4.- La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica
ODS_6/7/11/13

La contaminació i la crisi climàtica associada ens porten a impulsar un nou model de ciutat, més verda i sostenible. Hem de fer, per convicció i per necessitat, un canvi molt profund, que implica el compromís de tots i totes en àmbits tan quotidians com la mobilitat, però també en molts altres: contaminació lumínica, sorolls, neteja i residus, consum, un nou model de
gestió municipal de l'aigua... El medi ambient és i serà un dels eixos centrals de les polítiques municipals: liderarem una autèntica «revolució verda», sempre al servei de les persones.

Eix 87
Redefinir i potenciar el paper del Consell Municipal del Medi Ambient

Redefinirem, per potenciar-lo, el paper del Consell Municipal del
Medi Ambient.

Eix 88
Zona de Baixes Emissions, àrees de vianants, zones de circulació limitada i millora de la qualitat de vida a tots els barris

88.1.- Zones 30 a tots els barris
Finalitzar el projecte de zones 30 a tots els barris residencials de la ciutat.

88.2.- Limitacions a vehicles més contaminants
Identificació/senyalització de la ZBE, introduint limitacions d'accés als vehicles sense etiquetatge el 2021 en episodis de contaminació i de forma permanent al 2025.

88.3.- Objectiu: duplicar les àrees de vianants a la ciutat
Ampliar les àrees de vianants, amb l'objectiu de duplicar-les:

 • Plaça Vella (anterior àrea de vianants central)
 • Vapor Gran
 • Passeig
 • Vapor Ventalló
 • La Seu d'Ègara-Mas Adei

88.4.- Carrers per a vianants
Carrers per a vianants previstos:

 • Passeig Comte d'Egara (vial nord entre Gracia Humet i Passeig)
 • Sant Llorenç, entre Rasa i Sant Isidre
 • Sant Marià, entre Topete i Baldrich (escola Bisbat Egara)
 • Sant Cristòfol, entre Sant Antoni i Garcia Humet
 • Sant Marià, entre Baldrich i Col·legi (es trasllada l'escola Cultura Pràctica)

88.5.- Carrers amb trànsit restringit
Nous carrers amb trànsit restringit:

 • Arquímedes
 • Galileu
 • Sant Pau i Teatre
 • Carrers del sector Plaça Dr. Robert

88.6.- Estudiar futurs espais per a vianants i ciclistes
Realitzar estudis per establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes, per potenciar l'ordenació i pacificació del trànsit.

 • Mercat del Triomf
 • Plaça de Can Palet
 • Sector a l'entorn de la Rambla Francesc Macià
 • Campus Universitari (Miquel Vives, Colom-carril bici)
 • Entorn escola Salesians (Roc Blanc), incorporant carril bici
 • Sector nord de Ca N'Anglada
 • Barri d'Egara
 • Parc plaça de les Banyoles, al barri de Les Arenes
 • Pere Parres (Francec Oller, connectant les dues places)
 • Entorn escola el Cim
 • Entorn plaça del Tint
 • Parc de Sant Jordi-Plaça de Josep Freixa i Argemí (Masia Freixa)
 • Voluntaris Olímpics en sentit únic (Àrea Olímpica)
 • Altres entorns d'escoles

88.7.- Itineraris a peu més accessibles
Millora de l'accessibilitat dels itineraris principals a peu per accedir a la Zona de Baixes Emissions i illes de vianants.

88.8.- Millora de cruïlles
Millora de l'habitabilitat de cruïlles amb urbanisme tàctic («Tattoos»):

 • Plaça del Turó de l'Argila (Escola Pia)
 • Cruïlla Alava-Cartagena (Escola Roser Capdevila)
 • Itinerari escolar pont Cementiri Vell
 • Plaça Jacint Verdaguer
 • Cruïlla Faraday-Volta
 • Frederic Soler (davant escola El Cim)
 • Josep Trueta-Pare Llaurador

88.9.- Reducció de cicles semafòrics
Reducció de cicles semafòrics a diferents punts de la ciutat, per reduir les esperes de vianants i vehicles.

Eix 89
Impuls a la mobilitat combinada i compartida

89.1.- Nova Ordenança de Circulació
Impulsarem una nova Ordenança de Circulació

89.2.- «Car sharing»
Nou servei de «car sharing» per a la flota de vehicles municipals i per a la ciutadania.

89.3.- Servei de bicicleta i patinet elèctrics
Nou servei de bicicleta i de patinet elèctrics amb àmplia cobertura territorial.

89.4.- Carrils per a bicicleta i patinet elèctrics
Carrils per a la bicicleta i el patinet elèctric, connectant tots els barris amb la ZBE:
Eix nord 1:
Ampliació del carril bici de l'av. Tarradellas i donar-li continuïtat fins a la Rambla
Eix nord 2:
Carretera de Rellinars-Antoni Bros.
Eix nord 3:
Berga-Dr Cistaré-Emili Badiella-Estacio del Nord
Eix nord 3:
Carretera Matadepera entre Lacetània i plaça de la Dona.
Eix nord 4:
Consell de Cent-Joan Artigues
Eix nord 4:
Provença-Periodista Grané
Eix sud 1:
Rambleta Pare Alegre
Eix sud 2:
Colom, entre avinguda Jacquard i Santa Eulàlia i tram del polígon can Parellada
Eix sud 3:
Miño, entre carretera de Montcada i Colom
Eix est 1:
Ample, entre Mercat del triomf i carrer Provença (barris de Sant Pere i Sant Pere Nord)
Eix est 2:
Jacint Elias
Eix est 3:
Miquel Vives, entre Colom i avinguda de Barcelona
Eix oest 1:
Pablo Iglesias-22 juliol
Eix oest 2:
Volta- Dr. Ulles
Pare Llaurador-Dom Bosco
Eix oest 3:
Watt-Sant Lluís-Maria Auxiliadora-Sicilia
Bicicleta i patinet elèctric

Eix 90
Model de gestió del servei públic d'autobusos

90.1.- Anàlisi i decisió del model
L'Ajuntament analitzarà i decidirà el model de gestió del servei públic de transport atenent a criteris d'eficiència, qualitat, riscos i limitació pressupostària del consistori. Volem un model on qui presti el servei tingui el "know-how" necessari a partir de la planificació i del que volem per a la ciutat com per exemple: on ha d'arribar el bus, quin tipus de vehicles volem, quina freqüència de pas i quines són les necessitats de la ciutadania a partir dels barris de residencia.

Eix 91
Cosint la ciutat amb transport públic i taxi

91.1.- Nou Reglament del Transport Públic i del Taxi
Aprovar un nou Reglament del Transport Públic i del Taxi.

91.2.- Reorganitzar les línies d'autobús
Reorganització de línies de transport públic.

91.3.- Bus gratis a l'Hospital de Terrassa
Gratuïtat del bus a l'Hospital de Terrassa.

91.4.- Marquesines i plataformes
Més marquesines i plataformes a les parades del bus.

91.5.- Connexions a centres sanitaris
Revisar les línies de bus que connecten amb Hospital i Mútua.

91.6.- Més autobusos híbrids
Renovació híbrida, progressivament, de la flota d'autobusos.

91.7.- Prova pilot
Prova pilot de transport flexible a la demanda de la L12 (L12 Flex).

91.8.- Taxis menys contaminants
Regular la renovació de taxis amb vehicles zero emissions o ECO.

Eix 92
Facilitem l'aparcament

92.1.- Pla d'Aparcament
Elaborar un Pla Estratègic d'Aparcament per diferents usos.

92.2.- Àrea Verda
Implantació del projecte l'àrea verda a tota la ZBE i 1a corona.

92.3.- Reserves de motos
Ampliació de les reserves de motos a la calçada.

92.4.- Aparcaments per a bicis a les estacions de FFCC
Construcció d'aparcaments tancats per a bicis a les estacions de ferrocarril.

92.5.- Aparcament en horari nocturn
Estudiar l'aparcament en horari nocturn en alguns carrils de les vies principals.

92.6.- Places d'aparcament més segures
Promourem la incorporació de places d'aparcament específiques per a dones a l'entrada / sortida dels pàrquings públics, on hi ha més llum i càmeres de vigilància. Instarem els pàrquings privats a sumar-se a la iniciativa i a incloure aquesta mesura en els seus establiments.

92.7.- Nous aparcaments en estudi
Estudiar la construcció de nous pàrquings a la ciutat en funció de la necessitat de la ciutadania i la demanda concreta de sectors emergents, com per exemple un aparcament a l'àmbit de l'Àrea Olímpica.

Eix 93
Transport de mercaderies més eficient

93.1.- Estudiar una plataforma logística al Portal de Sant Roc
Estudiar, en funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica, una microplataforma de distribució logística al Portal de Sant Roc, amb taquilles i punt d'entrega de compra electrònica del comerç del centre i de portals de compra d'internet, en el context de l'estudi global d'alternatives futures sobre l'antic aparcament.

93.2.- Reserves per a distribució de mercaderies
Ampliar les reserves de curta durada de distribució de mercaderies. Regular i controlar el temps d'estada a traves d'aplicacions mòbils.

93.3.- Descàrrega nocturna silenciosa
Introduir la descàrrega nocturna silenciosa.

93.4.- Informació d'horaris
Informació en «open data» dels horaris permesos per a la DUM a les diferents zones de la ciutat.

93.5.- Vehicles pesants
Pla d'aparcament per a vehicles pesants.

Eix 94
Transformació i reordenació dels eixos estratègics de la ciutat

94.1.-Plaça Dr. Robert (projecte executiu i obra).

94.2.-Passeig 22 de juliol entre Rambla i Angel Sallent.

94.3.-Carretera de Martorell.

94.4.-Arquímedes, entre plaça Progrés i Pare Llaurador.

Eix 95
La revolució verda i sostenible: transformar el verd urbà per renaturalitzar la ciutat i aconseguir un entorn urbà més sostenible

Ens plantegem com a objectiu fer que la natura penetri i interactuï amb la ciutat. Hem d'entendre el verd com una infraestructura ecològica que relliga urbs i territori, i que aporta serveis ambientals i socials. Hem de transformar la ciutat, estenent el verd i la biodiversitat a tots els seus racons, aportant totes les oportunitats d'espai (cobertes, murs, balcons, terrasses, espais temporalment desocupats, etc.) perquè la ciutat esdevingui més saludable, sostenible, amable i de qualitat per la ciutadania que hi viu.

95.1.- Ecosistemes verticals
Disseny d'un projecte d'ecosistemes verticals que ajudin a reduir les emissions de CO2, integrin el verd en l'espai urbà i esdevinguin entorns amables per la ciutadania . Estudiarem la possibilitat de començar pels edificis públics on es podrien instal·lar ecosistemes verticals, i estudiarem també l'aplicació d'un incentiu per a la instal·lació de cobertes vegetals o murs vegetals en els edificis de nova construcció.

95.2.- Experimental: cobertura verda d'edificis
Apostar per construir una cobertura verda en dos edificis de la ciutat, com a projecte experimental, per produir oxigen, transformar CO2 i captar partícules de pols que provoquen contaminació atmosfèrica i problemes respiratoris a la població.

95.3.- Instal·lació de panells «CityTree» a la ciutat
Analitzar la instal·lació de 5 panells artificials de molsa, capaços d'absorbir 240 tones de CO2 a l'any, sautosuficient, amb capacitat d'acumular l'aigua de la pluja i d'abastir-se d'energia gràcies a les seves plaques solars.

95.4.- Premi per a projectes
Creació del premi «Creadors/es de projectes per a la sostenibilitat ambiental», per reconèixer l'excel·lència en la creació i gestió de projectes que incorporen la conservació del medi, la sostenibilitat ambiental i la RSC.

95.5.- Pla de parcs, jardins i paisatge urbà
Elaboració d'un Pla Director dels Parcs, Jardins i Paisatge Urbà, per definir les línies futures amb criteris ambientals i socials.

95.6.- Pla Director de l'Arbrat
Acabament del Pla Director de l'Arbrat per conèixer la seva idoneïtat, minorar les plagues, les al·lèrgies i millorar-ne la seva qualitat.

95.7.- Pla de millora de l'arbrat
Execució d'un pla de millora de l'arbrat dels parcs i jardins de la ciutat, amb la tala i nova plantació d'espècies diverses per a incrementar la diversitat d'aquestes, i evitar plagues i malures, especialment amb l'eliminació dels Oms antics de la ciutat que anys rere any causen problemes especialment de galeruca.

95.8.- Plantar 2.000 arbres a tota la ciutat
Replantació als escocells buits dels 2.000 arbres que s'han talat els darrers anys i no s'han reposat.

95.9.- Plantar 10.000 plançons d'arbres
Plantació de 10.000 plançons d'arbres a terrenys reservats per a futurs equipaments de la reserva del planejament (E o P) per millorar la qualitat ambiental, incorporant espais de biodiversitat .

95.10.- Xarxa d'espais de biodiversitat
Creació, especialment en terrenys reservats a futurs equipaments, d'una xarxa d'espais de biodiversitat, espais d'aigua i hotels d'insectes.

95.11.- Franges verdes als accessos a la ciutat
Millora de la imatge dels accessos i entrades de la ciutat incorporant franges verdes i espais arbrats, afavorint la millora ambiental a més de l'ornamental.

95.12.- Millorar el manteniment dels arbres
Incrementar el manteniment dels arbres dels carrers de la ciutat per poder assolir l'objectiu de que el 100% dels arbres hagin tingut com a mínim una acció de manteniment cada quatre anys.

95.13.- Millora de parcs i jardins
Incrementar la periodicitat de la neteja dels parcs i jardins per assolir una ciutat més sostenible i florida en els propers anys. Això significa, a més de mantenir i netejar l'existent, incorporar a la vegada la plantació d'espècies vegetals i aplicar sistemes afavoridors de la biodiversitat mitjançant la plantació entre d'altres de plantes i flors mel.líferes, la construcció de refugis d'insectes, la creació d'espais tancats de protecció de la biodiversitat....

95.14.- Millorar l'acció de desbrossament a la ciutat
Incrementar la freqüència en la retirada de les herbes adventícies o males herbes que apareixen a les voreres , escocells i altres racons de la ciutat. L'objectiu és passar de les 2 vegades/any actuals a les 7 que es consideren necessàries.

95.15.- Manteniment de «parcs de frontera»
Posada en valor i millora de la connectivitat dels parcs de frontera entre la ciutat consolidada i el medi rural més proper, incorporant-los al programa de manteniment de la ciutat.

Eix 96
L'Anella Verda: per la protecció del territori, la connectivitat dels espais naturals, la potenciació dels espais agraris i la producció d'aliments

96.1.- Tràmits d'aprovació
Finalitzar els tràmits d'aprovació de la modificació del POUM i el Pla Especial de l'Anella Verda.

96.2.- Desenvolupar l'Anella Verda
Aprovar el Programa de l'Anella Verda i impulsar el seu desenvolupament:

 • Acordar i definir les accions del Programa d'acord amb les línies estratègiques establertes i segons les necessitats dels serveis implicats: polítiques de gènere, promoció de la salut, mobilitat ...
 • Validar el recorregut del Camí de Vora i impulsar les actuacions per a fer-ne un recorregut accessible, reconegut i reconeixible i impulsant els valors del patrimoni quotidià que l'envolten.
 • Implantar i executar les portes de l'Anella Verda.
 • Millorar les connexions de les vies urbanes amb el camí de vora i les portes, així com la sincronització amb el transport públic que hi arriba.
 • Impulsar la sensibilització i coneixement de l'Anella Verda als diferents estadis educatius, escoles, instituts, escola d'arquitectura del Vallès ... apadrinament, projectes lowcost...

96.3.- Ordenança d'Ús Públic
Aprovar l'Ordenança d'Ús Públic de l'Anella Verda i impulsar el gaudi de la natura per part de la ciutadania.

96.4.- Inventari de Camins Públics
Finalitzar els tràmits d'aprovació de l'Inventari de Camins Públics.

96.5.- Parc Natural de sant Llorenç del Munt i l'Obac
Impulsar l'ampliació del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

96.6.- Manteniment
Reforçar els equips de manteniment de l'Anella Verda.

96.7.- Camí de l'Anella Verda
Finalitzar l'arranjament del Camí de l'Anella Verda i les seves connexions amb la ciutat.

96.8.- Productes agrícoles terrassencs
Impulsar mesures per afavorir la demanda, i la producció, distribució i venda directe de productes agrícoles locals. Crear noves zones d'horta i ordenar les existents.

96.9.- Usos complementaris
Facilitar l'establiment d'usos complementaris als agrícoles i ramaders a les finques, masies i edificacions de l'Anella Verda.

96.10.- Horts urbans
Consolidar i ampliar la Xarxa d'horts urbans.

96.11.- Zones d'especial interès per a la biodiversitat
Executar projectes d'adequació de les zones d'especial interès per a la biodiversitat de l'Anella Verda, com els entorns de fonts, basses i torrents.

96.12.- Boscos
Impulsar actuacions de millora ambiental i d'aprofitament dels boscos de l'Anella Verda.

96.13.- Seguiment d'obres i activitats
Reforçar el seguiment i control d'obres/activitats a l'Anella Verda.

96.14.- Centre d'Informació Ambiental Bonvilar
Redactar i executar un projecte d'ampliació dels usos del CentreInformació Ambiental Bonvilar (CIAB)

96.15.- Torrents
Executar projectes de recuperació dels àmbits dels torrents.

Eix 97
La crisi climàtica: per una Terrassa energèticament eficient i 100% renovable.

97.1.- TEI (Terrassa Energia Intel·ligent)
Finalitzar l'execució del projecte Terrassa Energia Intel·ligent-TEI.

97.2.- Enllumenat públic
Executar millores en l'enllumenat públic per resoldre mancances detectades en l'execució del TEI.

97.3.- Consums elèctrics
Centralitzar la gestió econòmica dels consums elèctrics i reduir el número de partides pressupostàries.

97.4.- Xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques
Ampliar la xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques municipals i d'altres fonts d'energia renovable, fent especial atenció a grans equipaments com l'Estadi o el Parc Audiovisual de Catalunya.

97.5.- Reducció d'emissions
Revisar els objectius de reducció d'emissions del Pacte d'Alcaldes en l'horitzó 2030.

97.6.- Pla d'Energia Sostenible
Revisar el Pla d'Energia Sostenible de Terrassa (PAES) i reforçar l'equip adscrit al seu desenvolupament.

97.7.- Transversalitat
Incloure transversalment els objectius del PAES en totes les polítiques municipals.

97.8.- Agència de l'Energia
Crear l'Agència de l'Energia de Terrassa que incorpori un servei d'atenció a la ciutadania i l'empresa per a la transició energètica, i permeti consolidar el Gestor energètic municipal.

97.9.- Estudiar una operadora pública d'energia verda
Estudiar la viabilitat i crear una operadora pública d'energia verda.

97.10.- Energia solar tèrmica i fotovoltaica
Aprovar Pla de millora, manteniment i seguiment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica municipals.

97.11.- Auditoria energètica municipal
Realitzar una auditoria energètica municipal i aprovar un Pla d'estalvi i eficiència.

97.12.- Criteris de «zero emissions»
Incorporar criteris d'emissió zero als nous projectes de rehabilitació i construcció d'edificis i equipaments municipals.

97.13.- Criteris energètics
Incorporar criteris energètics en la compra i contractació municipals.

97.14.- Cobertes per a instal·lacions fotovoltaiques
Captar inversions tant d'empreses com de la ciutadania, mitjançant la cessió de l'ús de les cobertes d'edificis i equipaments municipals per a instal·lacions fotovoltaiques.

97.15.- Eficiència energètica en habitatges
Promoure l'eficiència energètica en la construcció i rehabilitació d'habitatges.

97.16.- Sobirania energètica
Impulsar la sobirania energètica, promovent l'estalvi i l'eficiència energètica als domicilis i empreses, i la instal·lació de sistemes per l'autoconsum d'energia renovable.

97.17.- Producció local d'energies renovables
Promoure la producció local d'energies renovables al sector privat.

97.18.- Edificacions amb certificat A
Promoure edificacions amb certificat A, i instal·lacions d'energia neta.

97.19.- Incentius fiscals
Revisar els incentius fiscals per instal·lacions d'energia renovable.

97.20.- Mobilitat elèctrica
Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica (PEME).

97.21.- Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública, i estudiar un model de negoci per la creació d'una xarxa que doni servei a tota la ciutat.

97.22.- Mobilitat dels serveis municipals
Elaborar el Pla de mobilitat de l'Ajuntament i les empreses públiques, analitzant les possibilitats que ofereix el transport públic, la bicicleta elèctrica i el sistemes de carsharing elèctric.

97.23.- Implantació de sistemes d'energies renovables al Parc Audiovisual de Catalunya
Implantació de sistemes d'energies renovables (solar i geotèrmica) a les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya per tal d'aprofitar els recursos naturals i abaratir costos.

Eix 98
La contaminació de l'aire: per un medi ambient de qualitat i saludable

98.1.- Millora de la qualitat de l'aire
Revisar el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (PMQA).

98.2.- Episodis de contaminació atmosfèrica
Revisar el Pla d'actuació en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica. Limitar la circulació dels vehicles sense etiqueta.

98.3.- Nivells de NO2
Realitzar mesures dels nivells de NO2 (diòxid de nitrògen) a les vies amb més trànsit i vies de circulació de vianants.

98.4.- Control d'activitats i vehicles contaminants
Control i inspecció de les activitats i vehicles contaminants.

98.5.- Reduir els sorolls
Revisar el Mapa de Sorolls, el Mapa Estratègic i el Pla de Reducció de Sorolls de Terrassa (PRS)

98.6.- Controls de sorolls
Control de sorolls i aplicació de mesures de reducció de sorolls.

Eix 99
La comunicació i l'educació ambiental: per una ciutadania educada en la sostenibilitat

99.1.- Ajuts socials i estalvi d'aigua
Realitzar una campanya informativa en relació als ajuts socials i l'estalvi d'aigua.

99.2.- Conscienciació de la ciutadania
Realitzar un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania, preferentment centrat en l'energia i el seu ús.

99.3.- Campanyes temàtiques
Realitzar campanyes temàtiques sobre el paper de la ciutadania davant dels reptes ambientals relacionats amb les actuacions i projectes del programa de govern.

99.4.- Activitats al medi natural
Fomentar entre la ciutadania el coneixement de les activitats que tenen lloc en el medi natural.

99.5.- Informació ambiental
Reforçar i consolidar l'equip d'informadors/es ambientals.

99.6.- Camins escolars
Estendre el Programa Camins Escolars a tots els centres educatius. Dissenyar entorns segurs per infants que incloguin els diferents recorreguts que diàriament utilitzen els nens i nenes en la seva vida qüotidina, com el recorregut cap a les escoles, centres esportius o biblioteques entre d'altres

99.7.- Educació per a la sostenibilitat
Revisar Programa d'Educació per a la Sostenibilitat (PEST) incorporant eines per fomentar el coneixement en l'ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del patrimoni
natural i de l'agricultura.

99.8.- Activitats
Incorporar al PEST les activitats proposades per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, per educar en la convivència entre persones i animals, i reforçar la difusió entre els centres de secundària i les entitats i associacions.

99.9.- Adhesió de centres a la XEST
Promoure l'adhesió de més centres a la XEST, dinamitzar el funcionament i reforçar l'oferta de formació al professorat.

99.10.- Ambicia't
«Ambicia't a l'Institut»

99.11.- Bus i joves
«Viatjo amb tu» (programa per anar en bus per a gent jove).

99.12.- Bus i gent gran
«Amb tu, hi vaig segur!» (programa per anar en bus per a gent gran).

99.13.- Pas a pas, pedal a pedal
Reforçar la campanya «pas a pas i pedal a pedal».

99.14.- Promoció de la bici
Reforçar el Pla de promoció de la bicicleta

99.1.- Campanyes de sensibilització
Fer campanyes de sensibilització per al foment de la recollida selectiva i l'ús correcte dels serveis i els contenidors.

Eix 100
El cicle de l'aigua, després de la municipalizació: per la garantia d'una nova cultura de l'aigua eficient i sostenible.

100.1.- Contracte-Programa amb Taigua
Aprovar el Contracte Programa del servei d'abastament gestionat per Taigua.

100.2.- Pla Director
Aprovar el Pla Director del Servei d'Abastament d'Aigua.

100.3.- Ús i aprofitament d'aigües no potables, freàtiques, pluvials i regenerades.
Aprovar el Pla de l'Ús i Aprofitament d'aigües no potables, freàtiques, pluvials i regenerades.

100.4.- Actuacions en cas de sequera
Aprovar el Pla Municipal de Sequera.

100.5.- Revisar l'estructura tarifària
Revisar l'estructura tarifària i estudiar el «mínim vital».

100.6.- Comptadors provisionals
Revisar el protocol per a la instal·lació de comptadors provisionals en situacions d'emergència.

100.7.- Format de la factura de l'aigua
Revisar el format de la factura de l'aigua com a eina d'informació a la ciutadania.

100.8.- Expedient de liquidació
Finalitzar l'expedient de liquidació de la concessió del servei d'abastament amb Mina Pública d'Aigües de Terrassa.

100.9.- Emplaçament de serveis
Estudiar alternatives d'emplaçament de Taigua i del Laboratori Municipal.

100.10.- Qualitat dels recursos d'aigua del municipi
Aprovar un protocol pel control i manteniment de la qualitat dels recursos hídrics del municipi.

100.11.- Clavegueram
Implantar sistemes de control i tractament de les descàrregues del sistema unitari de clavegueram.