L'Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Programa d'Indústria, vol sensibilitzar i acompanyar les empreses en el procés d'implantació  de tecnologies de la industria 4.0 a través de diferents projectes:

Pla d'acció sectorial de la indústria 4.0

Estem implementant el Pla d'acció sectorial de la indústria 4.0 amb l'objectiu de potenciar a les empreses les tecnologies que conformen la indústria 4.0 així com la seva aplicació a través de:
 • Ajudar a la implantació de les tecnologies i 4.0 a les empreses mitjançant la realització de fulls de ruta a mida
 • Identificar el seu grau d'implementació a Terrassa
 • Potenciar la creació de noves empreses dins de la I 4.0
 • Detecció de nous perfils professionals
Si ets una persona empresària interessada en ser beneficiària d'un servei de consultoria per al desenvolupament d'un full de ruta per a la transformació digital de la teva empresa, només has d'omplir aquesta enquesta.
 

Creació de xarxes de plataformes digitals sectorials

La potenciació de les relacions interempresarials cada vegada passa més per la digitalització, posar en marxa plataformes digitals permet multiplicar la visibilitat de l'empresa i generar molts mes projectes que per les vies tradicionals. Es per això que  estem potenciant l'ús de plataformes digitals ja sigui sectorials com transversals.
 
Plataformes transversals:
 

Openindustry

Aquesta iniciativa neix com a resposta a les necessitats que avui tenen plantejades les empreses per posar-se al dia en els requeriments de la 4a Revolució industrial pel que fa a les tecnologies de robòtica, eines de simulació 3D, integració vertical de sistemes, la indústria d'internet de les coses, ciberseguretat, tecnologies relacionades amb el núvol, la manufactura additiva o impressió 3D, la realitat augmentada i les tecnologies relacionades amb el Big Data.  

En col·laboració amb els Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Rubí, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès hem creat una comunitat virtual d'empreses industrials 4.0 amb l'objectiu de potenciar la implementació de les tecnologies que conformen aquest tipus d'indústria.

Si voleu formar part d'aquesta comunitat virtual heu d'inscriure-us a través del web OpenIndustry

D'altra banda, en la mateixa línia estem desenvolupant el Pla d'acció sectorial per al desenvolupament de la Indústria 4.0 a Terrassa amb l'objectiu de potenciar les tecnologies que conformen la indústria 4.0 i la seva aplicació a través de:

 • Identificar el seu grau d'implementació a Terrassa
 • Facilitar la implantació de les tecnologies a les empreses
 • Millorar la competitivitat del personal directiu
 • Facilitar la creació de noves empreses dins de la I 4.0
 • Detecció de nous perfils professionals

ACTE III: Teixint idees i xarxes

Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament de Terrassa conjuntament amb els Ajuntaments de Sabadell, Manresa i Igualada té com a objectiu principal ajudar a millorar  la competitivitat del sector tèxtil i moda a través de la realització d'accions orientades a:

 • Adaptar els perfils professionals a les necessitats del sector
 • Donar suport a l'activitat empresarial ajudant a generar noves vies de negoci en aquest sector
 • Potenciar la seva competitivitat
 • Crear dinàmiques de cooperació entre les empreses tot potenciant la Plataforma Cooperatèxtil

"10 anys innovant en el sector tèxtil". Veure la notícia.