És molt fàcil! Si es menja... a l'orgànica! 

Amb aquesta campanya es vol millorar la qualitat de la separació en origen de la matèria orgànica reduint els impropis  i augmentant la quantitat de ciutadans i ciutadanes que fan la seva separació.

La campanya de sensibilització s'iniciarà al barri de Ca n'Anglada, amb l'objectiu reduir les deixalles incorporant un canvi d'hàbits en el consum. Seguidament, l'acció comunicativa arribarà a altres barris de la ciutat. 

Un grup d'informadors/es ambientals faran accions de porta a porta als habitatges per tal d'informar els residents de la importància de reciclar en origen, en una acció que anirà acompanyada de material informatiu i de suport per fomentar la conscienciació ciutadana. 

També s'instal•laran punts informatius de caràcter itinerant en llocs estratègics del barri i en equipaments municipals (centre cívic, biblioteca, escoles, places...).

Terrassa va implantar la recollida selectiva de residus l'any 2002. Llavors es van implantar 816 contenidors i la fracció d'orgànica representava, aproximadament, la meitat de les deixalles generades a la ciutat. 

Actualment, hi ha a la ciutat un total de 1.321 bateries de contenidors, una per cada 166 habitants. Recordem que separar els residus a casa i dipositar-los als contenidors de cada fracció és una obligació, segons la normativa vigent. 

Les restes de menjar separades correctament suposen menys costos de gestió i tractament que poden significar un estalvi important en la gestió de residus de la ciutat. Alhora es redueix l‘ impacte en el medi ja que s'eviten lixiviats i emissions de gasos d'efecte hivernacle. 
Amb les restes de menjar podem fer compostatge i generar energies renovables

  • Com hem de separar la matèria orgànica?

És molt fàcil! Si es menja.... a l'orgànica!
Totes les restes de menjar, les closques d'ou i  les pells de les patates quan fas una truita, les pells de les fruites quan fas una macedònia, els ossos del pollastre rostit, les espines del llobarro al forn...  i qualsevol resta de menjar va al cubell de l'orgànica.

 

 

 

  • Compostatge de la matèria orgànica

També, si disposem d'un espai adient podem fer compostatge per a gestionar les nostres deixalles orgàniques evitant llençar-les als contenidors del carrer. Podem aconseguir bonificacions a la taxa de residus per autogestió de la matèria orgànica que generem a casa.

Per a més informació:

  1. Com fer compostatge
  2. Bonificació de la taxa de residus per autocompostatge
  3. Campanya Excuses o separes? del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
  4. Informació sobre la matèria orgànica de l'Agencia de Residus de Catalunya