Terrassa desenvoluparà un projecte pioner contra la discriminació amb suport europeu

Personal municipal, entitats i particulars es formaran en un nou enfoc integral dels riscos de discriminació

façana de l'ajuntamentTerrassa desenvoluparà durant els propers 18 mesos un projecte pioner contra la discriminació que ha de comportar un pas endavant en aquest àmbit a la ciutat. El projecte, que compta amb suport econòmic de la UE, inclourà la formació de personal municipal, entitats, i persones a títol individual en l'anomenada perspectiva intereseccional, un enfoc teòric que té en compte els diversos factors de risc de discriminació que poden convergir en una persona i com abordar aquestes combinacions de factors.

En les darreres dècades, la societat civil i l'Administració han avançat en la lluita contra la discriminació per raó de gènere, edat, orientació sexual, origen, etc, però sempre abordant els diferents factors individualment. L'enfoc intreseccional posa l'accent en el fet que sovint hi ha més d'un factor de discriminació en una mateixa persona, creant noves necessitats a l'hora de prevenir i evitar la discriminació. Aquesta nova tendència està començant a calar a l'hora de dissenyar polítiques inclusives però encara hi ha molt poques experiències a Europa. Per això la UE, en el marc del programa "Drets, Igualtat i ciutadania", ha subvencionat amb 196.953,62 euros aquest projecte presentat per l'Ajuntament de Terrassa, que porta per títol "Perspectiva interseccional per les polítiques públiques locals d'igualtat i no discriminació". L'aportació europea representa el 80% del pressupost total del projecte. A canvi d'aquest ajut econòmic, la ciutat haurà de posar a disposició de la UE els progressos i coneixements adquirits, en un intercanvi d'experiències que té com a objectiu accelerar la implantació de la interseccionalitat en les politiques de no discriminació.

L'Ajuntament de Terrassa desenvoluparà el projecte en tres fases amb el partenariat de la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) i l'Associació per a la Creació i Projecte Socials. La primera fase, que ja està en marxa i s'allargarà fins l'estiu, consistirà a fer la diagnosi del grau d'interseccionalitat en les polítiques de no discriminació municipals, juntament amb la identificació i anàlisi de bones pràctiques amb perspectiva interseccional en l'àmbit europeu. L'estudi el liderarà personal investigador del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere, membre de la Fundació Universitària Balmes.

En la segona fase, prevista a partir del juliol i fins a final d'any, es portarà a terme un cicle de tallers sobre interseccionalitat. S'impartiran en total 15 tallers, deu per a professionals de l'Ajuntament de Terrassa i cinc per a les entitats de la ciutat i la ciutadania a títol particular. Pel que fa al personal municipal, està previst formar al voltant d'una vuitantena de persones. Els serveis més directament relacionats amb les polítiques de no discriminació (Joventut i Lleure Infantil, Polítiques de Gènere, LGTBIQ, Gent Gran, Ciutadania i Capacitats Diverses) formaran a tot el seu personal, mentre que altres serveis (Salut, Serveis Socials, Habitatge, Educació i Ocupació) formaran també alguns membres de l'equip. Els tallers consten d'una sessió introductòria a la interseccionalitat i quatre monogràfics dedicats a cadascun dels eixos de desigualtat des d'una perspectiva interseccional (gènere, capacitats diverses, orígens plurals i LGTBI).

Aquestes accions formatives serviran per a millorar les polítiques en no discriminació de l'Ajuntament de Terrassa i redundaran en un millor servei a la ciutadania. També repercutiran en la posta en marxa d'altres projectes en aquest àmbit, com ara la futura Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, prevista per l'actual Pla de Mandat i que ha d'entrar en servei abans de l'estiu de 2019. 

Finalment, en la tercera fase, que es realitzarà durant el primer semestre de 2017, l'Ajuntament de Terrassa organitzarà un Congrés Europeu sobre Interseccionalitat i Polítiques Públiques Locals. El consistori convidarà al congrés les entitats representatives de tots els grups beneficiaris del projecte, les persones que s'hauran format als tallers i altres municipis i institucions catalanes i europees. En aquest congrés s'exposaran els resultats de la feina feta en els mesos anteriors, recollits en el toolkit del projecte, que es presentarà durant el congrés. El toolkit serà un document que recollirà les recomanacions, propostes i consideracions sobre canvis organitzatius i bones pràctiques que sigui d'utilitat per a altres municipis europeus que vulguin seguir les passes de Terrassa en aquesta experiència.