El programa de govern s'estructura a partir de 10 grans objectius. Aquests objectius donen coherència a 178 eixos d'actuació (163 eixos després de la revisió juny2021), alguns forçosament genèrics, d'altres molt concrets, que es desenvoluparan des de l'estructura política i tècnica de l'Ajuntament, alineats amb els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS).