La Policia Municipal fa una campanya de control del compliment de l'Ordenança d'activitats publicitàries

El dispositiu posarà especial atenció en la identificació dels llocs on les infraccions són més habituals

Al llarg d'una setmana, des del 23 fins el 30 de maig, els agents de la Policia Municipal duran a terme una campanya en la que intensificaran el control del compliment de l'Ordenança d'activitats publicitàries. Aquesta normativa, recollida en l'Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions publicitàries, aprovada el 1999, estableix tots els detalls relacionats amb la publicitat a la via pública, tant en relació a alguns elements del seu contingut, com a la seva ubicació, els suports utilitzats o els formats publicitaris. Estableix també les condicions i els tràmits necessaris per accedir a les llicències i concessions que algunes d'aquestes activitats requereixen.

Una de les irregularitats més habituals detectades en el compliment d'aquesta normativa és la presència de cartells o adhesius a llocs on no estan permesos. L'ordenança estableix de manera inequívoca: "Només es permetrà l'enganxada de cartells i adhesius en els espais reservats a aquesta finalitat del mobiliari urbà, així com en les cartelleres publicitàries". I que "excepte en el mobiliari urbà que sigui de lliure utilització i estigui degudament identificat, la col·locació de cartells i adhesius només es podrà fer pel titular de la llicència o concessió". Aquestes senzilles condicions no sempre es compleixen i situacions similars es produeixen en altres formats de publicitat. L'incompliment de la normativa genera brutícia i degradació al mobiliari urbà, als murs i als carrers, en general.

Per controlar aquesta situació, els agents de la Policia Municipal participaran en un dispositiu que posarà especial atenció en la identificació dels llocs on les infraccions són més habituals i la localització dels seus responsables. Sovint són les queixes i les denúncies del veïnat i la ciutadania el que desencadenen actuacions municipals en aquesta línia. En aquest sentit la Policia Municipal continua demanant la col·laboració de la ciutadania, en una campanya que tractarà de fer sensibilització en relació a aquestes infraccions.