Pla Especial de patrimoni

Al desembre de 1984 es redactava el Pla Especial de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental i entrava en vigor al 1986 (aprovat el 4 de juny de 1986 per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona). El Pla és l'instrument normatiu per a la protecció del patrimoni de la ciutat que ens marca quins edificis i elements tenen una protecció per la qual qualsevol actuació sobre un d'aquests elements ha de complir una sèrie de requisits que asegurin la seva protecció.

A continuació us presentem la llista d'elements inclosos en el Pla amb les divisions i codificacions que fa el document del Pla.

Per consultar el document complert cliqueu aquí Pla Especial de Patrimoni

Magatzems

 • M-1 MAGATZEMS JOAN FONTANALS. la nau: Camí Fons, 28-30. 1891.  Carpinell, mestre d'obres. 21 nau (o magatzem Salvans): Carrer del Passeig, s/n i carrer Nou de Sant Pere, s/n. 1901.  Lluís Muncunill, arqte.
 • M-2 MAGATZEM VENTALLO I TUSELL (ANTIC MAGATZEM ANTONI SALA).  Carrer Puignovell, 14-16. 1893.  Lluís Muncunill, arqte.  Pelegrin Matalonga, contr.
 • M-3 MAGATZEM NARCIS ARGEMI.  Carrer Joaquim Paz, 54-56. 1892.  Rafael Puig i Puig, arqte.  Neoclassicisme.
 • M-4 INSTITUT INDUSTRIAL (ANTIC MAGATZEM FREIXA I SANS).  Carrer de Sant Pau, 6. 1893-1894.  Joan Traís, arqte.  Baltasar Gorina i Vicenç Aymerich, mestres d'obres.
 • M-5 IMPREMTA VENTAYOL.  Plaga de Mossèn Jacint Verdaguer, 9. 1895.  Lluís Muncunill, arqte. (façana).  Modernisme.
 • M-6 EDIFICI DE LA "UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL" (ANTIC MAGATZEM CORTÉS I COLOMER).  Placeta de la Font Trobada, 2. Raval de Montserrat, 4. 18971898 .. Joan Carpinell, mestre d'obres.  Neoclassicísme.
 • M-7 EDIFICI DE L'EPIC (ANTIGA CASA I MAGATZEM EMILI MATALONGA).  Carrer de Sant Pau, 11. 1904.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme
 • M-8 ARXIU TOBELLA (ANTICS MAGATZEMS FARNES I J. ALEGRE).  Placeta de Saragossa, 2. 1904-1905 (magatzem Farnés) i carrer Sant Llorenç, 4-,6. 1899 (magatzem J. Alegre).  Lluís Muncunill, arqte.
 • M-9 MAGATZEM MIQUEL BOIX.  Plaga Mossèn Jacint Verdaguer, 6. 1905.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • M-10 MAGATZEM CORCOY.  Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, 16.  Començaments segle XX.  Melcior Viñals i Muñoz, arqte.  Modernisme.
 • M-11 INSTITUT DEL TEATRE (ANTIC MAGATZEM EMILI MATALONGA I CIA).  Carrer de Sant Pau, 9. 1911.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
   

Fàbriques

 • F-1 VAPOR VENTALLO.  Carrer de la Rasa cantonada carrer Sant Llorenç, Lluís Muncunill, arqte.
 • F-2 FABRICA ALBIÑANA RIBAS.  Carrer Sant Gaietà 57-73. 1899.  Ampliacions el 1900 i el 1907.  Lluís Muncunill, arqte.
 • F-3 VAPOR GRAN (FABRICA "LA AUXILIAR TARRASENSE'?).  Portal Nou, 36-40. Edifici original: Jacint Matalonga, m.d'o. 1901: ampliacions i façana al Portal Nou, de Lluís Muncunill, arqte.
 • F-4 FABRICA AYMERICH, AMAT I JOVER (MUSEU DE LA TECNICA DE CATALUNYA), Rambla d'Egara, 270. 1907-1909.  Reformes 1914.  Lluís Muncunill, arqte.  Adaptaci6 com a museu: 1983.  Carles Escudé Muncunill i Ramon Puig Andreu, arqte.
 • F-5 FABRICA GIBERT I JUNYENT ("LA ELECTRA").  Carrer de Sant Isidre i carrer del Pantà. 1911.  Lluís Muncunill, arqte.  Noucentisme.
 • F-6 ANTIGA FABRICA MARCET POAL (FABRICA AMOROS I MUNTANER).  Carrer de la Rasa, 24-26. 1914: magatzem "Fill de M. Marcet". 1920: Fabrica Vda. de J. Marcet Poal.  Josep Mi Coll i de Bacardi, arqte (magatzem) i Lluís Muncunill, arqte. (fàbrica).
 • F-7 FABRICA PERE FONT BATALLE.  Carrer del Doctor Cabanes, s/n. 1916.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • F-8 EDIFICI DEL "ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE".  Passeig del 22 de Juliol, 218.  Mare de Déu dels Àngels, 145. 1915 (oficines), 1916 (naus).  Inaugurat el 1918.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • F-9 ANTIC VAPOR AMAT (NAUS DE CA L'IZARD, CATEX).  Carrer de la Rasa, 53-55.  Origen: 1833.  Reformat 1876.  Construcció naus: 1921: Lluís Muncunill i Joan Baca i Reixach, arqtes.
 • F-10 ANTIGA BOBILA ALMIRALL.  Carretera d'Olesa de Montserrat, 59.

 

Edificis de caràcter residencial

 • R-1 TORRE DE LA CASTLANIA (CASA CANELA).  Carrer Serrano, 37.  Segle XIV. 1319-1323.  Arquitectura rural.  Gòtica.
 • R-2 CAL CONCO (CASA UBACH i ANTIC REGISTRE DE LA PROPIETAT URBANA).  Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, 18-20.  Camí Fons, 16 (interior illa).
 • R-3 CASA JOVER.  Carrer de la Rutlla, 2. Origen segle XVI.
 • R-4 CAN BARO.  Carrer Fontvella, 1. Origen: 1603.  Façana estucada el 1914.  Reforma del 1984.  Arquitectura rural (masia).
 • R-5 HABITATGE UNIFAMILIAR.  Raval de Montserrat, 3. Segle XVIII.
 • R-6 CASA JOSEP ARIAS (ANTIGA CASA CORBERA I JOSEP SALAS).  Carrer de la Creu Gran, 26.  Origen: 1835.  Reforma: 1903, de Lluís Muncunill, arqte.
 • R-7 CONJUNT DE CASES D'EN MAURI.  Carrer del Passeig, 4 a 42.  Carrer Sant Cristòfol, 24, 26 i 42.  Llicencia d'obres, 1859.  Jacint Matalonga, m.d'o.
 • R-8 CASA MATA.  Carrer García Humet, 21. 1860.  Pelegrín Matalonga i Payeras, mestre d'obres.  Neoclassicisme.
 • R-9 CASA MARIANO ROS.  Carrer de l'Església, 17. 1874.  Miquel Curet i Roure, mestre d'obres.  Neoclassicisme.
 • R-10 CASA BONAVENTURA MARCET.  Carrer de Sant Pere, 27 A i 27 B. 1889.  Rafael Puig i Puig, arqte.  Neoclassicisme.
 • R-11    CASA BLANXART . Carrer Fontvella, 94. 1892.  Rafael Puig i Puig, arqte.
 • R-12 CASES SOLER BOHIGAS.  Carrer Sant Jaume, 22 i 24. 1893.  Rafael Puig i Puig, arqte.  Historicisme neogòtic,
 • R-13 CASA JOAQUIM FREIXA.  Raval de Montserrat, 40. 1894.  Lluis Muncunill, arqte.  Historicisme.
 • R-14 COL.LEGI AIRINA (ANTIGA CASA PUJALS I PUIGARNAU).  Carrer del Nord, 67. 1897.  Lluis Muncunill, arqte.  Historicisme neogòtic.
 • R-15 CASA I ANTIC MAGATZEM J. CASANOVAS.  Carrer Sant Leopold, 25~27. 1898.  Lluís Muncunill, arqte.  Historicisme.
 • R-16 CONJUNT DE CASES DEL PASSEIG DEL COMTE EGARA.  Núms.: 8, 10, 12, 14-16, 18-209 229 249 26, (El núm.  14-16: casa Sanmartí).  Finals del segle XIX i començaments del XX.
 • R-17 CASA BALTASAR GORINA.  Carrer Fontvella, 93. 1902.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • R-18 CASA JOAN BARATA.  Carrer Sant Pere, 32-34. 1905.  Lluís Muncunill, arqte. Modernisme.
 • R-19 CASA JOSEP BOGUÑA.  Raval de Montserrat, 33. 1905.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • R-20 CASES IGNASI ESCUDE GALI.  Carrer del Nord, 77 i 79. 1905 (núm.  77), amb reformes del 1909 i 1930.  Lluís Muncunill, arqte.  Ampliació 1935, d'Ignasi Escudé Gibert, arqte. 1930 (núm. 79), de Lluís Muncunill, arqte.
 • R-21 CASA C. PAGÈS.  Carrer Puignovell, 32. 1905.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • R-22 CASA HIGINI ROCA.  Carrer dels Gavatxons, 19. 1907.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • R-23 CASA CONCEPCIO MONSET.  Carrer Fontvella, 91. 1907.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • R-24 CASA PERE ROMANÍ.  Carrer del Nord, 81. 1908.  Domènec Boada í Piera, arqte.  Modernisme.
 • R-25 EDIFICI D'HABITATGES.  Carrer Sant Leopold, 29. 1911.  Domènec Boada i Piera, arqte.  Modernisme
 • R-26 CASA SOTERAS (ANTIC BANC DE TERRASSA), Carrer Sant Jaume, 96, 19091 Salvador Soteras i Taberner, arqte.  Modernisme.
 • R-27 FARMACIA A. ALBIÑANA (ANTIGA CONFITERIA VDA, CARNER).  Raval de Montserrat, 48. 1910 (reforma).  Joaquim Vancells i Vieta, pintor.  Modernisme.
 • R-28 CASA JACINT BOSCH.  Carrer del Teatre, 4. 1912.  Josep Ros i Ros, arqte.  Modernisme.
 • R-29 CASA JOAN MARCET.  Raval de Montserrat, 12-14. 1913.  Lluís Muncunill, arqte.  Eclecticisme.
 • R-30 CASA MATALONGA.  Reforma.  Carrer Topete, 66-68. 1914.  Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme-Eclecticisme.
 • R-31 EDIFICI D'HABITATGES ("CASA DEL BUNYOLERO").  Portal de Sant Roc, 54.
 • R-32 MAGATZEM TORRAS (CAL SASTRE DIOLESA)* Carrer Sant Pere 61. 1914 Melcior Viñals i Muñoz, arqte. Modernisme
 • R-33 CASA MERCEDES POUS CUNILL. Reforma. Carrer de la Creu Gran, 39. 1915. Josep Masdeu i Puigdemasa, mestre d'obres. Modernisme.
 • R-34 CASA BAUMANN. Avinguda Jacquard, 1. 1913. Josep Ma. Coll i de Bacardí, arqte. Modernisme.
 • R-35 CASA BENITO BADRINAS.  Passeig del Comte d'Egara, 2-4, 1916, Lluís Muncunill, arqte Modernisme-Eclecticisme.
 • R-36 EDIFICI SEU DEL SINDICAT DE COMISSIONS OBRERES (ANTIGA CASA BADIELLA). 1916.  Lluís Muncunill, arqte.  Raval de Montserrat, 23.  C/ Vilanova.
 • R-37 CASA SOLER.  HABITATGE UNIFAMILIAR I NAUS INDUSTRIALS.  Carrer Sant Leopold, 56-60.  Naus: 1916; casa (també dita casa B. Fornells): 1918. Lluís Muncunill, arqte.
 • R-38 CASA PERE Ma ARMENCOL, Carrer de la Palla, 23. 1914.  Reformes i ampliació: 1920.  Lluís Muncunill, arqte.  Noucentisme.
 • R-39 EDIFICI D'HABITATGES. Placeta de la Creu Gran 15, (Casa Argemí i casa Marsà), 1915, Reforma, Josep Masdeu i Puigdemasa, m. d'o.
 • R-40 CASA TRAVESA, Carrer Magnòlies, s/n.  Barri de les Fonts de Terrassa.  Aprox. 1927.
 • R-41 EDIFICI D'HABITATGES (CA L'ARGEMÍ, "CAL PECES"), Carrer Major, 9,1942, Ignasi Escudé i Gibert, arqte.
 • R-42 CASA PERE SEGUES I DONADEU Carrer Vinyals, 35, Carrer Vinyals, 35. 1942.  Ignasi Escudé i Gibert, arqte.  Noucentisme.

 

Edificis de caràcter religiós

 • E-1 ESGLÈSIA DE SANTA MARIA.  Plaça de Mossèn Homs.  Romànic, amb restes dels segles IV i VI, Protecció: Monument Històrico-Artístic, Decret 3.6.1931.
 • E-2 BAPTISTERI DE SANT MIQUEL. Plaça de Mossèn Homs. Visigòtic, segle VI. Protecció: Monument Històrico-Artístic.  Decret 3.6.1931.
 • E-3 ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT PERE.  Plaga de Mossèn Homs.  Romànic, amb restes del segle VI.  Protecció: Monument Històrico-Artístic.  Decret 3.6.1931.
 • E-4 CASA RECTORAL DE SANT PERE.  Plaça de Mossèn Homs, 1. Segle XVIII.  Origen segle V. Arquitectura de tipus rural,
 • E-5 ERMITA DE SANTA MARGARIDA DE MUJAL.  Carrer núm. 3 de la zona industrial de Can Parellada.  Junt al restaurant de Santa Margarida.  Romànic, segles XII~XIII.
 • E-6 ERMITA DE SANT CRISTOFOL I CAN'ANGLADA.  Carrer Verge del Mar, 49. Romànic segles XII-XIII: ermita.  Segle XV: masia.
 • E-7 ERMITA DE SANTA MAGDALENA DE PUIGBARRAL.  A 300 m. del km. 1,300 de la
 • ctra. 1221 (Terrassa-Talamanca). Romànic segles XIII-XIV.
 • E-8 BASILICA DEL SANT ESPERIT Plaça Vella, s/n. 1574-1601: obra de Pere Pomés Magí (mestre de cases) i Jaume Lleonart i Ramon Crespa (constructors). 1918: façana d'Alexandre Soler i March, arqte. 1907: capella del Santíssim, de Lluís Muncunill, arqte, Estils: Gòtic tardà, Neogòtic i Modernisme, respectivament,
 • E-9 CAPELLA DEL CEMENTIRI VELL.  Carrer Igualtat, s/n.  Rambla de Sant Nebridi. Neoclassicisme funerari.
 • E-10 ERMITA DEL SAGRAT COR DE JESCS, Carrer Joan d'Àustria, s/n (final). 1910. Començaments segle XX.  Josep Ma Coll i Bacardí, arqte.  Modernisme.

Edificis de caràcter públic

 • P-1 MUSEU D'ART (CASTELL-CARTOIXA DE SANT JAUME DE VALLPARADIS), Parc de Vallparadís.  Carrer Salmeron.  Segles XII-XIV.  Gòtic.  Protecció: MHA-IN, Decret 2.3.1944. AM, 268.  Decret 22.4.1949.
 • P-2 HOSPITAL DE SANT LLATZER (ANTIC CONVENT I ESGLESIA DE SANT FRANCESC, ANTIC DIPOSIT CARCELARI I EDIFICI AMPLIACIO DE L, MUNCUNILL) I CLINICA DEL REMEI.  Plaça del Doctor Robert, 1 (hospital).  Plaça del Doctor Robert i carrer de la Riba, 90 (clínica).  Convent i església: segle XVII.  Dipòsit Carcelari: 1855.J.Villar arq. Ampliació de Lluís Muncunill 1907.  Clínica: 1907 (Muncunill).  Ampliació 1984: F. Subirats, arq.
 • P-3 CASA-MUSEU ALEGRE DE SAGRERA.  Carrer Fontvella, 29-31.  Origen: segle XVIII.  Reformes 1911-1912.  Melcior Viñals i Mufloz, arqte. i Josep Puig i Cadafalch, arqte.  Neoclássic i interiors modernistes.
 • P-4 CAN VIVER DE LA TORREBONICA (SANATORI VERGE DE MONTSERRAT).  A 300 m. del km. 15,700 de la ctra.  N-150 (Sabadell-Terrassa).  Origen segle XVIII. Totalment reformat el 1911.  Josep Domènech i Mansana, arqte.
 • P-5 EDIFICI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA.  Raval de Montserrat, 13. 1832-1836.  Jacint Matalonga, mestre d'obres,
 • P-6 ESCOLES PIES (REIAL COL.LEGI TERRASSENC).  Carrer Col·legi, 10-16. 1865.  Francesc Daniel i Molina, arqte.  Cos església: 1952.  Josep Pratmarsó, arqte.  Neo-romànic.
 • P-7 EDIFICI DEL CERCLE EGARENC (CASA PASCUAL SALA).  Carrer de Sant Pere, 46-50. 1877.  Jeroni Granell, mestre d'obres (reforma i ampliació).  Neoclassicisme.
 • P-8  CONVENT DE LES GERMANES JOSEFINES I CAPELLA.  Carrer del Concili Egarenc, 4. 1900 (convent) i 1906 (capella).  L. Muncunill, arqte.  J. i P. Almirall, mestres d'obres.
 • P-9 AJUNTAMENT DE TERRASSA.  Raval de Montserrat, 18. 1900-19039 L, Muncunill, arqte.  Segon pis: A. Pascual, arqte.  Escala monumental: 1945, Viiñals, arqte.  Historicisme neogòtic.
 • P-10 BIBLIOTECA SALVADOR CARDÚS (ANTIC AJUNTAMENT DE TERRASSA) Major de Sant Pere, 20.
 • P-11 ESTACIO DEL NORD.  Plaga de l'Estació, s/n. 1899. Eclecticisme.
 • P-12 ANTIC HOTEL POMPIDOR.  Carrer de Sant Pere, 52.  Reforma. 1903. Lluís Muncunill, arqte. Modernisme.
 • P-13 PALAU D'INDUSTRIES (ESCOLA INDUSTRIAL).  Carrer Colom, 1. 1902-1904.Cos principal: Lluís Muncunill, arqte.  Ala lateral: J. Domènech i Mansana, arqte.
 • P-14 MERCAT DE LA INDEPENDENCIA.  Rambla d'Egara, 124-128. 1904-1908.  Antoni Pascual i Melcior Viñals, arqtes.  J. i P. Almirall, mestres d'obres.
 • P-15 MASIA FREIXA (ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA).  Parc de Sant Jordi. 1907-1910.
 • Lluís Muncunill, arqte.  Modernisme.
 • P-16 SOCIETAT GENERAL D'ELECTRICITAT.  Carrer de la Unió, s/n. 1908.  Lluís Muncunill, arqte, Modernisme.
 • P-17 TEATRE PRINCIPAL.  Plaça Maragall, 4. 191-1.  Enric Catà i Catà i Francesc Guardia i Vial, arqtes.  Modernisme.  Reformat el 1941 (traient-li la ornamentació exterior) i el 1970 aprox per Joan Bassegoda i Nonell, arqte.
 • P-18 PARC DE DESINFECCIO.  Carretera d'Olesa de Montserrat, 82, 1912-19151 Josep Ma Coll i Bacardí, arqte.  Modernisme. (Inaugurat el 1920) *
 • P-19 ESCOLA I CASA "DONYA MAGDALENA" (ESCOLA MUNICIPAL DE PARVULS), Carrer de Sant Isidre, 27-29. 1912.  Josep MI Coll i Bacardi, arqte.  Modernisme.
 • P-20 FUNDACIO BUSQUETS.  Carrer Cisterna, s/n.  Carrer del Dr. Cabanes, s/n. 1908: Cos interior.  Lluís Muncunill, arqte. 1916: projecte d'ampliació ala carrer Dr. Cabanes: L. Muncunill.  Construïda en 1943 per Joan Baca i Reixac, arqte,
 • P-21 GRAN CASINO DEL FOMENT DE TERRASSA.  Carrer Fontvella, 78, 1920~1921.
 • Lluís Muncunill, arqte, Eclecticisme,
 • P-22 EDIFICI DEL CAFE COLOM, Ampliació i reforma.  Plaga Vella, 5. 1893 i 1926, Lluís Muncunill, arqte, Eclecticisme.
 • P-23 MERCAT DEL TRIOMF.  Plaga del Triomf. 1928.  Melcior Viñals, arqte.
 • P-24 CEMENTIRI NOU, Recinte i tombes.  Ctra. de Sabadell, km. 16,850. Melcior Viñals i Muñoz, arqte.  Entre 1920-1930.
 • P-25 ESCOLA D'ECONOMIA DOMESTICA (ESCOLA MUNICIPAL DE LA LLAR).  Carrer de Sant Isidre, 1-5. 1928-1929.  Melcior Viñals, arqte, Noucentisme,
 • P-26 EDIFICI DELS JUTJATS DE la INSTANCIA ("LA GOTA DE LLET).  Carrer de la Unió, 36-38, 1930.  Lluís Muncunill, arqte.
 • P-27 CINEMA "LA RAMBLA".  Rambla d'Egara, 146. 1934-1935.  Ignasi Escudé i Gilbert, Manuel de Solà-Morales de Rosselló, arqtes.  Racionalisme
 • P-28 SANATORI DE TERRASSA. A 1000m del KM 3 de la ctra. BV-12211 de Terrassa a Talamanca. 1947-1952. Mariano Moran i Fernandez-Añedo, arqte.

 

Masies

 • A-1 CAN BOADA DEL PI.  Carrer Joan d'Àustria, s/n.  Segle XV.
 • A-2 CAN CASANOVAS* A 50 m, del km. 26 de la ctra. BP-1503. (Terrassa-RubÍ) Origen segle XVI.
 • A-3 CAN FALGUERA.  A 50 m. del km. 24 de la ctra.  BP-1503 (Terrassa-Rubi).  Origen segle XIV-XV.
 • A-4 MASIA MARCET.  Carrer Joan d'Àustria, s/n.  Començaments segle XX. Lluís Muncunill, arqte.
 • A-5 CAN PALET DE LA QUADRA DE VALLPARADIS.  Avinguda de les Corts Catalanes, 119-121.  Origen segles XIII-XV.  Reformes posteriors.
 • A-6 CAN PARELLADA.  A 100 m. de l'avinguda del Vallès.  Zona industrial de Can Parellada, Segle XVIII.  Origen segle XIV.  Restes arqueològiques ibero-romanes.
 • A-7 CA N'AMAT DE LA MUNTANYA, A 50 m, del km 3,0 de la ctra.  B-122 (Terrassa-Rellinars).  Origen segle XIV.  Reformes posteriors.  Necropolis tardo-romana.
 • A-8 CA N'ARNELLA Km. 6 de la ctra.  BV-1248 (Sabadell-Matadepera).  Segle Reformes 1941.
 • A-9 CAN BADIELLA I CREU DE TERME, A 1000 m. del km. 15,700 de la ctra. N-150 (Terrassa-Sabadell). 1636.
 • A-10 CAN BARBA DE LA PEDRABLANCA.  A 30 m del km. 15,500 de la ctra. N-150 (Terrassa-Sabadell).  Segles XIV-XV.
 • A-11 MASIA ELS BELLOTS.  A 2 km. del km. 16,300 de la ctra.  N-150 (Terrassa-Sabadell).  Segle XVI.
 • A-12 MAS BONVILA (BONVILAR).  A 4 km. del km. 19 de la ctra.  C-1415 (Terrassa-Castellar).  Segle XVIII.  Origen segle XV.
 • A-13 CAN BUGUNYA DEL MAS.  A 800 m. del km. 1,500 de la ctra. B-122 (Terrassa-Rellinars). 1615 Reformes del 1908.
 • A-14 CAN CARBONELL, A 500 m. del km.  OP900 de la ctra. de Terrassa a Matadepera.  Origen segle XIV.
 • A-15 CAN CARDÚS DE LES ORIOLES, A 1000 m, del km, 2,250 de la ctra. B-122 (Terrassa-Rellinars).  Segle XVI.
 • A-16 CAN COLOMER, A 20 m. del km.1,6 de la ctra.  B-122 (Terrassa-Rellinars).  Segle XVI.
 • A-17 CAN FIGUERAS DEL MAS, A 100 m, del km, 15,700 de la ctra.  N-150 (Terrassa-Sabadell), Origen segle XIV, Reconstruccions segle XVIII i XIX
 • A-18 CAN FONOLLET. Final del passeig del Ferrocarril.  Barri de les Fonts, Origen segle XIV.  Reformes 1927 i 1942,
 • A-19 CAN FONT D'EN GAIA.  A 2 km. del km. 2,700 de la ctra.  B-122 (Terrassa- Rellinars).  Origen segle XIV.  Reforma segle XIX.
 • A-20 CAN GUITART DE LA MUNTANYA, A 1,5 km. del km. 4,800 de la ctra.  B-122 (Terrassa-Rellinars).  Segle XVI.
 • A-21 CAN GUITART DE LA RIERA.  A 500 m. del km. 26,200 de la ctra.  BP-1503 (Terrassa- Rubí) Origen segle XV.
 • A-22  "MON REPOS".  A 50 m. del km. 1,700 de la ctra.  B-122 (Terrassa-Rellinars), 1914, Joaquim Torres i García, pintor
 • A-23 CAN MONTLLOR, A 150 m. del km. 18,800 de la ctra.  C-1415 (Terrassa- Castellar), Origen segle XVI.  Reformes posteriors,
 • A-24 TORRE DE MOSSEN HOMS, A 150 m, del km, 19 de la ctra.  C-1415 (Terrassa-Castellar) Segle XVIII,
 • A-25 MASIA NOVA DE L'OBAC I CORRALOTS DE L'OBAC Km, 10 de la ctra, B-122 (Terrassa~Rellinars), Masia: 1786-1811 Domenico Buggatti, arqte. Corralots: probablement visigòtics,
 • A-26 CAN PETIT, A 700 m, del km, 18,800 de la ctra.  C-1415 (Terrassa-Castellar).  Segles XV-XVI.
 • A-27 CAN POAL DE LA COSTA.  A 1 km, del km, 13,500 de la ctra. de Terrassa a Martorell.  Origen segle XIV. Reformes posteriors.  Restes arqueològiques romanes.
 • A-28 CAN RIBAS (CA N'AMAT DE LES FARINES), A 500 m, del km 24 de la  ctra., BP-1503 (Terrassa- Rubí)  Finals segle XIX o començaments del XX. Lluís Muncunill arqte Historicisme.
 • A-29 CAN SABATER DEL TORRENT, a 2,500Km del Km 15,700 de la Ctra. N-150 (Terrassa-Sabadell).
 • A-30 MASIA CAN SALAS. Km. 6,200 DEL Ctra. BV-1248 (Matadepera-Sabadell) Origen Segle XV. Reformes 1772 i 1864.
 • A-31 CAN TORRELLA DEL MAS. A 50m del Km 16,900 de la Ctra. N-150 (Terrassa -Sabadell). Historicisme neogòtic.

 

Elements singulars

 • S-1 XEMENEIA.  Fàbrica ABAD RIBERA, S.A. Ctra.  Martorell, 29.  Carrer del Concili Egarenc.  Carrer Fortuny.
 • S-2 XEMENEIA.  Bòbila ALMIRALL, I. Avinguda d'Àngel Sallent, 57 i ss.  Carrer d'Antoninus Pius.
 • S-3 XEMENEIA.  Bòbila ALMIRALL II.  Carretera d'Olesa, 59.
 • S-4 XEMENEIA.  Vapor AYMERIC, AMAT I JOVER.  Rambla d'Egara, 270.
 • S-5 XEMENEIA, AUXILIAR ESTAMBRERA.  Carrer Menendez Pelayo. Carrer Santa Eulàlia.  Carrer del Bages.  Carrer Concepción Arenal.
 • S-6 XEMENEIA.  Vapor BADIELLA.  Rambla d'Egara, 356.
 • S-7 XEMENEIA.  Antiga Quadra BUSQUETS.  Carrer de la Unió,14.Carrer d'Iscle Soler. 1899.  A. Pascual Carretero, arqte,
 • S-8 XEMENEIA. FILCOLOR, S.A. Carretera de Montcada.
 • S-9 XEMENEIA.  Fàbrica GUARDIOLA.  Carrer de Sant Antoni, 62.
 • S-10 XEMENEIA.  Antigues HILATURES MATARI, S.A. Carrer del Bruc, 20.  Carrer Frederic Soler.  Carrer Pasteur.  Carrer Rosario de Acuña.
 • S-11 XEMENEIA, IZARD (antic Vapor Amat).  Carrer de la Rasa, 53-55.  Aprox. 1917.
 • S-12 XEMENEIA, MANUFACTURA AUXILIAR, I. Carrer Sant Sebastià, 127.  Carrer Lepant.  Carrer Roger de Flor.  Carrer Llúria.
 • S-13 XEMENEIA, MANUFACTURA AUXILIAR, II.  Carrer Sant Sebastià, Carrer Baldrich.  Carrer Prim.  Carrer Pare Font.
 • S-14 XEMENEIA.  OLIU. (Antic Vapor Monset).  Rambla d'Egara, 340.
 • S-15 XEMENEIA, PONT, AURELL, ARMENGOL.  Carrer Baldric, 100.  Carrer Sant Maria.  Carrer Viveret.  Carrer Sant Francesc, 81.
 • S-16 XEMENEIA, ROCA I POUS.  Carrer Sant Maria cantonada Carrer Baldric.  Cap el 1960-62.
 • S-17 XEMENEIA, SAPHIL.  Carrer Galileu, 303.  Carrer Fray Gran.  Carrer Arquimedes.  Carrer Martín Díez.
 • S-18 XEMENEIA TERRASSA INDUSTRIAL (TISA).  Carrer Prim.  Carretera de Montcada.
 • S-19 XEMENEIA, TINTES GORINA I GRAU.  Carrer de Sant Genis.
 • S-20 XEMENEIA, TINTES OLIVE, S.A. Carrer Societat.  Carrer de la Mina.
 • S-21 XEMENEIA.  Hilados y TINTES SOLER.  Carrer Sant Quirze, 19. Carrer Topete,26.  C/ Sant Jaume.  Cap el 1920.
 • S-22 XEMENEIA, TINTES DEL VALLES.  Carrer Linné, 23. Carrer Lavoisier ( Carrer Lepant.  Carrer Aragó.  Entre 1950 i 1960.
 • S-23  XEMENEIA TINTOREIA LANERA S.A: Carrer Sant Leopold, 105. Carrer Montserrat. 1946
 • S-24 XEMENEIA TINTORIA DORÉ. Carrer Sant Leopold, 135, Carrer de Sant Llorenç. Carrer 22 de juliol. Carrer Cervantes 32. 1930.
 • S-25 XEMENEIA T.I P. S.A. Carrtera de Rubí, 220 Cap el 1950.
 • S-26 TORRE DE LA MINA PÚBLICA. Clínica del Remei. Plaça del Doctor Robert, s/n Melcior Viñals i Muñoz, arqte. 1919.
 • S-27 TORRE DE LA MINA PÚBLICA. Carrer del Col·legi 40. Carrer de Vallhonrat, 2 Atribuïble a Joan Baptista Feu i Puig Arqte.
 • S-28 TORRE DE LA MINA PÚBLICA I FONT QUATRE CANTONADES. Carretera de Rubí, 1. Carretera de Montcada
 • S-29 MURS DE CONTENCIÓ DE LA CASA SALVANS. Carrer de Salmeron, 23-27 Torrent Monner 1909. Lluís Muncunill i Parellada, arqte.
 • S-30 PONT DE SANT PERE. Carrer de la Creu. Plaça Mossèn Homs. 1595-1626. Ramon Suris, mestre d'obres.
 • S-31 PONT DEL PASSEIG. Avinguda Jacquard. Sobre el Torrent de Vallparadís 1895-1896. Jacint Mumbrú, enginyer-arqte. Ampliació del 1960.
 • S-32 POU DEL GLAÇ Serra de l'Obac. Camí de l'Estepar. Vessant Oest del Turó de la Cardina. A 2,5Km de la Casa Nova de l'Obac. Origen medieval.
 • S-33 TORRE DE L'HOMENATGE DEL CASTELL-PALAU DE TERRASSA. Interior de l'illa : carrer Cremat, carrer Gavatxons, Raval de Montserrat i Plaça Vella. Segle XII. Protecció: Arquitectura Militar, núm. 267. Decret 22.04.1949.
 • S-34 LA TORROTA DE L'OBAC. Serra de l'Obac. Turó de la Mamella. A uns 2Km de la Casa Nova de l'Obac. Medieval.
 • S-35 LLINDA GÒTICA AL MESON DE LOS ARCOS. Plaça Vella. Carrer Canterer. 1382
 • S-36 FINESTRA AMB LLINFA DEPDREA DATADA. Casa núm. 30 del carrer de Sant Pere 1594.
 • S-37 PORTAL ESCULTÒRIC DE LA FAÇANA DE LA PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA. Carrer Faraday, 108. Carrer Pi i Margall. Inaugurada el 17 de juny de 1951. Charles Collet. Escultor.
 • S-38 FAMÀCIA COLL. Plaça Vella, 2
 • S-39 FARMÀCIA VALLÈS. Carrer de Sant Llorenç 13. Lluís Muncunill, arqte.
 • S-40 LLIBRERIA  BOADA RIERA. Carrer de Sant Pere, 22
 • S-41 PASTISSERIA LA LYONESA. Carrer de Sant Pere, 21 .1936. Ignasi Escudé i Gibert. arqte.
 • S-42 CREU DE TERME I FOTN PÚBLICA. Plaça de la Creu Gran. Antic abeurador i creu reproduïda d'una gòtica que es conserva en el Museu d'Art.
 • S-43 FRAGMENT DEL CLAUSTRE DE SANT PERE DE LES PUEL.LES DE BARCELONA. Carrer de Sant Ignasi. Gòtic, segle XIII.
 • S-44 MONUMENT A ALFONS SALA. Comte d'Egara. Plaça vella. Inaugurat el 9.150. Fredreric Marés, escultor.
 • S-45 MONUMENT ALS CAIGUTS. Plaça Doctor Robert, davant del Passeig Comte d'Egara. 1941: Concurs de projectes, 1944: Inauguració (25 de gener). Monument i ordenació parterre central: Frederic Viñals i Pàquez, arqte. i Jaume Bazin. Ordenació de la plaça i el seu entorn: Ignasi Escudé i Gibert arqte i Jaume Argemí, jardiner paisatgísta (1939-1944)ç
 • S- 46 MONUMENT A JAUME JOVER I VALENTÍ ALAGORDA. Morts el 22 de juliol de 1872. Cementiri Vell. Carrer Igualtat s/n.

 

Restes i vestigis arqueològics

 • RA-1 VIL,LA ROMANA DE L'AIGUACUIT.  Zona compresa entre els carrers Santa Eulàlia, Guillem de Montanyans, Doctor Torres i Llúria.
 • RA-2 VIL.LA ROMANA DE CAN BOSCH DE BASEA.  Km. 20,400 de l'autopista A-18, encreuament amb els FFCC.  Coordenades 41º 32' 49" i  5º 42' 15".
 • RA-3 VIL.LA ROMANA DE CAN JOFRESA (VIL.LA MODERATA).  A 200 m, del km 26,500 de la ctra.  BP-1503 (Gràcia a Manresa).
 • RA-4 POSSIBLE ASSENTAMENT URBÀ.  Part alta del carrer de Sant Antoni i primera part del carrer de Mas Adei.  Segle II aC fins a la invasió àrab.
 • RA-5 NECROPOLIS ROMANA DE LA FONT-VELLA.  Patis interiors del carrer de la Fontvella, núm. 31 a 45, amb tendència a continuar pel Nord.  Aprox. dels segles II al VII.
 • RA-6 JACIMENT ALS VOLTANTS DE L'ERMITA DE SANT CRISTOFOL, (NECROPOLIS).  Carrers Verge del Mar, Verge del Carme i Àngel Rodamilans.  Segles II-III dC,
 • RA-7 NECROPOLIS ROMANA DE CA N'ANGLADA.  Cruïlla dels carrers Verge de les Neus i Àngel Rodamilans.  Segles II-III dC.
 • RA-8 NECROPOLIS PALEOCRISTIANA DE LA PRIMITIVA EGARA.  Plaga del Rector  Homs i carrer de la Rectoria.  Segles I-V
 • RA-9 NECROPOLIS DE CA N'AMAT DE LA MUNTANYA.  A 30 m. del km. 2,300 de 4 la ctra. de Terrassa a Rellinars (direcció Oest).  Segles V-VII.
 • RA-10 CAMP D'URNES HALLSTTATIQUES DE CAN MISSERT MARGARIT.  Carretera d'Olesa, Km. 1,250.  Bronze final (1500 aC).
 • RA-11 L'ARGILA, JACIMENT PALEONTOLOGIC.  Zona d'encreuament dels carrers de Vallhonrat i Cisterna.  Pliocè del Terciari Superior, nivell Pontià.
 • RA-12 PLANTA DE LA VILA DE TERRASSA AL SEGLE XV.  Superfície encerclada pels carrers Raval de Montserrat, Gavatxons, Església, de la Vall, Portal de Sant Roc, Cisterna, Iscle Soler i Unió.
 • RA.13 RESTES EDIFICACIONS ALS VOLTANTS DE L'ESGLESIA DEL SANT ESPERIT (UNIVERSITAT DE LA VILA I PRIMITIVA ESGLESIA DE SANT FRUITOS), Plaga Vella i primeres cases dels carrers de la Fontvella i dels Gavatxons.  Segles XII a XVI.
 • RA-14 JACIMENT ALS VOLTANTS DEL CASTELL-CARTOIXA DE VALLPARADIS.  Carrer
 • de Salmeron i Parc de Vallparadís.  Període baix medieval.
 • RA-15 NUCLI PRIMITIU DEL POBLE DE SANT PERE.  Carrer de Joan Duch.  Esperó delimitat pels torrents de Monner i de Vallparadís.
 • RA-16 DIPOSIT DE MATERIAL ARQUEOLOGIC. Parc de Vallparadís. Torrents de Monner u de Vallparadís. Zona tocant a les esglésies de Sant Pere.
 • RA-17 SITJA SEPULCRAL DE CAN BOSCH DE BASEA, Part alta del marge de la carretera de Gràcia a Manresa, km. 26,700 (BP-1503).  Bronze 1.
 • RA-18 FORN DE COURE CERAMICA DE CAN FIGUERAS DEL MAS.  A 30 m. del recinte de Can Figueras (zona de llevant).
 • RA-19  FORN DE COURE CERMICA DE CAN PARELLADA.  Vial paral·lel a la riera de les Arenes, dins de la urbanització de Can Parellada i a 540 m. de la ctra. de Gràcia a Manresa, km. 24,500.

Inventari

 • I-1GROS.  Raval de Montserrat, 24-26. 1750
 • I-2 HABITATGE UNIFAMILIAR Carrer Major de Sant Pere, 33.  Arquitectura popular.
 • I-3 CASA UBACH.  Carrer Garcia Humet, 19. 1857.
 • I-4 CASA PERE COMERMA. Carrer del Nord, 65. 1871.  Comerma i Torrella, mestre d'obres.
 • I-5 CASA PASCUAL SALA.  Carrer de Sant Quirze, 40. 1877.  Jeroni Granell i Mundet, mestre d'obres.
 • I-6  CASA FABRA, Plaga Vella, 15, Eclecticisme.
 • I-7 CASA HUMBERTO GALITZIA.  Carrer de la Rasa, 88. 1879.  Miquel Curet, arqte,
 • I-8 MAGATZEM CASAJUANA (CAN CLAPÉS), Camí Fons, 19-21. 1897.  Lluís Muncunill i Parellada, arqte.
 • I-9 VAPOR ROS (NAU INTERIOR), Carrer del Rac/o, 15. 1907, Lluís Muncunill, arqte.
 • I-10 CASA DE L'OBRER.  Carrer de Topete, 99. 1899.
 • I-11 CASA GUARDIOLA, Carrer de Sant Antoni, 62, Finals del segle XIX.
 • I-12 CASA BONAVENTURA BALTA. Carrer de Sant Antoni, 86. 1902. Lluís Muncunill i Parellada, arqte.
 • I-13 CASA LLUIS SALVANS. Carrer de Sant Antoni, 32, 1904. Pascual Carretero, arqte, Reforma el 1915 de Lluís Muncunill, arqte.
 • I-14 CASA SALVADOR CARRERAS.  Carrer de Ramon Borrell, 41, 1904.  Pascual Carretero, arqte.
 • I-15 CASA VICENTE CARNER, Carrer de Sant Antoni, 15, 1904.  Antoni Pascual í Carretero, arqte.
 • I-16 CASA GEIS (MUSEU DE LA RADIO), Carrer dels Gavatxons, 9, 1907, Lluís Muncunill, arqte.
 • I-17 ANTIC VAPOR SALA, Avinguda Jacquard, carrer de la Igualtat, 1904, Lluís Muncunill, arqte.
 • I-18   HABITATGE UNIFAMILIAR, Carrer de Sant Antoni, 28. Eclecticisme.
 • I-19 HABITATGE UNIFAMILIAR.  Carrer de Sant Antoni, 30.  Eclecticisme. 1915, Lluís Muncunill, arqte, (reforma antiga casa Joan Salvans).
 • I-20 MAGATZEM FRANCISCO ROIG.  Carrer de Sant Pau, 17. 1905.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-21 CASA ANTONI POUS (GUARDERIA "BAMBI").  Carrer Nou de 1907.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-22 EDIFICI D'HABITATGES.  Carrer de Galileu, 203. 1907.  Domènec Boada i Piera, arqte,
 • I-23 CASA RAMON ARGEMI.  Carrer de la Fontvella, 45. 1908.  Salvador Soteras i Taberner, arqte.
 • I-24 CASA PERE ROUMENS.  Carrer del Col·legi, 43. 1909.  Melcior Viñals i Muñoz, arqte.
 • I-25 CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL (ANTIGA LLAR DEL SOLDAT).  Carrer de Sant Leopold, 47. 1910.  Melcior Viñals i Muñoz, arqte.
 • I-26 MAGATZEM FONT BATALLE. Carrer de Sant Llorenç, 1-3. 1910, Melcior Viñals i Muñoz, arqte,
 • I-27 CASA BADIA (CASA M. MADI ULLER).  Carrer de 1'Església, 16. 1913.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-28 CASA JOSEFA BELTRAN (ACTUAL CASA BADIA).  Plaga Vella, 7. 1915.  Melcior Viñals i Muñoz, arqte.
 • I-29 CASA RAMON SAMARANCH.  Carrer Volta, 13. 1916.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-30 CASA EMILIO SOLER.  Carrer de Joaquim Paz, 28, carrer del Passeig,1917.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-3l CELLER DEL SINDICAT AGRICOLA DE TERRASSA.  Carrer de Colom, 105. Francesc Folguera i Grassi, arqte,
 • I-32 CASA CELEDONIO BADIA TORT.  Carretera de Martorell, 54. 1921.  Manuel Joaquim Raspall i Mayol, arqte.
 • I-33 CASA FRANCISCA SENDRA.  Plaga Vella, 8. 1922, Melcior Viñals i Muñoz, arqte.
 • I-34 CASA EUSEBI NOGUERA.  Carrer de Sant Antoni, 71-73. 1924.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-35 DESPATX FONT BATALLE (BANC EXTERIOR D'ESPANYA), Carrer de la Vall, 61-65. 1924.  Lluís Muncunill, arqte.
 • I-36 TEMPLE EVANGÈLIC DE L'ESGLÈSIA BAPTISTA (ANTIC XALET J, PUJOL), Carrer de Galvani, 117-119. 1924-1925.  Renom, mestre d'obres.
 • I-37 EDIFICI D'HABITATGES. Carrer d'Iscle Soler, 30. 1934.  Joan Baca i Reixach, arqte.
 • I-38 CASA UNIFAMILIAR.  Carrer d'Iscle Soler, 21. 1936.  Joan Baca i Reixach, arqte.
 • I-39 FARMACIA LLIBRE. C/ del Nord,94, Carrer Sant Valentí. Cap el 1936 Racionalisme.
 • I-40 CASA MAS.  Rambla d'Egara, 197. 1941.  Ignasi Escudé i Gibert, arqte,
 • I-41 EDIFICI DE LA "AEG" Carretera de Castellar, 225. 1940.  Ignasi Escudé i Gibert, arqte.
 • I-42 EDIFICI D'HABITATGES.  Carrer Major, 11.  Carrer del Forn, 42. 1941.  Ignasi Escudé i Gibert, arqte-
 • I-43 EDIFICI INDUSTRIAL "LA MAGDALENA". Carrer Faraday, 1-15. 1941.  Ignasi Escudé i Gibert, arqte.
 • I-44 CASA UTSET.  Carrer Galileu, 207. 1955.  Jordi Alsius i Masgrau, arqte.
 • I-45 GRUP ESCOLAR "ABAD MARCET", Avinguda Abad Marcet, carrer Eduardo Marquina, carrer Marques de Comillas. 1960.  Oriol Bohigas, Josep Pratmarsó i Josep Ma.Martorell, arqtes.
 • I-46 GRUP ESCOLAR "HERMANOS AMAT".  Carrer de Mallorca, s/n. Oriol Bohigas, Josep Pratmarsó i Josep Ma Martorell, arqtes.
 • I-47 GRUP ESCOLAR "RAMON Y CAJAL".  Carrer de Ramon y Cajal, 111-115. 1960.  Josep Pratmarsó i J.A. Balcells, arqtes.
 • I-48 CAN CANDI, A 500 m, del km, 3,600 de la ctra. BV-1221 (Terrassa - Talamanca).
 • I-49 CAN COSTA DE MONTAGUT.  Ctra. de Terrassa a Martorell i vial particular per la urbanització "El Sosiego".  Sector SO del terme.  Documentada el segle XIV.
 • I-50 CAN MISSERT MARGARIT, A 500 m. del km. 1,300 de la ctra. de Terrassa a Viladecavalls.  Origen segle XV.  Restes arqueològiques de l'Edat del Ferro (Hallsttat),
 • I-51 CAN PEPITO. A l'Oest de Terrassa, a 1,700 m. del pont de la ctra. de Martorell. Torrent de la Maurina.
 • I-52 MASIA LA PINEDA. A 3000 m. del km. 9 de la ctra. B-122 de Terrassa a Rellinars.
 • I-53 "LA FLORIDA". Carretera BV-1248, de Sabadell a Matadepera, km, 7, Aprox. 1920.
 • I-54 CASA GUARDIOLA ('VILLA MONTSERRAT"). Carrer de Sant Agustí, 2. Les Fonts.