L'Escola Municipal de Música acull alumnat des dels 4 anys i sense límit d'edat. Se'ls hi ofereixen cursos de sensibilització, d'educació musical elemental i avançada de tots els estils musicals.

Sensibilització

Pla d'estudis per a infants de 4, 5 i 6 anys. Els infants descobreixen i  gaudeixen de la música desenvolupant les seves facultats i les seves capacitats sensorials i intel·lectuals. Es treballa a partir de dos eixos vertebradors: el moviment i la veu, dos elements ben naturals que permeten apropar-se al fet musical amb  alegria,  il·lusió i  emoció.

Ensenyament Bàsic

Els plans d'estudis d'ensenyament bàsic per a infants (a partir de 7 anys) i per a joves i persones adultes (a partir de 13 anys) ofereixen una formació musical elemental, al llarg de cinc cursos, mitjançant la qual l'alumne/a desenvolupa àmpliament les seves capacitats musicals i aprèn els fonaments del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i un instrument, a més de començar a formar-se en el món dels conjunts instrumentals: orquestres i bandes.

Ensenyament Avançat

El pla d'estudis d'ensenyament avançat té com a objectiu general aprofundir en la formació musical de l'alumne/a, especialment l'expressió instrumental. Diferents assignatures optatives permeten a l'alumne/a ampliar els seus coneixements musicals en aquells àmbits que més li interessen.

Aquests esudis estan dividits amb diferents itineraris: Clàssic, Jazz i Música Modena, i Tradicional. Dins de l'itineràri Clàssic hi ha inclosa l'especialització en música antiga per a aquell alumnat que ho sol·liciti.

Cursos i tallers oberts

L'Escola Municipal de Música ofereix també cada any un ventall de cursos i tallers oberts a tota la ciutadania interessada en la música, adequats a persones amb o sense formació musical prèvia.

Cursos de cultura musical per a persones adultes, tallers de guitarra elèctrica, de musical o de baix elèctric, tallers oberts de corda, fusta i metalls a escoles de primària... són alguns exemples d'aquesta oferta no formal que l'Escola ofereix a la ciutat.

Projectes socials i pedagògics

L'escola també duu a terme projectes socials d'educació musical com el projecte "Un Infant, Un Instrument" (UIUI) que pretén fer arribar l'educació instrumental i musical a escoles de barris on la seva realitat social o cultural fa difícil que arribi. Com a escola activa i dinàmica cal consultar cada curs l'oferta concreta dels diferents tallers i projectes educatius que s'engeguen cada any.