Prop de 6.000 participants en la fase de recollida de suports del procés de participació per a l'elaboració del PAM 2018

S'han emès un total de 7.384 suports en 34 dies 

El procés de participació per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal 2018 (PAM) encara la recta final després que el dilluns 23 d'octubre finalitzés la fase de recollida de suports. Entre el 19 de setembre i el 23 d'octubre les persones empadronades a Terrassa de més de 16 anys han pogut expressar el seu suport a una, dues o tres de les 208 propostes aprovades per la Junta de Govern Local.

La participació en aquesta fase gairebé ha doblat la registrada l'any passat. Hi han participat 5.895 persones, que han emès 7.384 suports a les diverses propostes. Al procés de participació al PAM 2017 la xifra de participants va ser de 3.078, i la de suports recollits, 4.850. És a dir, el nombre de participants ha augmentat un 91,52% i el de suports, un 52,25%.

Les propostes que més suports han obtingut són:

  • Zona poliesportiva a Can Palet de Vista Alegre (800)
  • Construcció d'un Pipi Can a Sant Llorenç (696)
  • Passarel·la de la Riera de les Arenes (695)
  • Zona Esportiva i de Lleure a la Plaça Font de la Pola per a Infants i Joves (695)
  • Remodelació de la Plaça del Mil·lenari (693)
  • Locals per activitats educatives i de lleure infantil, juvenil i familiar construïts amb contenidors de vaixell reciclats (602)
  • Cobertura de la piscina del poliesportiu del Bonaire (579)
  • La Trobada Alei  (388)

Aquestes propostes apleguen el gruix dels suports rebuts, sumant més de 5.000. Hi ha 200 propostes més que podien rebre suports, però la gran majoria han tingut molt poca incidència: el 90% no arriben als 30 suports. Podeu consultar el llistat de propostes a https://participa.terrassa.cat/processes/2/f/10/.

El procés de participació per a l'elaboració del PAM 2018 va arrencar el passat 29 de maig amb l'inici de la fase de presentació de propostes. La ciutadania en va presentar 493 propostes, de les quals 208 complien les condicions per a poder rebre suports. Un cop finalitzada la recollida de suports, i a partir d'aquests resultats, properament la Junta de Govern estudiarà, valorarà i argumentarà quines propostes s'haurien d'incorporar al PAM 2018.

El Pla de Mandat 2015-2019 recull que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM, que s'han d'aprovar anualment acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. Aquests plans han de concretar les accions, els programes o els projectes que s'hauran de portar a terme en cada exercici pressupostari. El procés participatiu garanteix que, a més de concretar les línies estratègiques del Pla de Mandat, el PAM reculli també les principals aportacions fetes per la ciutadania a l'acció municipal.