Terrassa finalitza la seva etapa al capdavant de la presidència d'ACTE Europa enfortint la xarxa europea i la projecció exterior de la ciutat

A l'assamblea de dimecres a Prato (Itàlia), Terrassa tanca un mandat de 3 anys

Logo ACTEDemà dimecres, 15 de juny, es farà oficial el relleu de Terrassa al capdavant de la presidència de l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) després d'un mandat de tres anys, tal i com indiquen els estatuts. Serà durant la celebració de l'assemblea general d'aquesta xarxa europea -que se celebra a la ciutat italiana de Prato- on s'elegirà una de les dues ciutats que aspiren a ocupar la presidència d'ACTE: Borås (Suècia) i Prato (Itàlia). Des de l'inici del seu mandat, el juny de 2013, Terrassa es va marcar com a objectius prioritaris reforçar els vincles entre els territoris membres com a eix clau per millorar l'entitat, obrir l'associació a nous projectes europeus, fomentar la recerca i la innovació i millorar el posicionament internacional de l'associació. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i president executiu d'ACTE, Amadeu Aguado, valora que "aquests reptes s'han assolit amb èxit: amb Terrassa al capdavant, la xarxa europea s'ha convertit en una de les primeres associacions encarregades de representar i defensar els interessos de les col·lectivitats territorials amb presència del sector tèxtil". Aguado es troba a Prato participant en l'assemblea general.

Sota la presidència de Terrassa s'ha potenciat el treball en xarxa, el que ha permès treure profit a l'experiència dels diferents integrants de l'associació i afavorir l'intercanvi d'idees i metodologies de feina. Tot plegat, acompanyat amb la creació de grups de treball encarregats d'identificar, difondre i preparar convocatòries a programes europeus. "Gràcies a la feina feta al capdavant de l'entitat, Terrassa ha aconseguit en aquests tres anys un alt reconeixement a nivell europeu, promovent la seva identitat local arreu i posicionant-se a l'exterior", afirma Aguado, que afegeix que "la ciutat s'ha fet visible com a territori tèxtil a través d'esdeveniments de caràcter internacional que han aconseguit aglutinar diferents sectors d'activitat".

Terrassa ha aconseguit visibilitzar el seu lideratge institucional gràcies a iniciatives com l'organització de la Conferència internacional tèxtil de Terrassa, que va tenir lloc a l'octubre 2014 i que va comptar amb la participació de 184 assistents arribats d'Europa, el Brasil i els Estats Units. La ciutat també va ser la seu de l'Assemblea General Anual Europea d'ACTE el 2014, trobada que va comptar amb la presència dels socis europeus de l'entitat per a la que es va preparar un ampli programa de difusió del patrimoni industrial tèxtil de la ciutat, amb una especial incidència en elements patrimonials com el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, la Masia Freixa, la Casa Alegre de Sagrera, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, així com d'altres punts de promoció econòmica lligats al sector tèxtil i al coneixement com el Vapor Gran o el Campus Universitari de Terrassa.

D'altra banda, i gràcies a la feina realitzada al capdavant de la presidència europea d'ACTE, Terrassa ha impulsat diferents iniciatives de promoció econòmica lligades al sector tèxtil:

Treball amb les empreses tèxtil/moda de la demarcació. Dinamització empresarial.
Suport a joves creadors: promoció del talent i la creativitat.
Suport a estudiants, tant de cicles formatius (per. ex. IES Terrassa) com universitaris (de grau i màster) de la UPC. Treballs de sensibilització de Moda Sostenible.
Promoció de la innovació dels tèxtils d'ús tècnic cap a la indústria i cap el consumidor local.
Col·laboració amb els agents clau del sector amb seu a Terrassa i la seva àrea d'influència, concretament Institut Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya, centres educatius, etc.
Impuls del tèxtil en el camp de les indústries creatives: dimensió artística, moda, disseny, arquitectura, art...

Sota la presidència de Terrassa, ACTE ha promogut el treball col·laboratiu com a ciutat capdavantera en àmbits com la promoció econòmica, l'ocupació, la formació, la cultura i la cooperació al desenvolupament. També s'ha aconseguit impulsar projectes de col·laboració entre universitats de Terrassa i europees, que han potenciat la marca Terrassa a Europa.

Aquests tres anys han permès a Terrassa disposar de canals de comunicació (especialment el web d'ACTE www.acte.net) com a plataforma de difusió d'esdeveniments i capitalitat de la ciutat amb cites singulars, com ara la Fira Modernista, tot reforçant el seu posicionament i la seva projecció exterior.

A més, la presidència europea de Terrassa ha impulsat i desenvolupat la cooperació amb altres ciutats punteres en el camp de la innovació i la creació, i s'ha posat en valor el patrimoni industrial i cultural terrassenc, únic i singular, a tots els territoris d'influència d'ACTE, ajudant al posicionament de Terrassa a l'exterior.

Malgrat finalitzar el seu mandat al capdavant d'ACTE Europa, Terrassa continuarà rebent el retorn de les diverses activitats que es continuïn impulsant des de la nova presidència, ja que la ciutat continuarà treballant com a soci molt actiu, tot compartint i enriquint les accions que des de la nova presidència i en els seus òrgans de decisió s'acordin dur a terme.