Terrassa tindrà un consell de participació de la infància i l'adolescència

El Ple ha aprovat avui la creació d'aquest òrgan

Un moment del PleTerrassa comptarà properament amb un Consell Municipal de la infància i l'adolescència que actuarà davant l'Ajuntament i la ciutat com a representant de tot el col·lectiu d'infants i adolescents del municipi. El Ple Municipal, reunit aquest 3 de novembre en sessió ordinària, ha aprovat el reglament del nou òrgan.

El Consell Municipal de la infància i l'adolescència de Terrassa (CMIAT) serà un òrgan de participació per a infants i adolescents d'entre 10 i 14 anys que visquin o estudiïn a Terrassa.

El reglament aprovat avui consta de 18 articles on s'estableixen els objectius, àmbit d'actuació, funcions, composició, organització i càrrecs del consell, entre d'altres aspectes. El consell estarà format per 31 menors escollits entre tots aquells que vulguin optar-hi. Una part es triarà per elecció directa, garantint la representativitat territorial i paritat d'edats, i una altra per sorteig entre la resta de candidats, per garantir les condicions de paritat de gènere.

El càrrec de representant tindrà una durada màxima de dos anys (hi haurà representants de cinquè i sisè de primària i representants de primer i segon d'ESO) i cada any es farà la renovació de la meitat de membres del CMIAT.

La presidència del CMIAT s'escollirà mitjançant una votació entre els membres de l'assemblea, per un període de dos anys. L'alcalde o alcaldessa, o el regidor o regidora del servei corresponent, per delegació, podrà assistir a les sessions de l'Assemblea i ocupar la presidència honorífica. El reglament preveu també una vicepresidència, com a mínim, i una secretaria. El Consell estarà dinamitzat per una persona major d'edat, amb veu però sense vot.

Amb aquest òrgan consultiu, dissenyat perquè sigui obert i inclusiu, la ciutat es dota d'un espai que afavoreix la implicació de la ciutadania en la gestió de la ciutat des de la infantesa, enfortint la cultura de la participació i el civisme. El consell es crea en consonància amb la Convenció sobre els drets dels infants de l'assemblea general de les Nacions Unides, la Llei dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència i altra legislació més específica, com la que regula dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya i el reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa.

En els propers mesos l'Ajuntament de Terrassa donarà a conèixer el nou òrgan als centres d'educació i entitats de lleure per tal d'afavorir la màxima participació en el procés d'elecció dels membres, de cara a la futura constitució del Consell.