i Les Aimerigues; la concreció de la finalització de l'esponjament de Ca n'Anglada; la necessitat d'una rezonificació tarifària de Terrassa respecte al transport públic que eviti que la ciutat es vegi discriminada en comparació amb altres poblacions de les mateixes característiques; la demanda de l'increment de les freqüències dels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir un millor servei a les persones usuàries; la millora d'accessos entre Terrassa i Rubí al barri de Can Palet de Vista Alegre; o el manteniment per part de l'Agència de l'Aigua de Catalunya de les rieres i torrents de la ciutat.