La Comissió de Menjadors Escolars de Terrassa aprova una modificació del protocol de gestió dels cobraments

Es vol garantir la seva eficàcia i donar resposta a les necessitats de les famílies

Cuina d'un menjador escolarLa Comissió de Menjadors Escolars del Consell Escolar Municipal va aprovar ahir a la tarda una modificació del protocol d'actuació i de gestió dels cobraments dels menjadors escolars per evitar situacions no desitjades d'impagament i garantir els drets dels infants en situació de vulnerabilitat. El protocol modificat s'aplicarà per millorar i agilitzar la coordinació entre els serveis municipals i l'empresa concessionària del servei de menjadors. El propòsit principal és que Serveis Socials tingui el temps necessari per donar resposta als possibles canvis en les demandes de beques i que no es produeixin les disfuncions habituals que s'acostumen a donar a l'inici de curs, atesa l'alta complexitat de la gestió de les beques i els seus complements.

Amb aquesta modificació del protocol es volen evitar els desajustos propis d'una ciutat on l'Ajuntament complementa un nombre elevat de beques en els casos on es considera necessari, atenent cas per cas una gran diversitat de realitats familiars. Així, aquest curs 2018-2019, a la ciutat de Terrassa s'han concedit un total de 1.193 beques al 100%, de les quals 193 corresponen al Consell Comarcal i, de les 1.000 restants, un 50% es paguen mitjançant el Consell Comarcal i l'Ajuntament les complementa fins al 100% mitjançant la concessió de l'empresa SERHS. De la resta de beques concedides al 50% pel Consell Comarcal, els Serveis Socials de l'Ajuntament en complementa 166 amb un 50%, 525 al 75% i 332 al 100%. El protocol garantirà així una millor comunicació amb les famílies per evitar possibles situacions d'impagament dels rebuts de menjador escolar. La Comissió de Menjadors Escolars també insta el Departament d'Ensenyament de la Generalitat que estudiï avançar la resposta de les beques sol·licitades.

D'aquesta modificació en destaquen mesures com que l'empresa responsable del servei, a fi de garantir que les famílies estan assabentades del protocol de pagament del servei de menjador, facilitarà un comunicat o una nota informativa que les famílies hauran de signar i retornar en el moment de donar-se d'alta del servei. En el cas de les famílies sol·licitants de beca, s'ha realitzat una ampliació dels terminis de pagament per garantir que els Serveis Socials municipals tingui suficient temps per resoldre els expedients rebuts. D'aquesta manera es garantirà que els infants podran fer ús del servei de menjador fins que Serveis Socials finalitzi la resolució de l'expedient. Les famílies que no han sol·licitat beca, s'actuarà segons el protocol habitual de l'empresa responsable del servei.

L'Ajuntament ha revisat la situació de 79 famílies que no han fet el pagament del servei de menjador escolar per garantir que cap infant en situació de vulnerabilitat es quedi fora del servei. Dels casos estudiats, 51 presenten situació de possible vulnerabilitat i tindran garantit el servei de menjador escolar mentre es verifica la seva situació, i 28 famílies hauran de fer-se càrrec de l'import que els pertoca del servei.