Accés i admissió a la universitat - PAU 2023

  • A càrrec del Dr. Jesús Prujà

Sessió informativa sobre les PAU 2023 adreçada a estudiants de 2n de batxillerat i del darrer curs dels Cicles formatius de grau superior (CFGS), perquè comptin amb una orientació general sobre els processos necessaris per l'accés a la universitat, i especialment al professorat i persones tutores i orientadores d'aquests ensenyaments, com a responsables d'aquesta orientació. Així mateix, als estudiants de 4t d'ESO, per tal que tinguin eines a l'hora de triar la modalitat de batxillerat que els permeti cursar l'especialitat universitària que els interessi.