La Comissió de sensellarisme de Terrassa localitza 52 persones dormint al carrer o a L'Andana

148 persones voluntàries han participat aquesta nit al recompte

Llits al servei d'acollida L'AndanaLa Comissió de treball del sensellarisme a Terrassa, formada per l'Ajuntament de Terrassa, els agents de salut i set entitats, ha fet aquesta nit un recompte de les persones pernoctant al carrer al terme de Terrassa. Amb aquesta iniciativa, la comissió ha volgut actualitzar les dades disponibles sobre persones sense sostre i alhora detectar nous espais de pernocta, a partir d'una prospecció exhaustiva. Ha estat la primera vegada que es feia aquest tipus de recompte, que abasta tot el territori d'una sola vegada.

Durant el recompte s'han localitzat un total de 29 persones dormint al carrer, a les quals s'han d'afegir les 23 que pernoctaven al servei municipal d'allotjament d'urgència i acollida nocturna L'Andana. En total, doncs, s'han quantificat 52 persones en situació de sense sostre a la ciutat. D'aquestes, 46 són homes i sis són dones. La xifra resultant és molt similar a la que tenia la comissió, basada en l'activitat quotidiana de les entitats i dels serveis municipals que tenen contacte habitual amb aquest col·lectiu, com ara Serveis Socials o Policia Municipal. L'actualització de dades que suposarà aquest recompte ha de servir per conèixer amb més precisió la realitat de les persones sense llar a la ciutat i, si s'escau, poder millorar els recursos i serveis d'atenció relacionats.

El recompte l'han dut a terme 148 persones voluntàries (95 dones i 53 homes) que, repartides en diferents equips, han recorregut la ciutat entre la mitjanit i les 2 de la matinada, després d'haver rebut una formació específica per tal de dur a terme correctament la seva tasca. L'Ajuntament de Terrassa agraeix la implicació d'aquestes persones, sense les quals no hagués estat possible dur a terme aquesta iniciativa.

La Comissió de treball del sensellarisme a Terrassa, es va crear el 2016 per iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa. Està formada per diversos serveis municipals (Serveis Socials, Foment, Habitatge Terrassa i Policia Municipal), el Consorci Sanitari de Terrassa, MútuaTerrassa i les entitats Aide, Associació Alba, ACAU, Prohabitatge, Càritas, Fundació Busquets i Creu Roja.

 

Treballant contra l'exclusió residencial

Amb el recompte d'ahir, Terrassa respon a la crida feta pel Parlament Europeu en què s'instava a posar fi al sensellarisme (situació d'una persona que no disposa de les mínimes condicions d'habitatge que permeten viure amb dignitat). En el mateix sentit es va expressar el Parlament de Catalunya el 2016, posant de manifest la necessitat de definir les actuacions d'acompanyament, per part de l'administració i les entitats, de les persones en exclusió residencial, i demanant que es fessin recomptes a tot el territori català de forma periòdica.

Terrassa és un dels set municipis que formen part d'una prova pilot que ha de definir l'estratègia de país sobre exclusió residencial. En aquest sentit, la Comissió del sensellarisme està treballant per quantificar la població en situació d'exclusió residencial en totes les seves categories (sense sostre, sense habitatge, amb habitatge insegur i amb habitatge inadequat, segons la classificació de la UE), identificar els recursos disponibles en cada cas per fer-hi front i impulsar mesures per a reduir la població en totes aquestes situacions.