La ciutadania presenta gairebé 200 propostes d'inversions als districtes

A partir del 16 de juliol els Consells de Districte les prioritzaran

vista de la ciutatLa ciutadania de Terrassa ha presentat un total de 199 propostes al Procés de participació ciutadana a les inversions als districtes, que servirà per decidir com s'inverteix mig milió d'euros al territori. El procés entra ara en una nova fase en què les persones que han presentat propostes les podran defensar davant els Consells Municipals de Districte (CMD) i aquests les prioritzaran abans de sotmetre-les a validació tècnica.

Durant el termini de presentació de propostes (del 20 de juny al 10 de juliol) s'han recollit un total de 78 propostes d'entitats i membres dels consells i 121 de persones a títol particular, que havien de ser majors de 16 anys i estar empadronades al districte pel qual presentaven la proposta. La majoria de les propostes (117) s'han rebut a través de la plataforma Participa a Terrassa, mentre que quatre propostes s'han presentat a través del dispositiu d'atenció i suport per recollida presencial de propostes, adreçat a aquelles persones que no disposen d'accés a mitjans telemàtics o no tenen la formació necessària per utilitzar-los. Finalment, les 78 propostes de membres dels CMD i d'entitats s'han presentat a través de formularis i s'han abocat posteriorment a la plataforma Participa a Terrassa.

Aquest és el primer cop que es poden presentar propostes de forma individual. Els anys 2016 i 2017 van ser els CMD els que van decidir com invertir la partida assignada.

Segons les bases del procés, les propostes a presentar no poden excedir el marc territorial del districte, han de ser actuacions de competència municipal, no poden ser contràries als plans municipals o la normativa vigent i han de ser tècnicament viables. No s'accepten propostes que comportin contribucions especials (aportacions econòmiques per part de particulars).

Entre el 16 i el 25 de juliol, la ciutadania que hagi presentat propostes tindrà l'oportunitat de defensar-les davant els CMD. Les persones interessades a intervenir en els plenaris ho hauran de demanar en els termes i condicions que recull el document de bases del procés. En aquesta mateixa ronda de sessions dels CMD, cada plenari prioritzarà totes les propostes recollides i les 10 primeres aniran a validació tècnica (del 26 de juliol al 14 d'octubre). Si alguna proposta és descartada per no ser viable, se substituirà per la següent de la llista. Així, cada districte tindrà una llista tancada de 10 propostes candidates.

Finalment, entre el 15 i el 31 d'octubre, cada CMD decidirà quines propostes es duran a terme. Per fer això, es farà una nova llista, prioritzant les que el CMD consideri. La llista es tancarà quan el pressupost assignat (83.000 € per districte) s'esgoti. Al novembre les propostes ja es podran executar i el procés es tancarà amb una valoració per part dels CMD.

El Procés de participació a les inversions als districtes s'emmarca en el compromís del Govern Municipal, expressat al Pla de Mandat, de dotar els Consells Municipals de Districte de recursos econòmics de gestió i decisió pública per prioritzar accions en els seus territoris.