A partir de l'1 de setembre de 2017 La Direcció General del Cadastre enviarà a les persones propietàries d'immobles una carta amb una clau per accedir a l'Oficina Vitual del Cadastre i descarregar-se la notificació electrònica del nou valor cadastral.

És molt important conservar aquesta carta.

El sistema més fàcil, pràctic i ràpid per obtenir la notificació és descarregar-la electrònicament:

  1. Accedeix al web del Cadastre des de qualsevol ordinador o dispositiu connectat a Internet.
  2. Entra al menú desplegable "MI CATASTRO" i clicla a l'apartat "MIS NOTIFICACIONES".
  3. Accedeix amb el certificat electrònic o amb la clau facilitada per la Direcció General del Cadastre.
  4. Un cop dins, descarrega o imprimeix la notificació.

Les persones que ho prefereixin també podran descarregar-se la notificació als Centres Cívics  i al Casal de Can Parellada, dins el seu horari habitual o directament a l'Oficina d'Informació i Atenció Cadastral situat al carrer del Pantà, 20 (baixos). 

Aquest sistema de notificació té un període de temps tancat per efectuar-la, comprés entre la rebuda de la clau d'accés i el 30 de setembre. Passat aquest període no es podrà procedir a la notificació electrònica.

Si no s'ha utilitzat cap dels dos sistemes abans indicats, la Direcció General del Cadastre procedirà a la notificació individual, a partir del 10 d'octubre. En cas d'encavalcament de notificacions,  la que compta legalment és la primera que s'hagi efectuat.

Fins al 29 de desembre de 2017, a més, en aquesta Oficina d'Informació i Atenció Cadastral es centralitzaran totes les consultes que la ciutadania vulgui realitzar sobre la revisió cadastral.

En aquesta mateixa Oficina d'Informació i Atenció Cadastral també es recolliran els recursos o reclamacions de la ciutadania que detecti alguna errada o omissió en la notificació, en el termini d'un mes des de la seva rebuda. 

Per descarregar-se la notificació electrònica de la valoració cadastral en aquesta oficina, no es requereix cita prèvia. Per a la resta de gestions caldrà reservar data i hora a través del Servei gratuït del 010.