Terrassa tindrà un Pla Estratègic de la Gent Gran i una Taula de prevenció de maltractaments a aquest col·lectiu

Ho ha anunciat la regidora de Gent Gran a l'acte institucional del Dia Internacional de la Gent Gran

Gent gran jugant a escacsLa regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, ha anunciat aquest dilluns que el Govern Municipal està treballant en l'elaboració del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa, el document que ha de servir de guia per a les futures accions municipals relacionades amb aquest col·lectiu.

La necessitat d'aquest pla parteix de la constatació que s'està produint un envelliment de la societat cada cop més accentuat i que en la propera dècada aquest col·lectiu serà segurament molt més nombrós i previsiblement gaudirà d'una millor qualitat de vida. Per aquest motiu cal plantejar com abans millor un marc d'acció que tingui en compte aquest nou escenari. 

La regidora ha explicat que el pla abastarà principalment tres àmbits d'actuació:

  • Les persones grans i el desenvolupament, centrat en un conjunt d'accions que potenciïn el reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans.
  • El foment de la salut i el benestar en la vellesa, dedicat a assegurar l'accés universal i equitatiu als serveis de salut i la prevenció i intervenció en els problemes de salut mental.
  • La creació d'entorns propicis i favorables, que es desenvoluparà a través d'actuacions en relació a l'habitatge, el medi ambient i el transport, entre altres.

El servei municipal de Gent Gran està treballant amb l'objectiu que el Pla estigui enllestit i aprovat al llarg de l'any vinent. Actualment s'està duent a terme la diagnosi prèvia i determinant els objectius a assolir. La voluntat del Govern Municipal és desenvolupar el pla amb la implicació de tots els grups municipals i les entitats. A nivell tècnic, el Consistori compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ja ha assessorat i col·laborat amb altres municipis en plans similars.

 

Taula de prevenció de Maltractaments a la Gent Gran

En el marc dels treballs del Pla Estratègic, i concretament dins l'àmbit d'actuació dedicat a la creació d'entorns propicis i favorables, el Govern Municipal treballa també en la creació d'una Taula de prevenció de maltractaments a la Gent Gran. Aquest òrgan estarà liderat pel servei de Gent Gran i els Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa, però la voluntat municipal és que integri també representants del màxim d'agents implicats en aquest àmbit, com ara Mossos d'Esquadra o el Servei Català de Salut. La previsió és que la Taula es pugui constituir abans no acabi el 2017.

La Taula treballarà per establir criteris d'actuació que ajudin a identificar casos de maltractament, sistemes de derivació, canals de comunicació entre els diferents agents, etc.