Tots els serveis municipals que presten servei directe a la ciutadania compten ja amb la seva carta de serveis

Des d'aquesta setmana són efectives les 37 noves cartes aprovades pel Ple

Façana de l'AjuntamentAquesta setmana ha finalitzat la tramitació de les 37 cartes de serveis aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa el passat desembre. Aquestes cartes s'afegeixen a les aprovades prèviament i, d'aquesta manera, tots els serveis municipals que presten servei directe a la ciutadania compten ja amb la seva corresponent carta.

Aquests documents descriuen els diferents serveis que ofereix l'Ajuntament a la ciutadania, per informar-la de les condicions en que es presten, dels compromisos que es prenen per que el servei sigui de qualitat, i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Les cartes ajudaran a implementar un nou sistema de gestió que té en compte l'avaluació dels resultats de la gestió per definir i implantar decisions de millora de manera contínua, orientades a la satisfacció de la ciutadania i el seguiment continu de la seva opinió. A més, ajudaran a estendre en l'organització municipal la cultura de la transparència i el Govern Obert.

A partir d'ara es farà el seguiment del grau d'acompliment dels compromisos que figuren a cada una de les cartes i se'n donarà compte anualment a través del Portal de Transparència de l'Ajuntament, on ja es poden consultar totes les cartes (http://governobert.terrassa.cat/transparencia/cartes-de-serveis/).

Les cartes que són d'aplicació des d'aquesta setmana corresponen als següents serveis:

 • Servei d'estudis i Observatori de ciutat
 • Autobusos Urbans
 • Foment de l'ús de la bicicleta
 • Accessibilitat
 • Llicències i Protecció de la Legalitat
 • Actes i ocupació de la Via Pública
 • Servei d'Aparcaments – Egarvia
 • Policia Municipal
 • Neteja i gestió de residus
 • Obres i manteniment de l'espai públic
 • Cementiri
 • Cessió d'espais i locals als equipaments municipals
 • Ciutadania
 • Qualitat Democràtica
 • LGTBIQ
 • Habitatge – Societat Municipal d'Habitatge
 • Polítiques Socials d'Habitatge
 • Promoció de la Gent Gran
 • Salut i Comunitat
 • Serveis Bàsics d'atenció social
 • Serveis Atenció Domiciliària
 • Servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència
 • Solidaritat i Cooperació Internacional
 • Oficina d'Atenció Ciutadania Serveis a les Persones
 • Comerç
 • Cultura
 • Innovació
 • Educació
 • Escola de la Llar
 • Escola d'Art
 • Educació Especial
 • Escola de Música
 • Escoles bressol
 • Servei Local de Català
 • Turisme
 • Mitjans de Comunicació Audiovisuals
 • Cinema Catalunya

 

Les que ja eren vigents són les dels serveis següents:

 • Atenció Ciutadana Àrea de Territori
 • Centre d'Atenció a Animals Domèstics
 • Parc Vallparadís
 • Protecció Civil
 • Accés a la documentació dels arxius municipals
 • Atenció Ciutadana
 • Gestió Tributària
 • Patrimoni i Manteniment dels edificis municipals
 • Joventut
 • Oficina de Capacitats Diverses
 • Polítiques de Gènere
 • Activitats
 • Ocupació
 • Consum
 • Biblioteques
 • Esports
 • Universitats