La ciutadania pot donar suport a 354 propostes al procés participatiu per a l'elaboració del PAM 2017

Ja hi ha més de 2.000 persones registrades per a participar al procés

El procés de participació al Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2017 ha entrat en una nova fase: el diumenge, 25 de setembre, va finalitzar el termini per a presentar propostes i ara la ciutadania pot expressar els seus suports a un total de 354 propostes presentades. Totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Terrassa poden donar suport a un màxim de tres propostes. Per a fer-ho, cal adreçar-se a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé registrar-se a www.propostes.terrassa.cat.

A dia d'avui, hi ha 2.083 persones registrades en aquesta plataforma, requisit indispensable per a poder presentar propostes o donar-hi suport. D'aquestes, 1.579 són usuaris verificats amb el padró, de manera que poden donar suport a una o més de les propostes. Fins ara, han exercit aquest dret un total de 1.513 usuaris registrats.

El termini per a presentar propostes va començar el passat 12 de setembre. En aquest temps, se n'han recollit 356, però dues han estat descartades per vulnerar d'algun del punts de les bases o de les condicions d'accès i ús del portal del procés.

A l'octubre es durà a terme la fase de valoració de les propostes, que hauran d'aconseguir un mínim de suports i complir diversos requeriments tècnics per tal de ser tingudes en compte. Finalment serà la Junta de Govern qui determini la seva inclusió o no en el PAM, tal i com s'estableix a les bases del procés. Al desembre està prevista l'aprovació del PAM i el pressupost municipal pel 2017, culminant així un procés participatiu aprovat pel Ple el passat mes de juliol arran d'una proposta del grup municipal de TeC. La metodologia del procés l'ha dissenyat la Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals. El procés d'enguany té caràcter de prova pilot i la voluntat municipal és repetir-lo, amb les millores que s'escaiguin, per als PAMs de tot el mandat. Aquests PAMs concretaran, any rere any, les prioritats polítiques i els objectius recollits pel Pla de Mandat 2015-2019.

Els òrgans que participen en el procés són la Comissió Política de Qualitat Democràtica, que a partir del consens dels grups polítics elabora i fa el seguiment i l'avaluació del procés; la Comissió tècnica, encarregada d'avaluar les propostes i executar les accions per fer possible el procés; i la Comissió Ciutadana de Seguiment, que és la que vetlla pel bon funcionament del procés formada pels membres de la Comissió Política de Qualitat Democràtica, un membre de cada Consell Municipal de Districte, un membre de la cada Consell Municipal Sectorial i  un membre de cada Taula participativa.

Col·laboren en el procés participatiu la Diputació de Barcelona, que realitzarà el seguiment avaluarà el procés, i Localret, que incorpora l'eina Consensus per facilitar la participació.

Trobareu la llista de propostes presentades i més informació sobre el procés a http://www.terrassa.cat/pam